EN

coach {noun}

volume_up
1. general
coach (also: trainer, quencher)
Jenny and the coach were the only standing bodies left in the wrestling room.
A talpán csupán Jenny meg az edző állta helyiségben.
Maybe your uncle ought to think about becoming a coach.
Talán a bácsikádnak el kellene gondolkodnia, hogy edző legyen.
[ Coach Gulping Water ] What's up with the coach?
Vajon mitől ilyen szomjas az edző?
That Woods guy's a pretty good coach, isn't he?
- Ez a Woods átkozottul jó oktató, nem?
2. transportation
coach (also: bus)
a regulation that would protect non-discriminatory access to transport by bus and coach;
olyan rendeletet, amely védené az autóbusz-közlekedéshez való megkülönböztetéstől mentes hozzáférést;
We also need to remember that panEuropean bus and coach companies differ greatly from one another.
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a páneurópai autóbusz-vállalkozások nagyban különböznek egymástól.
There is a buoyant small business enterprise in coach travel between rural areas in my constituency and the capital, Dublin.
A választókerületemhez tartozó térségek és a főváros, Dublin között számos autóbusz-üzemeltető kisvállalkozás működik.
coach
And the coach is still in there? he asked, staring into the threshing water.
S a kocsi még mindig a tóban van? kérdezte Marty a vizet bámulva.
The coach, therefore, took them the first stage of their journey, and brought its master back to Longbourn.
Így hát a kocsi elvitte őket egy darabig, és visszahozta a ház urát Longbournba.
From within the enclosure, trumpets announced the arrival of the coach and its passengers.
A bekerített udvar felől trombitaszó jelezte a kocsi és utasai érkezését.
This will benefit holidaymakers and bus and coach companies alike, without compromising safety.
Ez az intézkedés egyformán szolgálja az üdülni vágyók és az autóbusz- vagy távolsági busz vállalatokat, anélkül hogy a biztonságot veszélyeztetné.
This is a great success for us, for bus and coach companies and for passengers, and so I am much obliged to the Council and the Commission.
Ez mindnyájunk számára - így a távolsági busz és autóbusz-közlekedés vállalatok és az utasok számára is - nagy siker és ezért nagyon hálás vagyok a Tanácsnak és Bizottságnak.
coach

Context sentences for "coach" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere a baseball diamond where I coach a little league about a mile from here.
Van egy baseball pálya, ahol a gyerekek szoktak játszani, kb. egy mérföldre innen.
EnglishThrough this crowd of paupers and beggars, a beautiful coach passed now and again.
Időnként szemérmesen félrehúzódtak, és utat engedtek egy-egy pompás hintónak.
EnglishDing felt as though he were the head coach of a particularly good football team.
Ding úgy érezte, mintha egy különösen jó futballcsapat vezető edzője lenne.
EnglishPerhaps there is somewhere nearby that we might go... while my coach man keeps watch.
Talán van itt a környéken egy hely, ahova elmehetnénk... amíg a kocsisom figyel.
EnglishThe problem in connection with cross-border coach travel is also unresolved.
A határokon átnyúló autóbuszos helyváltoztatással összefüggő probléma sincs megoldva.
EnglishShe'd sat behind them on the commuter, and she'd flown coach from Atlanta.
Mögöttük ült az atlantai ingajáraton, onnan pedig turistaosztályon folytatta útját.
EnglishMore generally, bus and coach passengers are, on the whole, less well off.
Általánosabban tekintve, az autóbusszal közlekedő utasok általában kevésbé jómódúak.
EnglishI had dressed in my finest clothes and went down to meet the coach at the appointed time.
Felöltöttem a legfinomabb ruhámat, és a megbeszélt időben lementem a hintóhoz.
EnglishI would like to make a similar point about international coach transport too.
Hasonló megállapítást szeretnék tenni a távolsági autóbuszos nemzetközi szállításról is.
EnglishCoach says I gotta room with you, so let me set down the rules right now.
A kócs azt mondja, veled kell aludnom,...szóval szögezzük le a szabályokat még most!
EnglishThey told me they're considering me as assistant coach for the men's side next year.
Azt mondták, számítanak rám,...mint segédedzőre a férficsapatnál jövőre.
English[Man 2 ] Well, lads, don't coach your guns, even ifthey can't hit a barn door.
Hát, legények, ne használjátok a fegyveretek, csak ha valaki bakot lő.
EnglishHe felt like a pitcher who can't get the job done and is sent to the showers by the coach.
Úgy érezte magát, mint a teszetosza csatár, akit az edzője elzavart a zuhanyozóba.
EnglishI guarantee that I can coach you through the rest of the ground defenses.
Biztosíthatlak, hogy a többi ellen tökéletes biztonsággal felkészítelek.
EnglishI voted in favour of this report on the rights of bus and coach passengers.
A busszal közlekedő utasok jogairól szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishIn the European Union, more than 70 million Europeans travel by bus and coach every year.
Az Európai Unióban évente több mint 70 millió európai utazik autóbusszal.
EnglishFrom within the enclosure, trumpets announced the arrival of the coach and its passengers.
A bekerített udvar felől trombitaszó jelezte a kocsi és utasai érkezését.
EnglishUntil now, bus and coach passengers were in a much worse situation.
Az autóbusszal közlekedő utasok mostanáig sokkal rosszabb helyzetben voltak.
EnglishTwo days after this we quitted Chester, I in the stage-coach, and he on horseback.
Két nappal ezután elhagytuk Chestert, én postakocsin, ő lóháton.
EnglishWe were about to enter when she signaled to me that I must hold the coach.
Már majdnem behajtottunk, amikor intett, hogy állítsam meg a kocsit.