"to come away" translation into Hungarian

EN

"to come away" in Hungarian

EN to come away
volume_up
{verb}

to come away (also: to chip, to break away)
to come away (also: to come, to come along)

Similar translations for "to come away" in Hungarian

to come verb
away adverb

Context sentences for "to come away" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps Contact had come to take it away, or said it could come back to the fold.
Talán eljöttek érte a Kontaktosok, vagy azt mondták, visszaveszik a csapatba.
EnglishYou more or less have to come almost straight away to the questions you want to ask.
Maguknak bizonyára sokkal nehezebb, kénytelenek rögtön előállni a kérdéseikkel.
EnglishThe old man had been here twice now, and each time he had come away forever changed.
Az öregember már kétszer járt itt és minden alkalom örökre megváltoztatta.
EnglishBefore Harvey could reply a woman's voice said: Come away from the door.
Mielőtt Harvey bármit mondhatott volna, odabent megszólalt egy női hang.
EnglishThe plaster had come away in clods, and littered the floor between the twin beds.
A vakolat lemállott és összepiszkolta a padlót a két ágy között.
EnglishThe orderlies had come and taken her away as she kicked and screamed.
A műtősöknek kellett elvinniük, miközben Deirdre rugdosott és sivalkodott.
EnglishCome away, Lylesburg told her, and the shadows that concealed him moved off down the stairs.
esburg, és elindult a lépcsőn lefelé az őt rejtegető árnyékok védelmében.
EnglishThe mage rubbed the back of his neck, and she saw the hand come away glistening with sweat.
A mágus megvakarta a tarkóját, és a nő látta, hogy a keze nedvesen csillog a verejtéktől.
EnglishHis voice seemed to come from far away, even to his own ears.
A hangja még a saját fülében is úgy hangzott, mintha messziről jönne.
EnglishCome, my lad, come away, you can do nothing for Gareth now.
- Gyere, kedvesem, gyere szépen, most már semmit sem tehetsz Garethért.
EnglishBut I had not foreseen that I would, as I ran away, come to a desert place where I could find no shelter.
De arra nem számítottam, amikor elfutottam, hogy sivatagba kerülök, ahol nincs menedék.
EnglishIf you wish to treat with me, while you have a chance, go away, and come back when you are sober!
Ha tárgyalni kívánsz velem, amíg módodban áll, menj el, józanodj ki, s csak aztán gyere vissza.
English`He said that Gerald Mayfair will come and take away her things.
Szólt, hogy Gerald Mayfair átjön, és elviszi ezeket a cuccokat.
EnglishIt felt mushy, as though the flesh was about to come away in his hand.
Nyúlós volt, mintha a hús le akarna mállani a csontokról.
EnglishI will return at sunset, and perhaps you will come away with me.”
Napnyugtakor visszatérek, és akkor talán eljössz velem.
EnglishNow come, hurry away, before other creatures find us.
Most pedig gyere, siess, mielőtt más teremtmények is megtalálnak minket.
EnglishShe was crying into his shoulder, pleading with him to come away.
A lány a vállába kapaszkodva sírt, könyörgött, hogy jöjjön.
EnglishIt's a fact, Guild said, that I'd understand it better if he'd either come in or run away.
Hát az tény mondta Guild , hogy jobban megérteném, ha akár személyesen jelentkezne, akár végleg elszelelne.
EnglishCome away, and see something of mine that will hurt less.]
Most nézd meg az egyik emlékemet, amelyik nem ennyire fájdalmas.
EnglishAfter all, it turned out that we had come away none too soon.
Csakhamar kiderült, hogy az utolsó pillanatban jöttünk el.