"condition" translation into Hungarian

EN

"condition" in Hungarian

EN

condition {noun}

volume_up
This condition shall apply to inbred lines of maize correspondingly.
Ez a feltétel hasonlóan vonatkozik a kukoricafajták beltenyésztett vonalára is.
The third condition is that the data transferred be non-discriminatory.
A harmadik feltétel a továbbított adatok megkülönböztetés-mentessége.
This should be a condition for negotiations with third countries.
E feltétel teljesülése nélkül nem lehetséges a tárgyalás a harmadik országokkal.
Any condition that would contribute to his sudden death?
Bármilyen körülmény, ami hozzájárulhatott a hirtelen halálához?
Then they said the leukemia was a preexisting condition.
Utána meg azt állították, hogy a fiú betegsége már korábban is meglévő körülmény volt.
The cyst was a preexisting condition, the denial letter read.
A ciszta már korábban is fennálló körülmény volt, közölte az elutasító levél.
Do not misunderstand me: it is right that these funds should be awarded, but it is also right that society expects them to be given to those who fulfil certain conditions.
Ne értsenek félre: helyénvaló ezt a pénzt odaítélni, de helyénvaló az a társadalmi elvárás is, hogy csak azok részesüljenek benne, akik teljesítenek bizonyos feltételeket.

Context sentences for "condition" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIll tell her that you shot very well and that the portrait was in good condition.
Majd elmondom neki, hogy ragyogóan lőttél, s hogy a képnek nem esett semmi baja.
EnglishScabandari is in no condition to free anyone, Osserc replied, including himself.
Szkabandari nincs olyan állapotban, hogy bárkit is kiszabadíthatna felelte Osserc.
EnglishMcGee circulated a fairly long memo about your condition.
- Dr. McGee mindenkihez eljuttatott egy elég hosszú feljegyzést az ön állapotáról.
EnglishHer features then were changed; she was reduced to the condition of a skeleton.
Egészen eltorzultak már őfelsége arcvonásai, és csontvázzá soványodott a teste.
EnglishEven under duress he would probably be able to comply with one or other condition.
Egyik vagy másik feltételt valószínűleg még kényszer alatt is képes teljesíteni.
EnglishThe Hierocracy can't even hide his condition from the common people any more.'
A Hierokrácia többé már nem tudja titokban tartani az állapotát az emberek előtt.
EnglishIt is therefore that much more important the vehicle be in faultless condition.
Ennek megfelelően még fontosabb, hogy a járművek kifogástalan állapotban legyenek.
EnglishIf you leave my hospital in this condition, you will get into serious trouble.
Ha ebben az állapotban elhagyja a kórházamat, komoly veszélynek teszi ki magát.
EnglishThe first condition of any further negotiations must be their immediate release.
A további együttműködés előfeltétele az, hogy szabadon kell engednetek őket!
EnglishThe condition of the corpses will preclude an open-casket ceremony, won't it?
Az állapotuk úgysem fogja lehetővé tenni a nyitott koporsós temetést, nem igaz?
EnglishThis was not a consideration he was presently in any fit condition to entertain.
Ugyanakkor most nem volt abban az állapotban, hogy a szerencséjén merengjen.
EnglishOf course you need to be in physical, very good, condition, so I'm training a lot.
Természetesen fizikailag nagyon jó kondícióban kell lenni, tehát sokat edzek.
EnglishWe're all swimming in circles t-til it's clearer about the captain'sss condition.
Mind csak ússszkálunk itt körbe, amíg nem tisssztázódik a kapitány állapota.
EnglishBring binoculars, and assure yourself that she too is in satisfactory condition.
Hozzon távcsövet, győződjék meg róla, hogy ő is kielégítő állapotban lesz.
EnglishNow, there are a lot of Africans who are very angry, angry at the condition of Africa.
Ma rengeteg afrikai van, aki elmondhatatlanul dühös az afrikai állapotokat látva.
EnglishThirdly, I am sure that in our proceedings today, we have set a condition.
Harmadszor: biztos vagyok abban, hogy mai ülésünkön felállítottunk egy feltételt.
EnglishHe came toward me, moving lightly and confidently, a flatlander in prime condition.
Megindult felém, könnyedén és magabiztosan mozogva, egy síkföldi, príma kondícióban.
EnglishAugustus said: By all means, Tiberius, but on condition that you read it aloud to us.
Olvasd adta meg az engedélyt Augustus , de van egy kikötésem: olvasd fel hangosan.
EnglishHe started after her, but his physical condition wasn’t as good as hers.
Joe utánavetette magát, de a kondíciója korántsem volt olyan jó, mint az ismeretlené.
EnglishCylinders shall be delivered in either the normalized or the stress-relieved condition.
A palackokat normalizált vagy feszültségcsökkentett állapotban lehet szállítani.