"complexion" translation into Hungarian

EN

"complexion" in Hungarian

EN complexion
volume_up
{noun}

complexion (also: character, kind, nature, style)
volume_up
jelleg {noun}
complexion (also: face, hovel, setting, tint)
volume_up
szín {noun}
complexion
Sallow complexion, even zits, and she loved this thing.
Betegesen sápadt arcszín, még pattanások is, ez a hülye meg egyenesen szereti.
complexion (also: shade, tincture, tinge)

Synonyms (English) for "complexion":

complexion

Context sentences for "complexion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAudrys complexion was as sallow as ivory, and his hair was richly black.
Audry arca ezzel szemben sápadt volt, mint az elefántcsont, haja pedig koromfekete.
EnglishExcept for their differences in hair color and complexion, all looked alike.
Teljesen egyformának látszottak, csak hajuk és bőrük színe különbözött.
EnglishHis complexion was sallow, his hair dark, his features heavy and hard.
Bőre betegesen sápadt volt, haja sötét, arcvonásai durvák és kemények.
EnglishSeat's complexion was dirty gray, and he was breathing with great difficulty.
Seat arcszíne piszkosszürke volt, és alig szedte a lélegzetet.
EnglishTwo men of Gurion's lean build and swarthy complexion sat at the controls.
A pilótafülkében két ember ült: épp olyan vékony termetűek és sötét bőrűek voltak, mint Gurion.
EnglishHer complexion was paler, and fresh sweat plastered locks of hair to her forehead.
Arca még sápadtabbnak tűnt, és újonnan megjelent verejtékcsöppek tapasztották fürtjeit a homlokára.
EnglishYou've got the same hair and eyes, the same complexion that she had, Frye said.
Ugyanolyan az arcod, a hajad és a szemed - válaszolta Frye.
EnglishHis skin was the complexion of polished lead except where the elbow had reddened his cheek.
Arcszíne kifényesített ólomra emlékeztetett, fél arcán azonban ott piroslott az ütés helye.
EnglishHis complexion became pale with anger, and the disturbance of his mind was visible in every feature.
Arca elsápadt a haragtól, minden vonása feldúlt lelkiállapotáról tanúskodott.
EnglishHis complexion did not have that after-the-binge sallowness; he was ruddy and healthy-looking.
Arca nem volt nyúzott és sápadt; egészségesen pirospozsgásnak látszott.
EnglishEugene de Rastignac was a thoroughly southern type; he had a fair complexion, blue eyes, black hair.
Eugène de Rastignac igazi délvidéki volt, fehér bőr, fekete haj, kék szemek.
EnglishDark complexion, possibly even a brother Arab, but he'd spoken in English.
Sötét bőrű, talán éppen egy arab testvér, bár angolul beszélt.
EnglishBeauty is not only in queenly stature and a fair complexion and golden curls, Morgause.
A szépség nemcsak a királynői termetben, a fehér bőrben meg az aranyló fürtökben rejlik, Morgause.
EnglishThe once clear-blue eyes were bloodshot and lifeless, the ruddy complexion gray like a corpse.
Az egykor tiszta, kék szemek véraláfutásosak voltak és élettelenek.
EnglishHer face is too thin; her complexion has no brilliancy; and her features are not at all handsome.
Az arca túl keskeny, az arcbőrén nincs semmi üdeség, a vonásai egyáltalán nem szabályosak.
EnglishTopical as it is, this issue has taken on a particular complexion in Romania.
A téma aktualitása Romániában sajátos színezetet öltött.
EnglishThe complexion of the statue was dark, and it had pale amber glass eyes.
A szent a mennyország aranykulcsait fogta, sötét arcába sápadt borostyánsárga üvegszemeket foglaltak.
EnglishSpending a lot of time on or near the ocean had given him a good healthy complexion.
Mivel idejének java részét az óceánon és az óceán közelében töltötte, arca majd' kicsattant az egészségtől.
EnglishIt merely went on pulling the thing with the disarrayed widow's peak and the blotchy complexion.
A kutyának épphogy megrebbent a füle a hangra, de egy pillanatra sem hagyta abba tevékenységét.
EnglishHer complexion was still too pallid, but in her cheeks Ian could see the first signs of returning color.
Arca még mindig sápadt volt, de Ian már fölfedezte a lassan visszatérő pír első jeleit.