EN common
volume_up
{noun}

common
Mr President, my country, Greece, has many things in common with California.
. - (EL) Elnök úr, sok közös vonás van Kalifornia és országom, Görögország között.
What all these people have in common is that they are heretics.
Ezekben az emberekben egy közös vonás van: mindannyian eretnekek.
There's much we have in common, but there's a whole lot that we do not have in common.
Sok közös vonásunk van, és jó sok olyan amiben nem --- ami nem közös vonás.
common (also: green, lease, meadow, pasture)
common (also: waste)
volume_up
parlag {noun}
volume_up
ugar {noun}

Context sentences for "common" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese facts and the precedents of history and common practice are incontestable.
E tények, a szokások és a hasonló történelmi események vitathatatlan érvényűek."
EnglishFGM has become more common in Europe over the past 30 years through migration.
Az FGM az elmúlt 30 év során a bevándorlás miatt megszokottabbá vált Európában.
EnglishThe Hierocracy can't even hide his condition from the common people any more.'
A Hierokrácia többé már nem tudja titokban tartani az állapotát az emberek előtt.
EnglishThat is a common problem in connection with our development and association aid.
Ez fejlesztési és társulási támogatásainknál általánosan előforduló probléma.
EnglishNever again had Het Nkik believed common wisdom about what Jawas could not do.
Het Nkik soha többé nem hitt a javák korlátozott képességeiről szóló meséknek.
EnglishThe causes of my horror lie deep, and some of them must be common to others.
A félelem gyökerei oly mélyre nyúlnak, hogy néhánya bizonyára másokban is megvan.
EnglishThe captain suffered from a common Trantorian malady: squashed perspectives.
A századost is a Trantor-kór gyötörte: szinte porrá zúzta a nyílt tér látványa.
EnglishI can find wax flowers easily enough, but a green malachite table isn't so common.
Viaszvirágot könnyű találni, de malachitasztalkát nem mindennap lát az ember.
EnglishThese savings are due to increased competition via common standards and processes.
A megtakarítások az egységes szabványoknak és eljárásoknak köszönhetően érhetők el.
EnglishI was on some sort of a heathy common mottled over with dark clumps of furze-bushes.
Hangával benőtt, itt-ott rekettyebokrok sötét foltjával tarkított réten voltam.
EnglishFrom the common room of the tavern came a young man of aristocratic demeanour.
A vendégfogadó belső terméből egy arisztokratikus megjelenésű fiatalember lépett ki.
EnglishBoth must have been selected for in our evolution, because they're both common.
- Az evolúció során mindkettőre volt már példa, és mind a kettő elfogadott.
EnglishAll that Bob Hoskins does is spend his time looking into parked cars on the Common.
Bob Hoskins mást sem tud, csak a parkoló kocsik után leselkedni a közparkban.
EnglishHe took her hand and led her to the common area behind the pilot compartment.
Luke elengedte Callista arcát, és a pilótafülke mögötti helyiségbe vezette a lányt.
EnglishBy common consent it appeared to be the fair girl, whose name, it seemed, was Janet.
Úgy látszik, a szőke lány mellett döntöttek, akit, mint kiderült, Janetnek hívtak.
EnglishA common earthworm won't attain full growth if it's not stimulated, they say.
Hiszen, ugyebár, a földigiliszta sem nyújtózik ki, ha a bőrét nem ingerlik...
EnglishHungarians are focusing on national identity, their own state and common sense.
A magyarok a középpontba helyezik nemzeti identitásukat, államukat és az összefogást.
EnglishPrior to Katrina, the South Bronx and New Orleans' Ninth Ward had a lot in common.
Katrina előtt Dél-Bronx és New Orleans kilencedik kerülete sok mindenben hasonlított.
EnglishEverybody in this club has two things in common: - They're rich and they're criminals.
Ebben a bárban két dologban egyeznek meg az emberek: Mind gazdag, és mind bűnöző.
EnglishThe common opinion at Rome was that he intended to make Marcellus his heir.
Rómában általában biztosra vették, hogy Marcellust akarja megtenni örökösének.