EN content
volume_up
{noun}

content (also: capacity, matter, plot, purport)
Erucic acid content : the content of erucic acid as determined by the method specified.
Az erukasav-tartalom: a megadott módszerrel meghatározott erukasav- tartalom.
The content is defined in terms of the smallest measurable content.
A legkisebb még mérhető tartalom alapján állapítják meg a küszöbértéket.
The acetic acid content : the content of acetic acid as determined by the method specified.
Az ecetsav-tartalom az alábbiakban megadott módszerrel határozható meg.
content
Your land must be a realm of peace and content, and there must gardeners be in high honour.'
Akkor a földetek bizonyára a békesség és a megelégedés birodalma, s a kertészeket nagy tisztelet övezi.
content (also: bulk, compass, coverage, expanse)
content (also: capacity, gauge, tonnage, volume)
MacAran was suddenly overcome with a great and unspeakable content.
MacArant hirtelen elfogta valami nagy és kifejezhetetlen elégedettség.
. . but she felt strangely content, just the same.
És mégis, valamiféle furcsa elégedettség töltötte el.

Context sentences for "content" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI would like to summarise the content of this report based on three main ideas.
Most szeretném a jelentés tartalmát három fő gondolatra felfűzve összefoglalni.
EnglishWe cannot be content with the current state of soils in all parts of the EU.
Az EU nem mindegyik részén lehetünk elégedettek a talajok jelenlegi állapotával.
EnglishCONTENT OF ARRANGEMENT CONCERNING BEEF BETWEEN NEW ZEALAND AND THE COMMUNITY
Az Új-Zéland és a Közösség között a marhahúsról létrejött megállapodás tartalma
EnglishI identify with the full content of the proposals contained in the draft resolution.
Kiállok a állásfoglalás-tervezetben foglalt javaslatok teljes tartalma mellett.
EnglishFinally, Mr President, I would like to comment on the content of the partnership.
Elnök úr, végezetül észrevételt szeretnék tenni a partnerség tartalmára vonatkozóan.
EnglishI have numerous reservations about the compromise from a content point of view, too.
Számos fenntartásom van a kompromisszummal kapcsolatban, tartalmi szempontból is.
EnglishRather than mere words, what is needed is a real change in the content of policies.
A puszta szavak helyett a politikák tartalmának valós változására van szükség.
EnglishThe second is not disclosed by the content of the report or by the conclusions.
A második nem derül ki a jelentés tartalmából, illetve a következtetésekből.
EnglishI have nothing to add to the content and I have therefore not tabled any amendments.
Nincs mit hozzátennem a jelentés tartalmához, így módosítást sem nyújtottam be.
EnglishMoving on to the content, the report prohibits discrimination on four grounds.
Áttérve a tartalomra: a jelentés négy ok alapján tiltja a megkülönböztetést.
EnglishWith your assurance that this ends here, we are perfectly, quintessentially content.
Ha kijelented, hogy az ügyet itt és most lezártuk, az éppen elég garanciát jelent.
EnglishHe was content to sit and listen to his friends and watch the crowd of bounty hunters.
Megelégedett azzal, hogy ült, hallgatta a barátait, és figyelte a fejvadászokat.
English'The content and organisation of education and training are national competences.'
, írásban. - (SV) "Az oktatás és képzés tartalma és megszervezése nemzeti hatáskör.”
EnglishThe content of education must correspond to vocational and practical requirements.
Az oktatás tartalmának meg kell felelnie a szakmai és a gyakorlati követelményeknek.
EnglishThey built a city of spires and low glass domes, and dwelt in great content.
Tornyokból és alacsony üvegkupolákból épített városukban nagy számban laktak.
EnglishThe content and substance of the agreement is far more important than any election.
A megállapodás tartalma és lényege sokkal fontosabb mindenféle választásnál.
EnglishYou're content just to live your lives and leave higher matters to normal people.
Élik a saját életüket, és a normális emberekre hagyják a kormányzást és az uralkodást.
EnglishCONTENT OF ARRANGEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE COMMUNITY CONCERNING BEEF
Az Ausztrália és a Közösség között a marhahúsról létrejött megállapodás tartalma
EnglishCONTENT OF ARRANGEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE COMMUNITY CONCERNING CHEESE
Az Ausztrália és a Közösség között a sajtról létrejött megállapodás tartalma
EnglishShe felt him withdraw the horns of his thought and content himself with musing.
Érezte, ahogy visszahúzza a csápjait az agyából és elégedetten elmélázik.