"to come along" translation into Hungarian

EN

"to come along" in Hungarian

EN to come along
volume_up
{verb}

to come along (also: to advance, to come on, to drift, to fare)
to come along (also: to come, to come away)
'Now, you just come along with old Ted Vetter and we'll sort this out in a jiff,' he said, and helped her to her feet.
- Most pedig eljön szépen az öreg Ted Vetterrel, és egykettőre tisztába tesszük ezt a dolgot - mondta neki a rendőr, és felsegítette.
to come along (also: to pass along, to run across)
to come along

Similar translations for "to come along" in Hungarian

to come verb
along adverb
Hungarian
along preposition

Context sentences for "to come along" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI thought Lucius could come along now and help me on the way back from the depot.
Talán magunkkal vihetnénk Luciust, hogy segítsen nekem az állomásról hazajövet.
EnglishAgain, Cruz hadn't been able to think of a reason for the Captain to come along.
Cruznak megint csak eszébe sem jutott, hogy a Kapitány esetleg a hajón maradhatna.
EnglishAnd the approach has basically been to just sort of fund things as they come along.
Ez a nézőpont eddig körülbelü arra volt jó, hogy megalapozzon jövőbeli eseményeket.
EnglishHis only hope was that someone worthy of the blade would come along one day.
Õ abban reménykedett, hogy egy nap jön majd valaki, aki érdemes lesz a kardra.
EnglishMelancthe has come floating along a dark stream and into my mind, said Shimrod.
- Melancthe egy sötét vizű folyón beúszott az agyamba - válaszolta Shimrod.
EnglishShe doesnt like the idea, Mary doesnt, and I says Ill come along with her.
Mary előbb a gazdájára nézett, és annak lassú bólintását látva ismét belevágott:
EnglishCarlos said, If you thought it was pirates, you'd come along, wouldn't you, Bey?
Ha úgy gondolnád, hogy kalózok voltak, akkor velünk jönnél, nem igaz, Bey?
EnglishIsn't there a winch or a pulley or maybe a come-along in a bowsman's locker?
Akad valahol egy hajtókar, egy kötélkerék, vagy akár egy huzalfeszítő kulcs?
EnglishHowever, it has to come along with the principle of preference for EU Member States.
Ennek azonban együtt kell járnia az uniós tagállamok elsőbbségének elvével.
EnglishCome along with us, and give these boys the benefit of your expert knowledge.
Jöjjön velünk, s részesítse ezeket a fiúkat szaktudásának jótéteményében!
EnglishCome along to the restaurant and have some supper and let me pay for it.
És tényleg nem engednéd meg csak most az egyszer , hogy én hívjalak meg vacsorázni?
EnglishHe don't hook tough, but, man, he didn't want to 'come along, I can tell you that.
Nem látszik erősnek, de akár hiszi, akár nem, sehogy se akart velem jönni, szavamra mondom.
EnglishAnd you've got the damned nerve to come along and say, 'Give it all up, dear.'
Még nem átall idejönni és azt mondani: Mondj le az egészről, édesem!"
EnglishWell, come along, I leave you in charge; you must stay with him till I come back.
Gyere, beültetlek hozzá, ne mozdulj mellőle, amíg vissza nem jövök.
EnglishTell the others to come up and stand along here, where they can be seen.
Szóljon a többieknek, hogy jöjjenek ide és álljanak föl úgy, hogy látni lehessen őket.
English'Come along, Talen.' lemme put yer mounts in the barn,' the itchy fellow offered.
Bevezetem a lovaikat a pajtába tüsténkedett a viszketeg földműves.
English'Someone could have come along and eased the boy's terror, but nobody did .
"Ó, ha valaki arra járva most megkérdi, mi a baja, s megvigasztalja...
EnglishCome along; leave all that to the editor, the cameraman and the script girl, darling.
Ugyan már, drágám, azt az egészet hagyd a vágóra, az operatőrre meg a rendezőasszisztensre!
EnglishThe soldiers had come along the line, and pushed them to the ground in the middle of the square.
Katonák mentek végig a sor előtt, és az udvar közepén a földre lökdöstek őket.
EnglishAnd then on top of it, you come along and ask me if I'm making it all up.
És ráadásul jössz te, és azt mondod, hogy az egészet én találtam ki.