EN coating
volume_up
{noun}

coating (also: band, coat, deposit, layer)
volume_up
réteg {noun}
Another coating of wax was needed, to repair the damage.
Egy újabb réteg viaszra volt szükség ahhoz, hogy helyrehozza a kárt.
Take particular care during the application of solutions because of the fragile nature of the coating.
Különös gonddal ügyeljünk az oldatok felvitelekor, mert a réteg könnyen reped.
coating (also: coat, envelope, glaze, tarnish)
So there was still a problem with the optical coating, after all.
Szóval továbbra is fennáll az optikai bevonat problémája.
coating (also: cancellation)
coating (also: overburden, setting coat)
coating

Synonyms (English) for "coating":

coating
coat

Context sentences for "coating" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI felt ashamed when I saw the gray dust coating the velvet of his long sleeves.
Elrestelltem magamat, mikor láttam bársonykabátja hosszú ujján a port.
EnglishThe wax coating the form had cooled, growing more opaque with every passing moment.
A viaszborítás kihűlt, s minden pillanattal egyre kevésbé látszott át.
EnglishI pierced the flesh of the Mother, which had become an elastic coating as my flesh had become.
Beleszúrtam az Anya húsába, amelyből ugyanolyan ruganyos kéreg lett, mint a sajátomból.
EnglishHe thinks we should thin out the coating instead of thickening it.
Úgy véli, vékonyítanunk kellene a bevonatot ahelyett, hogy vastagítanánk.
EnglishA sticky coating of slime, like saliva, drooled from the inside ceiling of the drawer.
A rekesz mennyezetéről ragacsos, nyálszerű váladék csepegett.
EnglishThe trapdoor lay fully exposed, layered under a new coating of dust.
Gordon a szemét törölgetve visszaballagott a hálószobába.
EnglishIt ran over her skin and inside her too, like a swallow of Christmas brandy, coating her innards.
Végigszaladt a bőrén, be a belsejébe, mint egy korty karácsonyi brandy, mely átmelegíti az ember tagjait.
EnglishAcrid clouds hung low in the vicinity of the forges, coating the wood and stone walls in oily soot.
A műhelyek közelében alacsonyan szálltak a felhők, az eső nyálkás réteggel vonta be a fákat és a kőfalakat is.
EnglishYou've got the nylon twill with DuPont protective coating.
Nylon bélése van DuPont védőréteggel.
EnglishThey had grown a coating of pale red-orange fuzz.
Halvány vörös-narancs penész borította őket.
EnglishBut to his shock, the great sword only barely scratched the scaly hide, glancing off the heavy coating of slime.
Legnagyobb döbbenetére a hosszú kard alig karcolta meg a pikkelyes bőrt, mert visszapattant a vastag nyálkarétegről.
EnglishThe stench of burnt flesh had painted his lungs, coating the inside of his chest and seeping its insipid poison into his veins.
Az égett hús bűze beleitta magát a tüdejébe, beborította belülről a mellkasát, és méregként a vérébe szivárgott.
EnglishIt reflects off an optical coating.
Optikai bevonatról viszont visszaverődik.
EnglishBeneath Ottoway's frigid exterior and Curtsinger's sugar coating there were men who were not-it was Somervale's phrase-entirely savory.
Ottaway hűvös külseje és Curtsinger mézes-mázossága ellenére sem volt Somervale kifejezésével élve ízletes falat.
EnglishSnot guns are booger-coating some dust.
EnglishMy eyes, straining to adapt to the blackness, became sensitive to a slight glow on my left wrist— the luminous coating on the hour marks of my watch.
A sötétséghez szokni igyekvő szemem érzékelte a bal csuklómon látható apró fényt, karórám világító mutatóit.
English- smooth walls with light, coloured washable coating or paint up to a height of at least 3 metres, with rounded angles and corners;
- sima falak, legalább 3 méter magasságig világos színű lemosható burkolattal vagy festéssel, lekerekített sarkokkal és szögletekkel;
English- smooth walls with light, coloured, washable coating or paint up to a height of at least 2 metres, with rounded angles and corners;
- sima falak, legalább 2 méter magasságig világos színű lemosható burkolattal vagy festéssel, lekerekített sarkokkal és szögletekkel;
EnglishOnce in the body, the coating would dissolve, and allow release of the Shiva strands into the lungs or the upper GI, where they could go to work.
A szervezetbe kerülve ez a burkolat felolvad, és a Síva fonatok a tüdőbe, illetve a gyomorba kerülnek, ahol működésbe lépnek.
EnglishIf the surface retains much of the light, the heat energy can blast the coating right off the glass, then the mirror blows apart.
Ha a felület túl sokat visszatart a fényből, a hőenergia egyszerűen lerobbanthatja az üvegről a bevonatot azon nyomban, utána pedig szétmegy a tükör is.