"clump" translation into Hungarian

EN

"clump" in Hungarian

EN clump
volume_up
{noun}

clump (also: bundle, burl, clot, cluster)
volume_up
csomó {noun}
Behatolt egy csomó alacsony fenyő közé.
Clambering down to the stream, he washed the pearl with care, then washed his sword and wiped it dry on a clump of coarse sedge.
A gyöngyöt beletartotta a vízbe, majd amikor megtisztult, a kardját is megmosta, és megtörölte egy csomó száraz sásba.
clump (also: band, bevy, body, cluster)
They came out on a broad tract of grazing-ground, brown and purple in the afternoon light, with a heavy clump of mangoes in the centre.
Széles legelőre érkeztek, mely barna-bíbor szint öltött a délutáni napfényben, középen sűrű magnólia csoport állott.
clump (also: batch, clamp, conglomerate, cop)
volume_up
halom {noun}
There were a few stray clumps of boulders and a few narrow hillocks, but none of these was big enough to hide more than one or two men.
Volt néhány halom görgetegkő, pár keskeny kiszögellés, de egy se akkora, hogy egy-két embernél többet elrejthetett volna.
clump (also: clamp, dump, heap, lump)
volume_up
rakás {noun}
'We'll find a clump of limbs and logs and brush on the downhill side of the rockfall right up against the north wall of the ravine.
A vízmosás északi falánál, a leomlott szikla tövében találunk egy rakás farönköt, bokrot és cserjét.

Context sentences for "clump" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNimue finished her bread and honey and wiped her hands tidily on a clump of grass.
Nimue végzett a mézes kenyérrel, és alaposan megtörölte a kezét egy fűcsomóval.
EnglishHe plunged under a heavy clump of forsythia and waited with the scrambler ready.
Elbújt egy aranyesőbokor földig érő lombsátrában, és készenlétbe helyezte a fegyvert.
EnglishIt was a little pearl-studded barrette, holding a clump of her hair too tight.
Gyöngyökkel kirakott apró csat volt, amely túlságosan szorított egy tincset.
EnglishThis is a a highly condensed clump of neutral matter, spinning in the distant universe.
Ez egy nagyon nagy sűrűségű semleges anyagcsoportosulás, ahogy pörög az űrben.
EnglishHe crawled toward the door with a huge clump of vomit-loaded hair hanging in his eyes.
Az ajtó felé kúszott; egy hányadéktól ragacsos hajtincs lógott a szemébe.
EnglishIt struck the mud, slid to one side, and rested against a clump of dried pine needles.
Mulder lassan benyúlt nagykabátja alá, kivette tokjából pisztolyát, és a földre ejtette.
EnglishI had a sense of where he'd shot from, a clump of bushes that I now put three bullets into.
Éreztem, merről lőtt, egy bokorcsoport felől, ahová most három lövést eresztettem meg.
EnglishAnd that's your whole trouble, @kins grunted, tearing out a clump of rubbery red.
Más baj nincs? dörrent az emberkére, és kitépett egy fűcsomót.
EnglishThen someone approaching: a sound that was irregular: the dragging clump of an orthopedic shoe.
Aztán valaki közeledett: szabálytalan ritmusú hang, egy ortopédcipő csoszogása-döngése.
EnglishOr he might perhaps thrust it into a clump of rhododendrons or shrubs somewhere.
Vagy esetleg eldughatta a rododendronbokrok közé valahol.
EnglishFor a moment he looked about, then walked to a clump of high bushes several yards back.
Egy darabig nézegetett, majd egy magas bokor-csoporthoz sietett.
EnglishHis hat tumbled off, revealing a sweaty clump of thinning brown hair.
Leesett a sapkája, feltárva gyérülő, barna hajának izzadt csutakját.
EnglishMercilessly tantalizing, its course had at last led it to a clump of grass into which it disappeared.
Mintha incselkedett volna vele, addig-addig, míg végre eltűnt a fű között.
EnglishShe put the divot back, pressing the clump of soil into the hole it had left and patting it down.
Visszatette a fcsomót a lyukba, amit karmaival vésett az imént, aztán gondosan lenyomkodta.
EnglishIt fell from my hands onto the clump of leaves and twigs, remained burning, and started a small fire.
A kezemből a levelek és gallyak kupacára pottyant, tovább égett, és kis tüzet gyújtott.
EnglishHe dropped into a crouch behind a small clump of bushes and watched a moment as the four moved closer.
Lekushadt egy kis bokor mögé, és egy pillanatig leste, hogyan közelednek.
EnglishShe lay lodged against a clump of scrub, the breath knocked from her body, her face smeared with mud.
A sáros arcú Amberle egy bokorban akadt fenn, és levegő után kapkodott.
EnglishIt was set well back from the road, behind a thin clump of trees.
Hátul épült a ház, messze az úttól, néhány ritkán álló fa mögött.
EnglishCurt raised his hands to the smoke-stained tin ceiling, then dropped them back to the table with a clump.
Curt a füstös bádogmennyezet felé emelte a kezét, azután koppanva az asztalra ejtette.
EnglishHe stopped at a large clump of bushes and dropped to one knee, apparently observing something of interest.
Egy nagy bozótosnál megtorpant, fél térdre ereszkedett, valami érdekesre bukkanhatott.