EN

to come up {verb}

volume_up
to come up
-I will tell you at old Lurgan's when you come up.
De Lurgan sahibnál majd mindent részletesen elmesélek, ha majd feljön.
I'll—' 'It'll ... come up from ... inside.'
- Csak úgy... feljön... belülről.
If you will come up with me now, Miss Carlisle, I think together we shall be able to reassure her.
Ha feljön velem most, Miss Carlisle, azt hiszem, kettőnknek sikerül megnyugtatnunk
megjelenik a bíróság előtt
Ez a kérdés nagyon gyakran felmerül.
I used to think I'd hear him call, and he'd come up the street again as he always did, singing.
Sokáig azt képzeltem, hogy egyszer majd felbukkan az utcán, énekelve, ahogy régebben szokott.
I had sidetracked my mind, hoping it would come up with something if I left it alone; but my answer hadn't changed.
Mellékvágányon járattam az agyamat, azt remélve, hogy felbukkan valami, ami elkerülte a figyelmemet; de az eredmény nem változott.
to come up (also: to hatch)

Context sentences for "to come up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
Úgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
EnglishThat is why we have come up with a significant simplification of EU legislation.
Ezért álltunk elő az uniós jogszabályok jelentős egyszerűsítésének ötletével.
EnglishBut it explains other things -- the reason why he couldn't come up with an alibi.
De megmagyaráz más dolgokat, például hogy miért nem tudott alibit bizonyítani.
English'invite them to come up with their own explanations if they don't like mine.'
Mondd meg nekik, hogy álljanak elő saját magyarázattal, ha az enyém nem tetszik.
EnglishTwo young men, little more than boys, had sprung up and come eagerly toward her.
Két fiatalember, szinte még gyerek, tüstént felugrott, és lelkendezve indult feléje.
EnglishThis time he simply let everything come up in a series of hopeless choking sounds.
Hagyta, hogy reménytelen, fuldokló hangok kíséretében minden távozzon a gyomrából.
EnglishSomeone had come all the way up the steps and was peering through the front door.
Valaki egészen a lépcsőfeljáró tetejéig merészkedett, és bekukucskált az ajtó résén.
EnglishHaving said that, we, the Commission, did our utmost to come up with a solution.
Ennek ismeretében a Bizottság mindent megtett, hogy megfelelő megoldással álljon elő.
EnglishWe are not under time pressure from day to day to come up with the new regulation.
Nem szorít az idő, hogy egyik napról a másikra új szabályozással álljunk elő.
EnglishI decided to speak because some new issues have come up in the last few years.
Úgy döntöttem, hogy felszólalok, mert az elmúlt években felmerült néhány új kérdés.
EnglishI've got him to bed now but he insists on my persuading you to come up and see him.
Sikerült lefektetnem, de folyton követeli: beszéljem rá magát, hogy látogassa meg.
EnglishI want to say one more thing about this which has not come up in any of the debates.
Még egy dolgot szeretnék mondani erről, ami egyszer sem került elő a vitákban.
EnglishThe Sea Kings' fleet was standing off, waiting for all its force to come up.
A Tengeri Királyok flottája várakozik, míg fel nem zárkózik valamennyi khond hajó.
English'Like you to come on up and swear out an assault complaint on Mr Lippy there.
- Szíveskedjék feljönni, és panaszt emelni Mr. Lippy ellen bántalmazás miatt.
EnglishCome jack you up real good one night, break your legs, your arms, break every finger.
Egy este megkereslek, aztán eltöröm a lábadat, a karodat és minden egyes ujjadat!
EnglishSomeyears later, I found out that that man did come up with an idea for a T-shirt.
Pár évvel később megtudtam, hogy az a férfi kitalált egy ötletet a pólóihoz.
EnglishWhen, or if, you get the knife, call my number and Allan will come to pick you up.
Nos, amikor vagy ha megszerzitek a kést, hívjatok fel, és Allan értetek jön.
EnglishSo what we're going to try and do is come up with an inorganic Lego kit of molecules.
Megpróbálunk tehát egy szervetlen molekulákból álló Lego készletet összerakni.
EnglishYou said we ought to come up with more evidence before we go to the newspapers.
Azt mondtad, hogy még több bizonyítékra van szükségünk, mielőtt a sajtóhoz fordulnánk.
English'We've come to pick up Mona,' said Dr. Rowan Mayfair in a very soft and polite voice.
Csak Monáért jöttünk mondta dr. Rowan Mayfair nagyon bársonyos és udvarias hangon.

Similar translations for "to come up" in Hungarian

up preposition
to pull up verb
to put up verb