"collision" translation into Hungarian

EN

"collision" in Hungarian

EN collision
volume_up
{noun}

collision (also: hit, impact, impingement, jar)
'Sir, our friend out there must have copied the collision transient.
- Uram, az oroszok biztosan észlelték az ütközés zaját.
Keepiru weighed enough to swing them about just before the collision.
Kipiru elég nehéz volt ahhoz, hogy átfordítsa még az ütközés előtt.
The collision burst the Corniche's fuel tank.
Az ütközés hatására megrepedt a benzintartály.
collision (also: bump, clash, concourse, conflict)
The wingman thought he'd see his first midair collision.
A szemlélődő pilóta arra gondolt, hogy ez lesz az első légi összeütközés, amit lát.
Az összeütközés: azonnali halál.
- Összeütközés, asszonyom?
collision (also: carom, crash, rear-ender)
George Stankowski had been close enough to hear the bang of the collision, so who says there's never a cop around when you need one?
George Stankowski elég közel járt hozzájuk, hogy meghallja a karambol csattanását, ki mondhatja, hogy soha nincs rendőr, amikor szükség lenne rá?

Synonyms (English) for "collision":

collision
English

Context sentences for "collision" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf the six victims, one had been killed by collision, and the other five by fire.
A hat áldozatból egy az ütközésbe halt bele, a többi öt pedig a tűzben lelte halálát.
EnglishThose opposite evolutionary courses sealed the outcome of their eventual collision.
Ellentétes irányú fejlődésük megpecsételte későbbi találkozásuk kimenetelét.
EnglishThe Commission's proposal also intends to harmonise these collision rules, though.
A Bizottság javaslata viszont ezeket a jogütközési szabályokat is harmonizálni kívánja.
EnglishThe SAMs split left and right too, but clumsily, and two exploded in a mid-air collision.
Motti jobbra döntötte a gépet, aztán hirtelen ütközésig rántotta a botkormányt.
EnglishIn the backseat, preparing himself for the collision, Pittman felt the Rolls increase speed.
Az ütközésre lélekben felkészülve Pittman érezte, hogy a nehéz jármű nekilódul.
EnglishEvery so often those particles will be aimed at each other, so there's a head-on collision.
Néha ezeket a részecskéket ütközőpályára állítják, hogy aztán frontálisan ütköznek.
EnglishThe untidy collision of apprehension and passionate speculation gave her a headache.
A balsejtelem és a szenvedélyes gondolatok összeütköztek az agyában.
EnglishThe bullet-like body of the dolphin twisted in an abrupt, panicky attempt to avoid collision.
A lövedékforma delfintest hirtelen, ijedt rándulással próbálta elkerülni az ütközést.
EnglishThere had been a collision at a crossroads, earlier in the night.
Az egyik kereszteződésben közúti baleset történt, még valamikor az éjszaka folyamán.
EnglishMaybe a chance collision with fate, surely nothing much more concrete.
Biztos semmi megfogható, talán csak véletlen találkozás a sorssal.
EnglishPittman was suddenly knocked sideways by the jolt of another collision.
Elkésett, Pittman pedig az újabb ütéstől nekivágódott az ajtónak.
EnglishCollision with a musty tapestry told him where he was in the maze of the residence.
Sam nekirohant egy faliszőnyegnek és hirtelen felismerte, hová került a lakosztály labirintusán belül.
EnglishThe collision between biological science and human culture was always intense, often damaging.
A biológia tudománya és az emberi kultúra ütközése mindig heves volt, gyakran okozott károkat.
EnglishA collision of wills and desires, and beneath it a host of dubious assumptions and suspect sentiments.
Akaratok és vágyak összecsapása, melyet egy sor kétes feltevés és gyanús érzelem kísér.
EnglishThere is no system yet that properly stops the collision of the numbers on the different sheep.
Nincs olyan rendszer még, amely megfelelően megállítani a számok ütközését a különféle juhokon.
EnglishHe took the bottles back into the living room, avoiding a collision with the kitchen table on the way.
Bevitte az üvegeket a nappaliba, óvatosan elkerülve közben a karambolt a konyhaasztallal.
EnglishSomehow he was more jittery afterward than during the social collision.
Az összecsapás után sokkal feszültebb volt, mint közben.
EnglishYou want to see what a collision with the ground looks like, Hal?
- Szeretnéd látni, milyen az, amikor belecsapódunk a földbe?
EnglishThis collision was a grave warning and we should take note.
Ez a baleset komoly figyelmeztetés volt, amit észre kell vennünk.
EnglishAn aluminum canoe might have survived the collision, but there were none left after years of war.
Egy alumínium kenu talán kibírta volna az ütközést, de olyasmi nem maradt semerre a háború évei után.