"comprehension" translation into Hungarian

EN

"comprehension" in Hungarian

EN

comprehension {noun}

volume_up
Comprehension is not a requisite of cooperation.
-A megértés nem feltétele az együttműködésnek.
He saw a look of comprehension cross her face.
Látta, hogy a megértés hullámai áradnak szét a lány vonásain.
Thoughts fixed in his mind by another mind, that were beyond his present comprehension.
Idegen gondolatok kezdtek rajzani a fejében, túl a megértés határán.
comprehension (also: apprehension, effect, head, headpiece)
Oh yes, all comprehension has been stolen from my eyes indeed.
Igen, és a szememből odalett az értelem is, bizony
A lány szeméből nem sugárzott értelem.

Synonyms (English) for "comprehension":

comprehension
English

Context sentences for "comprehension" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn its heels, and on his, came grim comprehension of what he meant by that.
A sarkában a lány vészterhes bizonyságát láthatta annak, hogy mit is ért ezen.
EnglishHis father gazed at the apparatus in wonderment; it was beyond his comprehension.
Apja csodálkozva bámulta a készüléket; felfoghatatlan volt számára.
EnglishThe way humans could change mental tracks midstride was beyond her comprehension.
Az emberek hirtelen gondolati váltásai meghaladták a képességeit.
EnglishIt twisted into a sort of curiosity at first, then came comprehension and outrage.
Először csak kíváncsi volt, de amikor rájött, hogy miről van szó, eltorzult az arca a haragtól.
EnglishWith a thrill of comprehension Tesla saw what Jo-Beth was displaying to her brother.
Teslába hirtelen belehasított a felismerés, és megértette, mit is mutat Jo-Beth a testvérének.
EnglishBeside her, Pellaeon suddenly looked up in dawning comprehension.
Pellaeon agyában azonnal megvilágosodott az asszonytól kapott kis készülék funkciója.
EnglishHis look of shocked comprehension was replaced by one of pain as Seth punched him in the stomach.
Arcán fájdalom váltotta fel a ráismerés döbbenetét, mert Széth gyomron vágta.
EnglishWhen he waked, the talk, still in spate, was more within his comprehension.
Mikor felébredt, már többet értett a még mindig pergő beszédből.
EnglishGrinning more than ever as he saw comprehension enter her eyes.
A vigyora szélesebb lett, amikor észrevette Hilary szemében a rémületet.
EnglishSome process beyond Candys comprehension had begun with that simple throw of hers.
Cuki dobása valami felfoghatatlan folyamatot indított el.
EnglishEvery moment she wasted saying No to what she knew, was a moment lost to comprehension.
Minden egyes pillanat, amit arra veszteget, hogy nemet mond arra, amit már tud, elvesztegetett idő.
EnglishIndeed, said Mr Treves, managing to put a good deal of comprehension into one harmless word.
Úúúúgy mondta Mr. Treves igyekezvén alapos megértéssel kiejteni ezt az egyetlen, ártatlan szót.
EnglishThis demonstrates confidence in Europe's comprehension of the situation of small states too.
Ez jól példázza, hogy Európa a kis országok helyzetét is megérti.
EnglishThe dawning comprehension was almost as dizzying as the fear.
A derengőő felismerés majdnem olyan szédítőő volt, mint maga a félelem.
EnglishShe took her cheek away from his, drawing her head far back to stare up without comprehension at him.
A lány elhúzta arcát, hátrahajolt, teljes értetlenséggel bámult Spade-re.
EnglishEyes fixed upon him, eyes in which the gleam of comprehension was dawning.
A tekintetek rászegeződtek, s felismerés villant bennük.
EnglishHis comprehension of the rules was vague, but he wasn't particularly worried about losing.
Csekély fogalmai voltak csupán a szabályokról, de nem aggasztotta túlságosan a veszteség lehetősége.
EnglishThe vicar nodded his head with complete comprehension and possible sympathy.
A pap teljes megértéssel és együttérzéssel bólintott.
EnglishWhat any woman saw in some particular man was beyond the comprehension of the average intelligent male.
Józan ésszel nem lehet felfogni, hogy egy-egy nő mit lát, mit érez egy bizonyos férfiban.
EnglishBut what happened on 27 October is beyond human comprehension.
De ami október 27-én történt, az meghaladja az emberi képzeletet.