"commotion" translation into Hungarian

EN

"commotion" in Hungarian

EN commotion
volume_up
{noun}

commotion (also: babel, chaos, clutter, cock-up)
The commotion ceased, the white dust of the ancient mortar drifted away.
A zűrzavar elült, az ősi habarcs fehér pora ellebegett.
At that moment, a commotion broke out across the cantina from them.
Ebben a pillanatban zűrzavar támadt a kantinban.
What did not make sense to me was the commotion in the room.
Csak azt nem értettem, hogy miért van ez a zűrzavar a szobában?
commotion (also: cataclysm, combustion, hoo-ha, mix)
There was a slight commotion as those nearest the door moved away from it.
Kisebb felfordulás támadt, mert az ajtóhoz legközelebb ülők elhúzódtak helyükről.
There was a commotion brewing from the studio next door.
A szomszédos ajtó mögül felfordulás zaja szűrődött ki.
Mi ez a felfordulás itt?
commotion (also: chafing, emotion, excitement, fever)

Context sentences for "commotion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm on patrol in my jurisdiction and I heard there was a lot of commotion here last night.
Épp járőrözök a körzetemben, s azt hallottam, múlt éjszaka nagy mozgás volt erre.
EnglishAbout an hour later there was a commotion outside-a ceremony of sorts.
Körülbelül egy órával később mozgolódás támadt odakint - valami szertartásféle.
EnglishBuruk the Pale had lifted his head at the commotion, blinking blearily.
Sápadt Buruk a zaj hallatán felkapta a fejét, s zavartan pislogott maga elé.
EnglishI think it was from my bedroom that I noticed a certain amount of commotion next door.
Azt hiszem, a hálószobában voltam, amikor bizonyos zajokat hallottam a szomszéd ház felől.
EnglishChris jerked her head up at the sounds of commotion in Regan's bedroom.
Chris a Regan szobájából kiszűrődő zűrzavaros hangokra kapta fel a fejét.
EnglishShe had slept perhaps an hour when she was roused abruptly by commotion in the courtyard.
Talán egy órát ha alhatott, amikor az udvaron zaj támadt, s az fölverte.
EnglishGradually I realized a great commotion had come upon the Forum, the center of the city.
Fokozatosan eszméltem csak rá, hogy nagy kavarodás támadt a fórumon, a város központjában.
EnglishFire and people there, many many people, crowded together, a commotion in the flickering light.
Tűz és tömeg, rengeteg ember, akik egymás lábát tapossák az ugráló fényben.
EnglishThe commotion of battle preparations continued around her unheeded.
A csata előkészületei megkezdődtek; a legénység minden tagja fáradhatatlanul dolgozott.
EnglishSam could see some kind of commotion at the base of Hawthornwaite Tower.
Sam valamiféle zavargást vett észre a Hawthornwaite Torony tövében.
EnglishBut the afternoon they arrived, there was a great commotion in the cemetery outside of town.
Azon a délutánon, amikor megérkeztek, nagy izgalom volt a falun kívül elterülő temetőben.
EnglishHe doesn't handle commotion well, or deviation from routine.
Nem viseli jól a helyzetváltoztatást, sem bármilyen eltérést a megszokottól.
EnglishFurther up the avenue, some sort of commotion surrounded a large animal.
Élénksárga és narancsvörös szikraes világította be az ég alját, por- és törmelékfelh szitált alá.
EnglishThe commotion was beyond anything I had ever witnessed since the Creation of the Universe itself.
A világegyetem teremtése óta nem éltem át ehhez fogható felbolydulást.
EnglishHe'd wait until they had finished all their commotion in there, and then slip out.
Kivárja, amíg vége lesz a felfordulásnak, aztán meglóg.
EnglishWho am I to judge you Last time I was in a commotion like that... it was all on account of Poon [Bang].
Most az utolsó időben kezdtem megszeretni... és elakarom rendezni a számlát.
EnglishSo he caused a commotion, and you did your beer glass trick, and he showed you his ID.
Szóval botrányt okozott, maga előadta neki a poharas műsort, mire ő megmutatta magának a jogosítványát.
EnglishNo one else in Zeta squad seemed to hear the commotion.
Davin örült a lehetőségnek, hogy legalább egy kicsit kiszakadhat ebből az őrületből.
EnglishNone the less, there was some commotion attending Geruns appearance.
Mindenesetre Gerun hazaérkezése így is komoly port kavart fel.
EnglishIt puzzled him that they didn't turn back to investigate the commotion behind them.
Sault kissé megzavarta, hogy a kocsiban ülők nem fordulnak hátra, hogy a mögöttük haladó forgalmat figyeljék.