EN contracted
volume_up
{adjective}

contracted
contracted (also: drawn)
contracted
His eyes seemed to have contracted, almost to have lost themselves in the pale, sagging folds of the skin around them.
A szeme összehúzódott, szinte egészen eltűnt a körülötte lötyögő, sápadt bőrredőkben.
contracted (also: wizen, wizened, shrunken, weazened)
contracted

Context sentences for "contracted" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe instant he doubted, it all contracted, dwindled, fell away into blackness.
Abban a pillanatban, amikor kételkedni kezdett, minden az ellenkezőjére változott.
EnglishHis body elongated, his feet moved out over the bare boards and then contracted.
Teste megnyúlt, lábait kinyújtotta, majd visszahúzta a csupasz padlón.
EnglishAs a gay man living in the 1970s and 1980s, I could so easily have contracted the HIV virus.
Melegként, az 1970-es és az 1980-as években könnyen elkaphattam volna a HIV-vírust.
EnglishHe watched her as she took the stiletto gingerly, her face contracted with repulsion.
A főfelügyelő nézte, hogyan veszi óvatosan kézbe a tőrt, miközben az arca undort tükrözött.
English- capital repayments and, separately, interest on loans contracted earlier.
" - tőkevisszafizetés és külön, a korábban felvett hitelek kamatai."
EnglishIt was a rare virus she contracted on her Goodwill Tour ofthe third world.
Egy ritka vírussal érintkezett harmadik világbeli jószolgálati útján.
EnglishWhatever the house needed, she either did herself or 'contracted out' - Jack's phrase - to others.
Még mindig szereti Jacket, és ha a férje nem látja ezt, akkor benne van a hiba.
EnglishThe German economy contracted 5% and EU trade much more so.
A német gazdaság 5%-kal szűkült, az EU kereskedelme pedig még nagyobb mértékben.
EnglishNot only has financial credit contracted but also social credit.
Nem csak a pénzügyi hitelezés szűkült be, hanem a társadalmi hitel is.
EnglishThey contracted a game place-a guy at a game com­pany, I guess, Mrs. Foley corrected herself.
Egy játékfejlesztő céget béreltek fel, vagy legalábbis az egyik emberüket felelte Mrs. Foley.
EnglishSuddenly the strength that was resisting me contracted, and I felt its intense pressure dissolve.
A nekem feszülő erő hirtelen elernyedt, kíméletlen nyomása megszűnt.
EnglishWesley and a friend have contracted a respiratory ailment.
Wesley és az egyik társa elkapott valamilyen légzőszervi megbetegedést.
EnglishThere was no inspiration to be found in vulgar necessity, in debts contracted for past requirements.
A mindennapos szükségletek, a kielégített igények miatt csinált adósságok már nem érdekelték.
EnglishDwayne's relaxed body contracted as though each muscle in it had been stung by a drop of lemon juice.
Dwayne ernyedt teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével.
EnglishHis chest contracted till he thought his lungs would be crushed.
A melle úgy megfeszült, hogy úgy érezte, szétroppan a tüdeje.
EnglishHer lips were set tight together and the pupils of her eyes contracted.
Szája mereven összezárult, pupillái is összehúzódtak.
EnglishOnly last year in my own constituency a child in a school and a baby in a crèche contracted the disease.
A saját szavazókörzetemben csak tavaly egy iskolás és egy bölcsődés is elkapta a betegséget.
EnglishMy very bowels contracted, and my stomach was knotted in pain.
Zsigereim összehúzódtak, gyomromat görcsbe kötötte a fájdalom.
EnglishThe mortician here was a civilian who occasionally contracted specialty work to the Secret Intelligence Service.
A temetkezési vállalkozó egy civil volt, aki időnként a SIS felkérésére is dolgozott.
EnglishHis face contracted in a momentary moue of disgust, and Jessie cringed inside again.
A rózsaszín valami eltűnt, de Tom arca utálkozó kis fintorra húzódott, Jessie gyomra pedig ismét görcsbe rándult.