"construction" translation into Hungarian

EN

"construction" in Hungarian

EN construction
volume_up
{noun}

1. general

construction (also: action, build, conformation, contraption)
Massive reinforced-concrete construction, all the upper decks were cantilevered.
Masszív, acélbeton szerkezet volt, ívelt tartógerendákkal alátámasztott felső szintekkel.
As if this man called Mamoulian was a construction, covering something else altogether.
Mintha az a férfi, akit Mamouliannek hívnak, egy szerkezet lenne, valami mást rejtve magában.
Szerkezet - Általános előírások
construction (also: compilation, design, drafting, engrossment)
A szerkesztés félbeszakítása
The Minister for Immigration has previously declared that biometric data on the deported Roma may be retained in the OSCAR database and in a new database that is under construction.
A bevándorlási miniszter már korábban bejelentette a kitoloncolt romák biometrikus adatainak betáplálását az OSCAR adatbázisba és egy új, szerkesztés alatt álló adatbázisba.

2. construction

construction (also: building)
Five years of research and construction, Grigori.
Ötévnyi kutatás és építés, Grigorij.
Materials used and methods of construction
Az alkalmazott anyagok és az építés módja
Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
A tervezés, az anyagok, az építés minősége vagy az épület vizsgálata okozta?

Synonyms (English) for "construction":

construction

Context sentences for "construction" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou've talked about roaming the country, working on construction jobs or whatever.
Mesélted, hogy csavarogtál az országban, építkezéseken meg ilyesmiken dolgoztál.
EnglishI'll have Yzma change me back, and then I'll start construction on Kuzcotopia.
Utasítom Yzma-t, hogy változtasson vissza, aztán elkezdem építeni Kuzcotopia-t.
EnglishMaybe he wants us to find the bodies quickly, like at the construction site.
Azt akarta, hogy gyorsan találjuk meg a testet, ezért rejtette az építkezéshez.
English...why else bury it at a construction site, unless you want it to be dug up, right?
... ha nem akarta volna, hogy felfedezzék, elrejthette volna egy építkezésen.
EnglishWhy had Orval, who'd possessed construction skills, not built the roof with concrete?
Orval, aki nem volt híján az építészek ügyességének, miért nem épített betontetőt?
EnglishThe solid construction of the abbey would not translate my footfalls into his dreams.
Az apátság masszív építmény volt, lépteim hangja nem zavarhatta meg az álmát.
EnglishHe patrolled the supply yard of the Maritimo Brothers Construction Company at night.
Õ vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére.
EnglishThe Maritimo Brothers' Construction Company had done all that at their own expense.
A Maritimo Fivérek Építési Vállalata mindezt a saját költségére végezte el.
EnglishHe led the fleet through the thick of the construction area, firing indiscriminately.
Végigvitte flottáját a zsúfolt gyártósor fölött, és megállás nélkül tüzelt.
EnglishIt will also be crucial for a good example to be set in public construction projects.
Emellett a középítkezési projektek példamutatása is sorsdöntő tényező lesz.
EnglishAccording to the experts, there will be no upturn in the construction market in 2011.
A szakértők szerint 2011-ben még nem lesz fellendülés az építőipari piacon.
EnglishAn employee on a construction site could be a victim of human trafficking.
Egy építési területen dolgozó munkás is lehet az emberkereskedelem áldozata.
English(expenditure on new construction, extension, reconstruction and renewals)
(új építésekre, bővítésre, újjáépítésre és felújításokra fordított kiadások)
EnglishThen perhaps the construction foremen need to exercise a tighter grip, Vader said.
Talán a munkavezetőket kéne szorosabban fogni jegyezte meg Darth Vader.
EnglishIf we centralize everything in Brussels, we will jeopardize the European construction.
Ha mindent Brüsszelben vonunk össze, veszélybe sodorjuk az európai építést.
EnglishThere is scant evidence that a majority in any favours further construction.
Arra kevés bizonyíték van, hogy a többség támogatja a további építkezést.
EnglishSteel is still one of the key raw materials for the machinery and construction industries.
Az acél továbbra is a gépipar és az építkezések egyik legfontosabb nyersanyaga.
EnglishA few years ago, my eyes were opened to the dark side of the construction industry.
Néhány éve fenyílt a szemem, és megismertem az építőipar sötét oldalát.
EnglishThe files deal with two construction projects financed by the corporation.
Az aktákban szó van két olyan ügyletről, amelyet ez a kft. finanszírozott.
EnglishThe whole construction hummed, almost imperceptibly, with an electric charge.
Az egész építmény alig észrevehetően zümmögött az elektromos töltéstől.