"conduit" translation into Hungarian

EN

"conduit" in Hungarian

EN

conduit {noun}

volume_up

Context sentences for "conduit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI gathered information, and I was a conduit for people in whom KGB had interest.
Információkat gyűjtöttem, és olyan emberekkel foglalkoztam, akik iránt a KGB érdeklődött.
EnglishSelect a conduit to configure it, and enable it by clicking on its checkbox.
Válassza ki a beállítani kívánt csatolót, majd kattintson a jelölőnégyzetbe az aktiváláshoz.
EnglishYou mean that they're using this source as a conduit to get back-channel information to us?
Úgy érted, hogy back-channel információ közlésére használják a forrást? kérdezte Mary Pat.
EnglishLoss of pressure means the loss which is caused by the presence of the water meter in the conduit.
A nyomásveszteség az a nyomásesés, amelyet a vízmérő jelenléte okoz a vízvezetékben.
EnglishHe was a reporter; a conduit between the known world and the unknown.
Riporter volt, összekötő kapocs az ismert és ismeretlen világ között.
EnglishEther he's changed his conduit system since then, or he's left the business, Arlene said.
De azóta megváltoztathatta a közvetítői rendszerét, vagy felhagyott az üzlettel - mondta Arlene.
EnglishNow, cadmium is a conduit for converting infrared into electricity.
Azzal pedig az infravörös sugárzást elektromossággá tudja alakítani.
EnglishThis conduit appears to be broken and cannot be configured.
A csatoló valamilyen problémája miatt nem lehet elvégezni a beállítást.
EnglishThere was a problem loading the library for the conduit %1.
Hiba történt a(z) %1 csatoló programkönyvtárának betöltése közben.
EnglishThere was no way for Sam to know jf the spell entity spoke for itself or was a conduit for its maker.
Nem tudhatta, hogy a varázslény saját maga beszélt, vagy pedig a készítője szócsöve volt csupán.
EnglishThe Null-conduit can be attached to several databases, effectively preventing them from Syncing.
A Null csatoló több adatbázissal is összeköthető, ez lényegében megakadályozza azok szinkronizálását.
EnglishThat corridor of Turkey and the Caucasus has become the conduit for 20 percent of Europe's energy supply.
A törökországi szoros és a Kaukázus Európa energiaellátásának 20 százalékának a csatornája lett.
EnglishThis means that the conduit was not installed properly.
A csatoló telepítése valószínűleg nem fejeződött be megfelelően.
EnglishHe's the kind of guy who could be a conduit for the government, or maybe he financed it himself.'
Olyan fajta fickó, akinek kapcsolata van a kormányzat felé, de az is lehet, hogy saját zsebből finanszírozta.
EnglishA section of an old conduit came loose and began to topple over.
Egy ódon vízvezetékdarab meglazult, és lezuhant.
EnglishThe conduit fell on a heavy electrical transmission line.
A vízvezetékcső rázuhant egy elektromos vezetékre.
EnglishSome unspeakable, unknowable conduit had opened.
Valami kimondhatatlan, megismerhetetlen csatorna nyílt meg.
EnglishAt first, for a couple of years, they used me as a conduit for phony data which helped screw up Soviet planning.
Kezdetben néhány éven át hamis adatokat továbbítottam, és segítettem összezavarni az oroszok terveit.
EnglishIf I can get out there, I can be the conduit to these people.
Ha kint vagyok, kapcsolatba kerülhetek velük.
English*Really* run the conduit, not in test mode.
A csatoló *éles* futtatása (nem tesztüzemmódban).