EN

come-back {noun}

volume_up
1. colloquial
And as you said, Minister, 2008 was supposed to be a come-back year, the year in which social Europe was re-energised.
Amint azt miniszter úr is említette, úgy volt, hogy 2008 a visszatérés éve lesz, az az év, amikor a szociális Európa újra erőre kap.
come-back (also: comeback)

Similar translations for "come-back" in Hungarian

to come verb
back noun
back adjective
back adverb
to back verb

Context sentences for "come-back" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishWhen I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
Amikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
EnglishBut anyone who was a friend to him would tell him this: he ought to come back.'
De mindenkinek, aki a barátja volt, meg kellene mondania neki: vissza kell jönnie.
EnglishI'm sorry for the inconvenience... but I'm gonna have to ask you to come back.
Elnézést a kényelmetlenségért... de meg kell kérnem, hogy jöjjön vissza később.
EnglishAgain, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
Újból szeretnék visszatérni az Ön konzultációihoz, amelyekre ma sor kerülhet.
EnglishCome back to the house, have a little brandy and then we'll ring up the police.
Jöjjön vissza a házba, igyék meg egy korty brandyt, aztán fölhívjuk a rendőrséget.
EnglishPerhaps Contact had come to take it away, or said it could come back to the fold.
Talán eljöttek érte a Kontaktosok, vagy azt mondták, visszaveszik a csapatba.
EnglishBut Allanon had mastered all of them in a single day and come back for more.
Ám Allanon az egészet egyetlen nap alatt bevágta, és újabb ismereteket követelt.
EnglishHave you come back to ensure the taxpayers' dollars are keeping me comfortable?
Azért jött, hogy megbizonyosodjon, hogy az adófizetők pénze kényelmesen tart?
EnglishHard to tell exactly what, but if you go in there, you might not come back out.'
Nehéz pontosan megmondani, hogy mi az, de ha bemész, lehet, hogy nem jössz ki többé.
EnglishI don't guess anyone wants to come back as a ghost except in beautiful form.
Nem hinném, hogy bárki is haza akarna járni, ha csak nem valami gyönyörű alakban.
EnglishHe didn't come back yesterday or send any word and his things are still here.
De nem jött vissza tegnap sem, és nem is üzent, és a csomagjai most is itt vannak.
EnglishWell, sleep now, and when I come back, if you're still here, I'll keep you warm.
Na hát, akkor most aludj, és ha visszajöttem, és még mindig itt vagy, megmelegítelek.
EnglishWe have said that it is just a deferral and we are going to come back to it.
Azt mondtuk, hogy ez csak halasztás, és később majd visszatérünk erre a kérdésre.
EnglishThey wanted him to come back and be president later, but he wasn't taking any.
Hívták, hogy menjen haza és vállalja az elnökséget, de erre nem volt kapható.
English'I had to come back alive,' he assured her, 'so you'd have a fair chance to kill me.'
Élve kellett visszajönnöm - biztosította a fiú -, hogy legyen esélyed kinyírni.
EnglishHer mother had not come back yet, and we were shown into the front room to wait.
Az anyja még nem ért haza, így hát leültettek bennünket az utcai szobában.
EnglishI'll go to my office, wait an hour, and come back in here and do this again.
Visszamegyek az irodámba, várok egy órát, visszajövök, és újra elmondom a magamét.
EnglishWhen they come back, Pyle said, we could signal them for a lift to the camp.
Mikor visszajönnek mondta Pyle , jelt adhatnánk nekik, hogy vigyenek el a táborba.
EnglishSo we will come back to that as soon as we have the proposal from the Commission.
A kérdésre tehát visszatérek, amikor a Bizottságtól megkapjuk a javaslatot.