EN collar
volume_up
{noun}

1. general

collar (also: dog's collar)
A tame doe deer with a leather dog collar on wandered across the road in front of me.
Előttem az úton szelíd nőstény szarvas ballagott, nyakán bőr nyakörv.
Was the dog wearing a collar with the Leedses' address on it?
- Volt a kutyán nyakörv, rajta Leedsék címével?
A leash, a studded collar, anything to ward off the slaughter.
Egy póráz, egy szegekkel kivert nyakörv, bármi, amivel elriaszthatja a mészárost.
collar (also: band, hoop, ring, rings)
The assistant was a Yale man, class of '70-button-down collar, club ring and tie, a black suit and vest in imitation of Eliot.
Az asszisztens 1970-ben végzett a Yale-en legombolt inggallér, klubja címerével díszített gyűrű és nyakkendő, az Eliotét másoló fekete öltöny és mellény.
collar (also: berm, brim, edge, flange)
volume_up
perem {noun}
collar (also: choker)
collar (also: circle, hoop, loop, ring)
volume_up
karika {noun}
collar (also: clamp, clip, dog, ring)
collar (also: clip)
collar
collar
collar
collar
collar
collar
collar (also: edge, flange, flap, rim)
volume_up
karima {noun}
collar (also: neck, scrag, stud, tang)
volume_up
nyak {noun}
collar (also: necklace)
collar
collar
collar
collar

2. fashion & clothing

collar
Without the white collar, his black suit blended perfectly with the darkness of shrubs.
Fehér gallér nélkül, fekete ruhájában tökéletesen beleolvadt a bokrok sötétjébe.
The emergency medical collar lay, also cleaned, at the side of the bed.
Az életment gallér az éjjeliszekrényen feküdt, gondosan megtisztogatva.
The Adams apple that edged through his wing collar looked harder than most peoples chins.
A gallér fölött kicsúcsosodó ádámcsutkája élesebbnek látszott, mint mások álla.
collar
Basic white spread collar with a silk tie.
Szokásos fehér ingnyak, selyem nyakkendő.

3. biology

collar

4. gastronomy

collar
collar

Context sentences for "collar" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA fur-lined collar, a vest of bronze scales, salt-rimed and dark with patination.
Szőrmegallért viselt, meg bronzveretes, sótól és verejtéktől foltos mellényt.
EnglishHe still had the dog by the collar, although now Mister D seemed quite docile.
Még mindig a kutya nyakörvét markolta, noha Mister D meglehetősen közönyösnek tűnt.
EnglishMitch buttoned the top button of his overcoat and shook the ice from his collar.
Mitch begombolta a felöltő legfelső gombját és gallérjáról lerázta a jeget.
EnglishHis dark suit blended with the shadows; his white collar remained visible, however.
Sötét ruhája beleolvadt az árnyékba, fehér gallérját azonban így is látni lehetett.
EnglishHe was wearing his shorts and his shirt, cuffs unbuttoned, collar undone.
Alsónadrágban és ingben aludt, amelynek a gallérját és a kézelőjét kigombolták.
EnglishFor the blue-collar workers on the television, the world had merely stopped.
A televízió képernyőjén megjelenő munkások számára pusztán megállt a világ.
EnglishTwo more steps and he was be­hind a guy with silver EAGLEs on his collar.
Újabb két lépés, és egy gallérján ezüstsast viselő férfi mögött találta magát.
EnglishKalten asked quietly, making some show of adjusting the collar of his pink cloak.
Megtaláltad? kérdezte csendesen Kalten, miközben rózsaszín felöltője gallérját igazgatta.
EnglishShe had put on a small dark felt hat and a dark coat with a grey fur collar.
Apró, fekete filckalapot és fekete kabátot viselt, szürke szőrmegallérral.
EnglishThe man slipped from the collar and turned as the cable went back up.
A férfi kicsúszott a gallérból, és azonnal odafordult, amint a kábelt felhúzták.
EnglishGrabbing handfulls of collar and of pants, Sam directed the elf into the wall.
Sam megragadta a nadrágjánál és a gallérjánál fogva, és a falnak lökte.
EnglishChief Inspector Davy pulled up his coat collar and turned into Pond Street.
Davy főfelügyelő felhajtotta kabátgallérját és befordult a Pond Streetre.
EnglishIt appeared to be made of shingles, with wreaths of feathers at its collar and cuffs.
Sima tengerparti kavicsokból készült, gallérján és kézelőjén tollkoszorú.
EnglishHe had a hat pulled rakishly over one eye and he'd put a collar and tie on.
Helykén fél szemére csapta a kalapját, gallért vett és nyakkendőt kötött.
EnglishSince the dinner was pisgetty, her father tucked the cloth napkin into her collar.
Mivel a vacsora pizgetti volt, Jack asztalkendőt kötött a nyakába, aztán kitöltötte a bort.
EnglishThen he seized the shopman's collar and pulled him forward so that they were eye to eye.
Aztán elkapta a kereskedő gallérját, szorosan magához húzta, és belenézett a szemébe.
EnglishHe made a gesture to mime a hand gripping the collar of his weathered shirt.
Imitálta a mozdulatot, amivel egy kéz megragadta kopott inge gallérját.
EnglishAbruptly lowering his head, he grasped his shirt collar and pulled with all his might.
Majd egyszer csak lesunyta a fejét, megmarkolta nyakán az inget, és erővel megrántotta.
EnglishA cold, clammy feeling was rapidly spreading from his collar into his shirt.
Inge alatt, a nyakától lefelé csúszik valami kellemetlen tapadós anyag.
EnglishBill Chess had a very noisy check shirt with starched matching collar, among other things.
Bill Chess holmija között egy nagyon rikító kockás ing, külön keményített gallérral.