"come what may" translation into Hungarian

EN

"come what may" in Hungarian

EN

come what may

volume_up

Similar translations for "come what may" in Hungarian

may verb
may noun
Hungarian
what pronoun
happen what may
to come verb

Context sentences for "come what may" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat help, unfortunately, must be forced through against the will of the generals, come what may.
Sajnálatos, de ezt a segítséget, történjen bármi, a tábornokok akarata ellenére kell megvalósítanunk.
EnglishWell, the European Union gives the impression that this agreement has to come about come what may.
Az Európai Unió olyan benyomást kelt, mintha ezt a megállapodást muszáj lenne megkötni, akármi is történjék.
EnglishI'll see that you shall know, come what may.
Kötelességem, hogy megmondjam neked, lesz, ami lesz!
EnglishYou could fly to him much more quickly than I can walk, and I'm going to find Lyra first, come what may.
Nektek sokkal kevesebb idő odarepülni, mint nekem odakutyagolni, és különben is, amíg Lyrát fel nem kutattam, semmi más nem érdekel.
EnglishCome what may, I'll try - hit or miss.
Mindegy, meg kell próbálni, lesz, ami lesz!
EnglishCome What may Come what may.
English. - (NL) It continues to be a remarkable fact that we in this institution cling onto the Lisbon illusion come what may.
írásban. - (NL) Továbbra is figyelemre méltó tény, hogy mi ebben az intézményben ragaszkodunk Lisszabon illúziójához, bármi is történjék.
EnglishHe grinned openly as he read the confirmation that, come what may, provided he remained alive, he was a wealthy man for the rest of his life.
Széles mosollyal olvasta az értesítést, hogy most már akármi történjen is, feltéve, hogy életben marad, gazdag ember lesz holta napjáig.
EnglishAs such, we should all be positive about these prospects and the SIS II system, which is a necessity, must, come what may, proceed quickly.
Pozitívan kell tehát viszonyulnunk a fejleményekhez és a SIS II rendszerhez, amelyre szükségünk van, és amelyet - történjen bármi - folytatnunk kell.
Englishcome what may
EnglishSecondly, priority must be given to the citizens' social protection; this social indicator, which is peculiar to the European Union, must be nurtured come what may.
Másodszor, előtérbe kell helyeznünk a polgárok szociális védelmét; ezt a szociális mutatót, amely az Európai Unió sajátossága, ápolnunk kell, bármi áron.
EnglishSo, to possibly already have decided that, come what may, negotiations will be reopened, even before the Summit has taken place, does not show the greatest diplomatic skill.
Tehát nem vall túl nagy diplomáciai érzékre, ha már esetleg a csúcstalálkozó előtt eldöntötték, hogy bármi is történik, a tárgyalások újrakezdődnek.
EnglishWe obviously need to ensure that there will always be sustainable development and, come what may, agreements which remain bilateral must not exert excessive pressure.
Nyilvánvalóan biztosítanunk kell, hogy mindig is fenntartható fejlődés legyen, és, bármi is történjék, a továbbra is kétoldalú megállapodások nem gyakorolhatnak túlzott nyomást.