"conditioning" translation into Hungarian

EN

"conditioning" in Hungarian

EN conditioning
volume_up
{noun}

conditioning
His natural contrariness was locked in combat with the Earthservice conditioning.
Természetes ellenkezését gúzsbakötötte a kondicionálás.
All conditioning aims at that: making people like their unescapable social destiny.
Minden kondicionálás célja ez: az emberekkel megszerettessük elkerülhetetlen társadalmi rendeltetésüket.
Her conditioning had worn off to that extent, at least.
A kondicionálás legalább ennyire elhalványult.
conditioning
conditioning (also: rating, regulation, setting)

Context sentences for "conditioning" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEverything else is manipulation and conditioning of this Parliament and many Members.
Minden más manipuláció és befolyásolás a Parlament és számos képviselő részéről.
EnglishAfter the still, humid heat, the air-conditioning struck Thad with a wallop.
A nyugodt, párás meleg után az épület légkondicionálása valósággal gyomron vágta.
EnglishAlacrity, you have no doubt encountered standard conditioning techniques, eh?
Alacrity, nyilván maga is találkozott már valamifajta kondicionálással, nem?
EnglishIt was in the lowest spirits that he taxied across to his work at the Conditioning Centre.
A lehető legrosszabb kedvűen taxizott át munkahelyére, a Kondicionáló Központba.
EnglishSomething to do with the air-conditioning system at the stadium, they tell me.
Azt mondták, valahogy a stadion légkondicionáló rendszerén keresztül.
EnglishThe mansion's air conditioning made her breasts cold, nipples rising.
A ház légkondicionáló berendezése megborzongatta melleit, mellbimbói megmerevedtek.
EnglishThe house has little air conditioning, and the temperature runs in the mid-nineties.
Alig működik a légkondicionálás, a hőmérséklet harminc fok felett van.
EnglishHis conditioning had made him not so much pitiful as profoundly squeamish.
Kondicionálása nem is annyira szánakozóvá, mint inkább finnyássá tette.
EnglishSome men are almost rhinoceroses; they don't respond properly to conditioning.
Vannak férfiak, akik csaknem teljesen orrszarvúk; nem reagálnak megfelelően a kondicionálásra.
EnglishWhat had it been like to live here in Roman times without air-conditioning?
Milyen lehetett a császári időkben itt élni, légkondicionáló nélkül?
EnglishTwelve and a half million–that's what the new Conditioning Centre cost.
Tizenkét és fél millió, ennyibe került az új kondicionáló központ.
EnglishHis conditioning has laid down rails along which he's got to run.
Az Epszilon számára kondicionálása már lefektette a síneket, amelyeken futnia kell.
EnglishIf there had been air-conditioning in the place it might have been different.
Talán ez se lett volna így, ha beszereltetik a légkondicionálást.
EnglishFloyt suspected that the breakabout's anger had little to do with the Earthservice conditioning.
Floyt tudta, hogy Alacrity haragjának vajmi kevés köze van a kondicionáláshoz.
EnglishI can not only tend bar - I can also fix your air conditioning.
Nemcsak a csapossághoz értek a légkondicionáló berendezésedet is felszerelem.
EnglishHe had several bouts of homesickness, although his conditioning helped a little against that.
Sokszor rátört a honvágy, pedig kondicionálása igyekezett ez ellen tenni.
EnglishThe Pinto had no air conditioning, so they rode with both windows open.
A Pintóban nem volt légkondicionálás, így mindkét ablak nyitva volt.
EnglishThe air-conditioning was almost as good as the Florida Gulf breeze.
A légkondicionálás majdnem olyan jó volt, mint a Mexikói-öböl szellője.
EnglishNo air-conditioning but radio and-’ ‘How much?
Már jó régen volt, hogy kikerült a gyárból, de még mindig pezseg benne az élet.
EnglishFloyt saw that, short of invoking the conditioning again, he couldn't stop things.
Floyt látta, hogy mivel a kondicionálást most nem tudja előhívni, nem állhatja útját az eseményeknek.