EN to come round
volume_up
{verb}

Context sentences for "to come round" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSlowly the Eilean Mor began to come round, the sea anchor dragging at her stern.
Az Eilean Mor a tatnál kivetett úszóhorgonyba kapaszkodva lassan visszapördült.
EnglishNow I have come round to you, and on my way I was attacked by a rough with a bludgeon.
Most, mikor átjöttem magához, megtámadott egy ólmos bottal felfegyverzett gazfickó.
EnglishJust one of those men who come round selling stockingsyou know, ex-army people.
Csak egy ügynök, aki harisnyát árult... hisz ismeri ezeket... leszerelt katonák többnyire.
EnglishIm asking the Navy to come round from Portland and pick up the lot: the gear and the team.
Megkérem a haditengerészetet, jöjjenek át Portlandból és vegyék fel az egész cuccot.
EnglishHe would certainly not come round under half an hour and it might be a good deal more than that.
Fél órán belül bizonyosan nem térhetett magához, de jóval több idő is eltelhetett.
EnglishAnd since the old boy has come round, one ought to take advantage of it.
Ha már az öreg fiú megjuhászodott, isten neki, éljünk az alkalommal.
English'I don't think Diggs'll come round again; but, if he does, I want you to stay out of his way.'
Nem hiszem, hogy Diggs ma is eljönne; de ha mégis, akkor szeretném, ha nem botlana beléd.
EnglishI cordially invite them to come round our table and to say why our report is dangerous.
Tisztelettel megkérem őket, hogy üljenek le velünk, és mondják el, miért veszélyes a jelentésünk.
EnglishYes, if they noticed that advertisement they'd all come sniffing round at 6.30 to see what was up.
Igen, nem vitás, hogy ha olvasták a hirdetést, fél hétkor mind odatódultak szimatolni.
EnglishWhen they finish with one round they come right back again with the basket.
Mikor mindet végigjárják, rögtön visszajönnek a kosarakkal...
EnglishBut isn't - didn't - didn't Despard say he'd come round about eleven?
De hát nem arról volt szó, hogy Despard őrnagy tizenegy körül jön?
EnglishHe was standing by the boathouse, and the sound seemed to come from just round the corner.
A csónakház mellett állt, s a hang a sarok túlsó oldaláról jött.
EnglishI felt sure you would come round to it, said the elder man with the coolness that nothing seemed to shake.
- Tudtam, hogy itt fog kikötni - mondta Vautrin rendíthetetlen hidegvérrel.
EnglishThe German cavalry by this time would have come round from behind the hill and taken the Romans in the rear.
Addigra a germán lovasság megkerüli a dombokat, és hátba támadja a rómaiakat.
EnglishI want to see what will happen now that the world has come round again to questioning its gods.
Látni akarom, mi fog történni most, mikor újra odaérkezett a világ, hogy megkérdőjelezze isteneit.
EnglishIf the little pests should come round, they could lure him into the open, the way he is now.
Ha megint idejönnének a kis átokfajzatokm amilyen állapotban most van, még kicsalogathatnák a szabadba.
EnglishThough when I had measles at fourteen with a very high temperature, it did come out - all round the front.
Bár amikor tizennégy éves koromban kanyaróm volt és nagyon magas lázam, elöl kihullott a hajam.
English'I have just come round to see how you are faring, my lads,' he said; 'and to give you some news.
- Csak benéztem, mert látni akartam, hogy vagytok ellátva, fiaim - mondta -, s hogy hírekkel szolgáljak.
EnglishSo, the Colonel thought, here we come into the last round and I do not know even the number of the round.
Eljutottunk tehát az utolsó menetig, gondolta az ezredes, és még csak azt se tudta, hogy ez hányadik.
EnglishYou've come round to ask me it I've missed a blonde?
Azért jött ide, hogy megkérdezze, hiányzik-e nálam egy szőke?