"conformity" translation into Hungarian

EN

"conformity" in Hungarian

EN conformity
volume_up
{noun}

We have too much centralism and too much conformity.
Túl nagy mértékű a centralizmus és az alkalmazkodás.
conformity (also: accord, chime, concert, concord)
The European Union is lost today between bilateral agreements, conformity, and a diversity which should be our asset, not a hindrance.
Az Európai Unió ma elveszik a kétoldalú megállapodások, az összhang, és a nem hátráltató, hanem éppen javunkra váló különbözőségek között.
conformity (also: accordance, concord, correspondence, parity)

Synonyms (English) for "conformity":

conformity

Context sentences for "conformity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English( B ) THE AVAILABILITY OF EQUIPMENT NECESSARY FOR THE VERIFICATION OF CONFORMITY ;
b) a megfelelőség ellenőrzéséhez szükséges berendezések rendelkezésre állása;
EnglishTHE SYMBOLS MUST BE IN CONFORMITY WITH THOSE INDICATED IN THE SAID ANNEX .
A jelzéseknek meg kell egyezniük az említett mellékletben megjelölt jelzésekkel.
EnglishEnlargement makes sense, but we must have conformity between rhetoric and practice.
A bővítésnek van értelme, de a szavak és a gyakorlat között összhangnak kell lennie.
English'and their conformity with the Treaty provisions', for the purpose of clarification.
"a szerződés rendelkezéseinek való megfelelésük,” az egyértelműség kedvéért.
EnglishApproval shall be given in conformity with the requirements set out in Annex I.
A jóváhagyást az 1. mellékletben meghatározott követelményekkel összhangban adják meg.'
EnglishHence, it is a certificate of conformity to standards, not a certificate of quality.
Ezért ez a szabványoknak való megfelelés tanúsítása, nem minőségtanúsítás.
EnglishI have also listened again to your position on the conformity assessment procedures.
Ismét meghallgattam az álláspontját a megfelelőség-értékelési vizsgálatokra vonatkozóan.
English- are necessary to ensure conformity of the text in the various languages.
- a különböző nyelvű szövegek tartalmi összhangjának biztosítása érdekében szükségesek.
EnglishNational certificate of conformity - valid only in the country that issued it.
Nemzeti megfelelőségi nyilatkozat – csak abban az országban érvényes, amelyben kibocsátották.
English- their conformity with the eligibility criteria laid down in Article 3,
- a 3. cikkben megállapított jogosultsági kritériumoknak szempontoknak való megfelelésük,
English- their conformity with the eligibility criteria laid down in Article 3,
- összhangjuk a 3. cikkben megállapított jogosultsági kritériumokkal,
English- the attestation of inspection for conformity referred to in Article 15, and
- a 15. cikkben említett egyezőségi vizsgálati tanúsítványt, és
EnglishThe contract cannot be rescinded if the lack of conformity is minor.
Csekély mértékű hiba esetén a fogyasztó nem állhat el a szerződéstől.
EnglishThe Directive hence establishes the principle of the conformity of the product with the contract.
Az irányelv ezért rendelkezik a fogyasztási cikk szerződésnek való megfelelése elvéről.
EnglishWhen a lack of conformity is notified to the seller, the consumer will be entitled to ask:
A szerződésnek való megfelelés hibája esetén a fogyasztó kérheti:
EnglishIn a world shaped into conformity, dissidents stand out, are easily branded and dealt with.
Az egyformára szabott világból kitűnik mindenki, aki kicsit más velük pedig könnyedén elbánnak.
EnglishCONFORMITY MEANS HAVING PROPORTIONAL DIMENSIONAL CHARACTERISTICS .
A jelzés "megfelelőség" fennáll, ha betartják a jelzések arányait.
EnglishWe can therefore expect the conformity assessment procedures to land on our desks at some stage.
Ezzel tehát várható, hogy a megfelelőség-értékelési eljárásokat is hamarosan kézhez kapjuk.
EnglishThe Court also found some weaknesses in the Commission's conformity clearance in agriculture.
A Számvevőszék hiányosságokat talált a Bizottság megfelelőségi vizsgálatában a mezőgazdaság terén.
EnglishBut they should, because it's not just about... the pleasures of conformity and the importance of trends.
Pedig kellene, mert nem csak a konformitás öröméről és... a trendek jelentőségéről szól.