"comedian" translation into Hungarian

EN

"comedian" in Hungarian

EN comedian
volume_up
{noun}

comedian (also: funny man)
Then something intervened, looming behind the comedian.
Ekkor a komikus mögül előtűnve valami közbeavatkozott.
Buddy Vancethe comedian?he turned up missing.
Buddy Vance - tudja, a komikus - eltűnt.
Nagyon sajnálom - válaszolta a komikus.
comedian (also: dork, weirdo)
comedian

Synonyms (English) for "comedian":

comedian
English

Context sentences for "comedian" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHis hands, when he dumped it down again, were sticky with the comedian's blood.
Kezei - miközben arrább lökte - ragacsosak lettek a komédiás vérétől.
EnglishNext time you laugh, think of Pa Pa Lay, the Burmese standup comedian.
Legközelebb, ha egy tréfán nevet, gondoljon Papa Lei-re, a nagy burmai nevettetőre.
EnglishThat's what he got from the comedian: something to carry him away.
Amit attól a komédiástól is megszerzett: valami, amit magával vihet.
EnglishReilly and Sternwood, two stooges in search of a comedian.
Kutyházi és Sternwood, a két excentrikus, aki épp cirkuszt keres magának.
EnglishHe looked as if he ought to have a Vegas comedian's nam Shecky, Buddy, something like that.
A férfi úgy festett, mint akinek Las Vegas-i művésznevet kellene viselnie, Seckyt, Buddyt, vagy effélét.
EnglishShe had become a comedian, not part of a knife-throwing act.
Nem szívesen ment be a házba, ahol Kenny és késgyűjteménye lakik.
EnglishGrillo glanced up at Lamar, to find the comedian's eyes were on him just as Rochelle's had been.
Grillo Lamarra pillantott, és ugyanazt a kifejezést látta a tekintetében, mint az előbb Rochelle-nél.
EnglishHe didn't just prattle, either but settled with surprising ease into the role of a polished comedian.
Nem egyszerűen locsogott, hanem meglepő könnyedséggel helyezkedett bele a pallérozott társalgó szerepébe.
EnglishGreat, Lori thought, a failed comedian.
Klassz, gondolta Lori, egy ripaccsal töltöm az estémet.
EnglishShe had the wide mouth of a natural comedian.
Szája, mint a született komédiásoké, széles.
EnglishThere's never a shortage of targets for a comedian.'
Egy előadó sosem fogy ki a témából.
EnglishOh, it's that comedian I was telling you about.
Ja, ez az a humorista akiről meséltem.
EnglishHe saw the comedian's bulk slump against the door, then slide down it, his body increasingly eclipsed by the terata.
Látta, ahogyan a komédiás teste az ajtónak csapódik, majd lassan összecsuklik, amint testét fokozatosan elborítja a terata.
EnglishBehind him, the comedian slammed the door.
A komédiás becsapta mögötte az ajtót.
EnglishYou are a blackmailer, not a comedian.
Ez egy zsaroló szerepe, nem egy bohócé.
EnglishNow there was only the comedian down there, and from what he'd gathered the corpse would never be recovered.
Most már csak egy halott komédiás feküdt odalenn, és a fiú legjobb tudomása szerint még a holttestét sem lesznek képesek felhozni onnan.
EnglishThe comedian offered a small smile.
A komédiás eleresztett egy apró mosolyt.
EnglishWe got a comedian on the plane.
EnglishI'm a standup comedian.'
EnglishThe hull was too thick and the legs were too wide, so that the big businesslike attitude jets in the nose became a comedian's nostrils.
A hajótest túl vastag volt, a lábak túl szélesek, emiatt a túlméretezett kormányfúvókák az orron egy komédiás orrlikainak tűntek.