"to collide" translation into Hungarian

EN

"to collide" in Hungarian

EN to collide
volume_up
[collided|collided] {verb}

These two black holes are colliding, and they will merge over a billion-year time scale.
Ez a két fekete lyuk összeütközik, és több, mint egy milliárd éven keresztül olvad egybe.
If a particle and an anti-particle collide, it creates a burst of energy and a total charge of zero in all four charge directions.
Ha egy részecske összeütközik egy antirészecskével, az energialöketet, és nulla össztöltést mind a négy töltési irányban.

Context sentences for "to collide" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhich is, what happens if these two, three-dimensional worlds should actually collide?
Mi történik, ha ez a két különálló 3 dimenziós világ egyszer csak találkozik egymással?
EnglishI tried, but I will not collide with his airplane without orders.
Megpróbálom rákényszeríteni, de nem akarok utasítások nélkül összeütközni vele.
EnglishPat O'Day was transformed, enough spring in his step now to make him collide with the ceiling.
Pat O'Day teljesen átalakult, szinte lebegve hagyta el a szobát.
EnglishAnd if they collide, it would look a lot like the Big Bang.
És, amikor és ahol találkoznak, úgy tűnik számunkra mint a Nagy Bumm.
English. . and let the flitting notions collide, merge, fragment.
Amikor felébredt, ötletek zümmögtek a fejében.
EnglishIt watched the Pthaca ship collide at a large fraction of lightspeed with a barrier that had not been there minutes before.
A pthaca hajó a szeme láttára ütközött neki valami akadálynak, ami az előbb még nem volt ott.
EnglishIt had not caused their ship to collide with the star.
Nem vitte neki a hajójukat a csillagnak.
EnglishMy heart and stomach seemed to collide as I heard a rapid panting noise come over the phone behind Eric's muttering.
A szívem és a gyomrom mintha frontálisan összeütközött volna, amikor Eric motyogása mögött meghallottam a gyors lihegést a telefonban.
EnglishIf we collide with either...
Az ütközés ránk nézve bármely esetben...
EnglishShe did not only collide.
EnglishWith the sub's lights switched off, it is possible to see their bioluminescence -- the light produced when they collide with the mesh.
A hajó fényeit lekapcsolva láthatóvá válik a biolumineszcencia.. a fény, ami akkor keletkezik, amikor a lények hozzáérnek a hálóhoz.
EnglishWhat did they do, collide?
EnglishMy journey began in 1971 when I witnessed two oil tankers collide beneath the Golden Gate, and a half a million gallons of oil spilled into the bay.
Az én utam 1971-ben kezdődött, amikor szemtanúja voltam két olajszállító hajó ütközésének a Golden Gate híd alatt, és kétmillió liter olaj ömlött az öbölbe.
EnglishKham swung a hard backhand, then realized halfway through the swipe that the idiot wouldn't have gotten close enough to collide if Kham hadn't already dismissed him as a threat.
Kham kemény visszakezes pofonra lendítette a karját, de félúton rájött, hogy a fickó nem jutott volna ilyen közel, ha Kham korábban veszélyesnek ítélte volna meg.
EnglishThe court rulings are a reflection of the legal status quo, a reflection of the fact that, when workers' rights collide with the rules of competition, it is the rule of competition which prevails.
A bírósági határozatok a jogi status quót tükrözik, azt, hogy ha a munkavállalói jogok ütköznek a versenyszabályokkal, az utóbbiak vannak előnyben.