EN comer
volume_up
{noun}

comer
comer

Synonyms (English) for "comer":

comer

Context sentences for "comer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe was about to turn the comer and walk out past them when she heard her own name.
Már majdnem elindult, hogy kimenjen mellettük, mikor elkapta a saját nevét.
EnglishThen he rushed around the counter, bumping his upper leg hard on the comer.
Azután átrohant a polcok között, lábát keményen beverte a sor szélébe.
EnglishAnd she had all but the barest comer of her eye on the word she was writing.
. A kisasszony pedig éppen csak a szeme sarkából nézte már, amit írt.
EnglishThere was a new and stonily regal bust of Azoun standings in one comer, too.
Ráadásul Azoun vadonatúj kő mellszobra díszelgett az egyik sarokban.
English'I have it,' she said, 'but first I have to clean up the mess in the comer.
Itt van nálam, de előbb el kell takarítanom azt a mocskot a sarokból.
EnglishAnd then something black and ugly, glimpsed from the comer of his eye, frightened him.
Ekkor valami fekete és ocsmány dolog vonta magára a figyelmét, megrémítve őt jelenlétével.
EnglishShadows moved in the hallway before him as he turned the comer to the back wing.
Árnyékok mozdultak előtte a folyosón, amikor befordult a sarkon a hátsó szárnyba vezető szakaszra.
EnglishTay saw her first, glancing back at the unexpected movement caught from the comer of one eye.
Tay vette észre elsőnek, amikor váratlan mozgást észlelve hátrapillantott.
EnglishI look around, and on my right, at the comer, I see two display windows of Editions Ros-icruciennes.
zisz- és Ozirisz-mellszobrok, füstölőrudak és -tabletták, tarokk-kártyacsomagok.
EnglishThe boy on the quadricycle rounded a comer at the beginning of the next terminal wing and vanished.
A fiú négykerekű járgánya befordult a szomszédos terminálba vezető folyosó sarkán.
EnglishHe was sure he'd seen a few rug-remnants heaped up in one comer of the shed.
A sufni sarkában biztosan látott egy kupacnyi ócska szőnyeget.
EnglishI slipped out of bed, all palpitating with fear, and peeped round the comer of my dressing-room door.
A félelemtől remegve kimásztam az ágyból, és belestem az öltözőszobám ajtaján.
EnglishThen she went to a large casement clock in the comer, opened the glass, and stopped the hands.
Majd a sarokba ment a nagy állóórához, kinyitotta az üvegét, és megállította a mutatókat.
EnglishPreia his—he had kept the dream alive and carefully protected in the secretmost comer of his mind.
Preia az övé ezt az álmot ápolta és dédelgette lelkének legtitkosabb zugában.
EnglishThe walled village covered one comer of prewar Cottage Grove.
A fallal körülvett falu egy ponton ráépült a háború előtti Cottage Grove egyik csücskére.
EnglishAs she packed the fragments into a portfolio, she studied Tamurello from the comer of her eye.
Miközben a kézirat darabjait pakolta egy irattartóba, szeme sarkából Tamurellót tanulmányozta.
EnglishAnd then he heaved the platter into the comer, where it shattered into a thousand pieces.
- Azután a sarokba vágta a tálat, ahol az ezer darabra tört.
English'I keep feeling him sensing him ... around every comer.'
Folyton itt érzem őt a közelben... lépten-nyomon... várom, hogy előbukkan.
EnglishTogether they came to Gurgeh, standing at one comer of the board.
Ketten együtt mentek oda Gurgehhez, a tábla egyik sarkán álltak.
EnglishShe reached the comer and pulled herself around it, using her hands to yank at the angle of the wall.
Wendy elérte a sarkot, és a fal kiszögellésébe kapaszkodva megkerülte.