"concealed" translation into Hungarian

EN

"concealed" in Hungarian

EN concealed
volume_up
{adjective}

concealed (also: clandestine, covert, dormant, esoteric)
There is the building in, and the concealed lighting and the expensive simplicity.
Kevesebb vagy semmi cikornya... rejtett világítás... költséges egyszerűség...
A concealed pumping system controlled the amount of heat generated by the open furnace.
Rejtett szivattyúrendszer szabályozta a nyitott kemencében előállított hőt.
She wondered if she was being watched by concealed, closed-circuit television cameras.
Az jutott az eszébe, hogy nem figyelik-e rejtett videokamerákkal.
concealed (also: covert, privy, undercover)
He told me something he'd concealed from me since the time we were in Paris.
Elmondott valamit, amit titkolt előlem, mióta elhagytuk Párizst.
Many consciences were awakened; many hard hearts melted into tears; many a penitent confession was made of crimes long concealed.
Sokakban felébredt a lelkiismeret, számos kemény szív lágyult meg könnyek között, sokan vallották meg régóta titkolt bűneiket.
The sulkiness in his voice held a hint of jealousy too, and she remembered now, stricken, that it had been brought out what she had concealed all these years-who had fathered her son.
Sértődött hangjában csipetnyi féltékenység bujkált, és Morgaine döbbentett jött rá, hogy most derült csak ki Uriens számára, amit ő annyi éven át titkolt, hogy ki nemzette a fiát.

Synonyms (English) for "concealed":

concealed

Context sentences for "concealed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI'm certain Wyatt Porter would issue you a per-mit to carry a concealed weapon.
Biztos vagyok benne, hogy Wyatt Porter bármikor kiadná az engedélyt egy fegyverre.
EnglishShe was unlocking a little desk, pulling out a drawer concealed inside a pigeonhole.
Kulccsal kinyitott egy kis íróasztalt, egy titkos rekeszből kihúzott egy fiókot.
EnglishConcealed beneath the floor were the guns, ammunition, and image intensifier.
A padló alatt voltak elrejtve a fegyverek, a muníció és a fénysokszorozó irányzék.
EnglishHardenbrook concealed documents - - entrusted by Van Garrett to his faithful servant.
A jegyző pedig elrejtette a papírokat, melyeket Van Garrett hű szolgájára bízott.
EnglishStill lying as much concealed as she could, Victoria watched it come nearer.
Fekve és annyira elrejtőzve, amennyire csak tudott, figyelte amint közeledik.
EnglishThey removed the tank, turned off the lights and entered the concealed control booth.
Kivitték a tartályt, eloltották a fényeket, és bementek egy titkos vezérlőfülkébe.
EnglishIt is the same with the premises on which the 75-mm. guns were concealed.
Ugyanez a helyzet azokkal a létesítményekkel, ahol a 75-ös ágyúkat rejtegették.
EnglishHe wore a dark brown smock, and a wide-brimmed brown hat concealed his features.
Sötétbarna ruhát viselt, és a széles karimájú, barna kalap teljesen elrejtette az arcát.
EnglishThen he moved to the bed, where the sword lay half-concealed among the blankets.
Az ágyhoz lépett, ahol a kard hevert, félig-meddig pokrócokkal takarva.
EnglishShe concealed her emotions except for such silent and eloquent moments.
Az ilyen sokatmondó, szótlan pillanatokat kivéve, el szokta rejteni az érzéseit.
English'They haven't spoken to him for years,' said Ketchum, with ill-concealed satisfaction.
Évek óta nem beszélnek vele mondta Ketchum rosszul palástolt elégedettséggel.
EnglishLivia, who was in the room concealed behind a curtain, would then suggest one.
Livia, aki az egyik függöny mögött tartózkodott, erre előjött, és megmondta az ítéletet.
EnglishThey filed out by the side door, the one concealed in the white plaster walls.
Távoztak az oldalajtón át, amit a fehér gipszfalak oly jól rejtettek el.
EnglishHe became cunning, concealed his violent intentions with apparent boredom.
Cselhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta.
EnglishThese will transmit what they pick up to a second transmitter, concealed in a bottle.
- A beszélgetést egy erősítőnek fogják továbbítani, amit egy palackban rejtettünk el.
EnglishHe was thin and tallish, with a slouch his tailored tweed jackets concealed.
Minden egyébben is különbözött Garptól, csupán hatalmas magabízásában nem.
EnglishWhitehead's face was concealed behind his hand as he attempted to stem tears.
Whitehead a kezébe temette az arcát, megpróbálta könnyeit visszafojtani.
EnglishMuch of that which passes for a soul in a Letherü is concealed from my arts, High King.
Nagy része annak, ami egy letherben a lélek, rejtve marad a tudásom előtt, királyom.
EnglishShe said quietly, And you concealed it for pride and love of power, did you not?
- És büszkeségből meg a hatalom szerelméből eltitkoltad, igaz? - kérdezte higgadtan Viviane.
EnglishCrouching on a roof, concealed by the dark, he stared toward the street below him.
Egy háztetőn kuporgott a sötétség leple alatt, és lebámult az utcára.