"confidant" translation into Hungarian

EN

"confidant" in Hungarian

EN confidant
volume_up
{noun}

confidant (also: shirttail)
Imperial Councilor and Confidant Farad Sinter requests your presence for a special inquiry.
FARAD SINTER CSÁSZÁRI TANÁCSNOK ÉS BIZALMAS, KÜLÖNLEGES ÜGYBEN TALÁLKOZNI KÍVÁN ÖNNEL.
He could not be the confidant of divinities.
Õ nem arra született, hogy istenek bizalmas barátja legyen.
Not a very trustworthy confidant, the Vampire Lestat.
Nem valami hitelt érdemlő bizalmas ez a Lestat, ugye?
confidant (also: alter ego, intimate)

Synonyms (English) for "confidant":

confidant
English

Context sentences for "confidant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe treated me like a confidant, and she protected me like a big sister.
Beavatott a titkaiba, és a pártomat fogta mintha a nővérem lett volna.
EnglishElizabeth's Orphanage, Lestat was my confidant.
Ismét Lestatnak gyóntam a Szent Erzsébet zárda kietlen kápolnájában.
EnglishWe're going to die, she whispered to her distant confidant.
Meg fogunk halni suttogta távoli bizalmasának.
EnglishHe's been his closest confidant for more than 20 years.
Õ volt a legközelebbi bizalmasa több mint 20 évig.
EnglishNo, don't look to your confidant—he hasn't said a word.
Ne nézz a barátodra, egy szót sem szólt.
EnglishMoreover, the friendship between the king and Sparhawk made the Pandion Knight the King's confidant and closest adviser.
Sőt, a király és a pandion lovag közötti barátság Antor legbizalmasabb tanácsadójává tette Sparhawkot.
EnglishHe was the confidant who received my excitement, my enthusiasm, my sublime bewilderment at all the wonders and puzzles of the world.
Egyre elmélyültebb tanulmányokat folytattam, egyre szélesebb körű műveltségre tettem szert.
EnglishSee the advantages of a cabman as a confidant.
Látja, mi mindenre jó a konfliskocsisok barátsága?
EnglishI shall be your lover and your confidant, your pupil.
Szeretőd, bizalmasod, tanítványod leszek.
EnglishRikus was her confidant, just as Kor was his.
Rikus a bizalmasa ugyanúgy, ahogy neki Kor.
EnglishHe'd been a confidant of several prime ministers over the years, and was considered as reliable as the Queen herself.
Az évtizedek során több miniszterelnöknek is bizalmasa volt, és olyan megbízhatónak tartották, mint magát a királynőt.
EnglishI see why he chose you for his confidant.
- Már értem, miért választott bizalmasává.
EnglishWhat better confidant than a priest, after all, and what better way to transfer information than inside the confessional?
Kiben lehet jobban megbízni, mint egy papban, és hol lehet könnyebben információt átadni, mint egy gyóntatófülkében?
EnglishSo he was the confidant of the family, of course.
EnglishSending forth his confidant.
Odaküldeni a megbízható barátját.
EnglishPrecisely, said the confidant.
EnglishYuri, I told you, said the dwarf, with rather good-natured impatience, that this is my oldest confidant and friend in the world.
- Már mondtam, Yuri - vágott közbe a törpe türelmetlenül, de most valamivel barátságosabban -, hogy ő az én legrégibb bizalmasom és barátom.
EnglishHe needed the quiet of his tent until the door was uncovered; he needed his diary, the only proper confidant for the excitement he felt.
Szüksége volt sátra magányára, míg az ajtót meg nem tisztítják előtte; szüksége volt a naplójára, egyetlen bizalmasára, akivel megoszthatta az izgalmat, amit érzett.
EnglishThere can be no question that Stapleton had a confidant, though it is unlikely that he ever placed himself in his power by sharing all his plans with him.
Nem vitás ugyanis, hogy Stapletonnak mégiscsak kellett bűntársának lennie, ha valószínűtlen is, hogy tervei őszinte közlésével kiszolgáltatta volna magát neki.
EnglishI gave a cry of surprise, threw up my arms to cover my face, and, rushing to my confidant, the Lascar, entreated him to prevent anyone from coming up to me.
Felkiáltottam a meglepetéstől, és kezemet azonnal az arcom elé kaptam, azután tüstént rohantam a hinduhoz, és a lelkére kötöttem, hogy senkit föl ne engedjen hozzám.