"to coerce" translation into Hungarian

EN

"to coerce" in Hungarian

Context sentences for "to coerce" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut on the other, they coerce Ali, they turn her against me, and then they threaten to charge me with assault.
Másrészt Ali ellenem fordítják, aztán azzal fenyegetnek, hogy garázdasággal fognak vádolni.
EnglishYou attempted to coerce the child with the threat of criminal prosecution not only for the child but also for his mother.
Bűnvádi eljárással fenyegetve próbálták meg arra kényszeríteni, hogy válaszoljon a kérdéseikre.
EnglishFirstly, I do not believe that prosecuting parents who coerce their children into forced marriages is effective.
Először is, nem hiszem, hogy hatékony lenne a gyermeküket kényszerházasságba erőszakoló szülők elleni büntetőeljárás.
EnglishIt is incredibly unwise of the EU's old core states to coerce the rest of us without asking our citizens.
Elképesztően esztelen dolog az uniós alapító államok részéről, hogy azt polgáraink megkérdezése nélkül a többi tagállamra rákényszerítik.
EnglishI'm sorry to have to coerce you - but it's vital that we should know just exactly how much you did discover at Sans Souci.
És röstellem, hogy kényszerítenem kell... de tudja, számunkra létkérdés, hogy pontosan tudjuk, mit fedezett fel a Sans Souciban.
EnglishHe's too much of a weirdo, he said sadly, as if he'd been a miserable failure in his efforts to find some way to coerce Savelle.
A hangja szomorkás volt, mintha szégyellne, hogy akárhogy igyekezett, nem sikerült adatot találnia, amellyel Savelle-t zsarolhatná.
EnglishIf Fletcher's grasp on sanity had finally slipped he might be obliged to coerce the formula for the Nuncio from him.
Ha Fletcher végképp elveszítette a fogását az épelméjűségen, akkor talán arra is rákényszerül, hogy fegyverrel szedje ki belőle a Nunció formuláját.
EnglishWE FURTHER REJECT THE ATTEMPTS BY THE UNITED STATES GOVERNMENT TO COERCE THE SOVIET UNION BY THREATENING UNILATERALLY TO DISOBEY THE 1972
Az amerikai kormány provokatív ultimátuma, melyet az amerikai külügyminiszter a szovjet ENSZ-küldöttséggel ismertetett, alaptalan
EnglishIt also wants to coerce the Communist parties, who stand firmly by their principles, into abandoning them and integrating.
Arra akarja továbbá kényszeríteni a kommunista pártokat, amelyek határozottan kiállnak elveik mellett, hogy hagyjanak fel ezen elvekkel és integrálódjanak.