"to concede" translation into Hungarian

EN

"to concede" in Hungarian

EN

to concede [conceded|conceded] {verb}

volume_up
It was an implicit de- mand for another statement, one that conceded something, in return for which was the implied promise that there might be a concession on the part of his government.
Hallgatólagos felszólítás volt ez egy másik bejelentésre, ami némi engedményt tesz, s amiért az a burkolt ígéret jár cserébe, hogy talán az ő kormánya is enged.
It was an implicit de- mand for another statement, one that conceded something, in return for which was the implied promise that there might be a concession on the part of his government.
Hallgatólagos felszólítás volt ez egy másik bejelentésre, ami némi engedményt tesz, s amiért az a burkolt ígéret jár cserébe, hogy talán az ő kormánya is enged.
to concede

Context sentences for "to concede" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhich point was difficult to argue with, the senator had to concede gracefully.
Ezzel nemigen lehetett vitába szállni, a szenátornak nem is állt szándékában.
EnglishHe backed away from the plate and seemed to concede that he was overmatched.
Hátralépett, és leeresztette az ütőt, mintha ezzel is elismerné, hogy veszített.
EnglishAll right, Professor, he thought, I know what you can concede and what you cannot.
Rendben van, professzor, gondolta, tudom, mibe egyezhet bele és mibe nem.
EnglishNo one wanted to concede anything, not even a blink, at the formal sessions.
A hivatalos üléseken senki sem akart engedni semmit, egy morzsányit sem.
EnglishI concede that the open road is theirs; when I train there, I keep my place.
Legyen övék a nyílt út, s ha ott futok, nem foglalok el többet az engem megillető helynél.
EnglishShe would never concede control of her future to fate, not for a minute.
Nem akarta sem tudni, sem ezen eszközökkel befolyásolni a jövőjét.
EnglishA pity that Golovko still lives, but we were unlucky, Tan Deshi had to concede.
Éppen ezért kár, hogy ilyen balszerencsések voltunk, és Golovko még mindig él vetette közbe Tan Tö-si.
EnglishFor a moment Stick seemed to agree, but he wasn't about to concede.
Stick egy pillanatra elbizonytalanodott, de még mindig nem adta fel.
EnglishI concede to you in respect of the question of what the SET plan can actually achieve.
Egyetértek Önnel azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy mi az, amit a SET-terv ténylegesen elérhet.
EnglishThe opening was held by the adamant power of its ego-by its refusal to concede anything at all to Reality.
A nyílást az ő egójának rendíthetetlen ereje tartotta meg a Valóság vad tagadása.
EnglishShe finally nodded in acceptance, apparently willing to concede to the professor's judgment.
Aztán a nő végül beleegyezően bólintott, szemmel láthatóan rábízva magát a professzor ítéletére.
EnglishWe shall be doing no one any favours if we concede too much.
Senkinek nem teszünk szívességet azzal, ha túl sok engedményt teszünk.
EnglishToday we have to concede that Europe is powerless in this situation.
Ma itt elismertük, hogy Európa tehetetlen ebben a helyzeten.
EnglishI concede that Olivaw had an advantage from the start.
Azt hiszem, Olivaw már az indulásnál rendelkezett bizonyos előnyökkel.
EnglishIf you concede to live with me, I'll clean the toilette every week.
Ha velem leszel, ígérem minden héten kitakarítom a budit.
EnglishBut he did concede that they had rid him of his addictions.
Azt azért elismerte, hogy megszabadították őt a függőségtől.
EnglishEven hostiles have had to concede that on their own ground MI5s watchers are just about unbeatable.
Még az "ellenség" is kénytelen elismerni, hogy a maguk területén az MI5 figyelői egyszerűen verhetetlenek.
EnglishI concede that is above the rate for a simple rifle.
Elismerem, hogy ez jóval meghaladja a közönséges puskák árát.
EnglishSo much did she concede to the etiquette of the situation.
Ennyi engedményt tett a helyzet megkívánta etikettnek.
EnglishWell, I think you have to concede that Joe knows best.
Nos, el kell fogadnia, hogy Joe tudja, mi a leghelyesebb.