Context sentences for "to compensate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI will be bored only by the ordinary, and for that boredom you will compensate me.
Untatni csak az fog, ami magától értetődő; önök ezt az unalmat fizessék meg nekem.
EnglishThere is no income that can compensate for the environmental damage this causes.
Nincs az a bevétel, ami kompenzálni tudná az így okozott környezeti károkat.
EnglishBut there aren't any losses for us to compensate; religious sentiment is superfluous.
De ha nincs veszteség, amit kárpótolnunk kellene, akkor a vallásos érzés felesleges.
EnglishThe European Parliament is doing its bit to compensate for the failings of others.
Az Európai Parlament kiveszi a részét a mások hibái miatti kárpótlásból.
EnglishUltimately that might kill me; but the 'doc could compensate for a time.
Végül valószínűleg ez végezne velem; de a doki egy ideig ellensúlyozni tudja.
EnglishYou must now pay me a silver bit, which will also compensate me for my pot.
- Most már egy egész ezüsttel tartoztok, amelyben benne van az összetört tálam ára is!
EnglishAnd so, out of the goodness of his heart, he wants to compensate us.
Odaadom nektek a részem egyharmadát, egyenlő arányban osszátok el egymás között.
EnglishHe was small and slight and wore bright, exaggerated clothing; as if to compensate.
Külseje jelentéktelenségét mintha rikító színű, fényes ruhájával akarta volna ellensúlyozni.
EnglishThen problems arose and we kept having to compensate after the event.
Ezután megjelentek a problémák, mi pedig orvosolhattuk azokat visszamenőleg.
EnglishAnd she had taken her mother, perhaps just a memory but perhaps not, inside, to compensate.
Vara, hogy elégtételt vegyen rajta, örökre bezárta anyját az emlékei közé.
EnglishElectric vehicles compensate for this irregularity through their own special features.
Az elektromos járművek saját jellegzetességeik révén ellensúlyozzák ezt az egyenetlenséget.
EnglishThe report therefore emphasises the need to compensate these same producers for their efforts.
A jelentés ezért hangsúlyozza, hogy a termelőket kompenzálni kell erőfeszítéseikért.
EnglishTo com­pensate for this, some clever weapons had been thought up.
Cserébe viszont néhány egészen ötletes fegyverrel támogatták meg ezeket a katonákat.
EnglishFrom our side, we can compensate for years of irresponsible behaviour.
Segíthetjük a fejlődő országokban az éghajlatváltozás elleni fellépést.
EnglishIf it mismanages itself, the currency will fall to compensate for that.
Rossz gazdasági döntések esetén az árfolyam esik, ami kompenzálja a gazdasági nehézségeket.
EnglishThese funds should be used efficiently to compensate the loss of customs revenues.
E pénzeszközöket a vámbevételek csökkenésének kompenzálása érdekében hatékonyan kell felhasználni.
EnglishNot nearly well enough to compensate us for what has happened, Vorlak replied sourly.
- Annyira nem jól, hogy kárpótoljon azért, ami történt velünk.
EnglishEurope's surplus in services is too small to compensate for this.
Európa a szolgáltatások terén igen csekély többlettel rendelkezik ennek ellentételezésére.
EnglishIt is ironic, I grant you, that now we are better able to compensate our friends for their services.
Elismerem, némileg ironikus, hogy immár jobban tudjuk honorálni barátaink szolgálatait.
English'The religious sentiment will compensate us for all our losses.'
"A vallásos érzés kárpótolni fog bennünket minden veszteségünkért."

Synonyms (English) for "compensation":

compensation
English