EN

conversion {noun}

volume_up
Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled.
A munkalapvédelmet kikapcsolja az átalakítás alatt, majd visszakapcsolja.
The first instalment shall be paid during the two months following the start of conversion.
(4) Az első részletet az átalakítás megkezdését követő két hónap alatt folyósítják.
We are set to step up to full conversion immediately.
Épp az átalakítás egyik legfontosabb fázisának befejezése előtt állunk.
A konvertálás folyamatban...
Az konvertálás befejeződött
This is a time of conversion, because from this Presidency onwards, when the market has a problem, the State will be the solution.
Az átalakulás idejét éljük, mivel ettől az elnökségtől kezdve az állam lesz a megoldás, amint a piacon valamilyen probléma merül fel.
conversion
I must add, however, that businesses have been left to bear the cost of conversion, and that is an unsatisfactory state of affairs.
Hozzá kell tennem azonban, hogy a vállalatokra maradt az átváltás költségének terhe és ez az állapot elfogadhatatlan.
conversion
It seemed then that all were on the verge of conversion.
Úgy tetszett, valamennyien ott állunk a megtérés küszöbén.
Was she clearing off doubts in the way of conversion?
A megtérés útjából hessegette el a kétségeket?
I could see the entire galvanization of his form with belief, with conversion.
Láttam, miként villanyozza fel a hit, a megtérés.

Context sentences for "conversion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThat feed conversion ratio? 2.5 to one," he said. "Best in the business."
"A táplálási arány? 2,5 az egyhez." - mondta. "A legjobbak ebben az üzletágban."
EnglishConversion to Christianity is forbidden or even punishable by death.
A kereszténységre való áttérés tilos, sőt, akár halálbüntetéssel is sújtható.
English- conversion rate specified in Article 158 (2) of the Act of Accession,
- a csatlakozási okmány 158. cikkének (2) bekezdésében meghatározott átváltási arány,
EnglishConversion of an expression involving an integer division to real
az egész számmal való osztást tartalmazó kifejezések valós számmá konvertálása
EnglishThe conversion ofthe Moulin Rouge into a theater will cost a fantastic sum of money.
A Moulin Rouge színházzá alakítása hihetetlen összegeket emészt fel.
EnglishThe first instalment shall be paid during the two months following the start of conversion.
(4) Az első részletet az átalakítás megkezdését követő két hónap alatt folyósítják.
English60 % of the premium shall be paid in the first three months of the conversion period.
A jövedelemtámogatás 60%-át az átállítási időszak első három hónapja folyamán kell kifizetni.
EnglishSpecifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled.
A munkalapvédelmet kikapcsolja az átalakítás alatt, majd visszakapcsolja.
EnglishWhere Gurgeh would have accepted surrender and conversion, Nicosar laid waste.
Ahol pedig Gurgeh belement volna a megadásba és a frontváltoztatásba, ott Nicosar mindent letarolt.
English- conversion of clementine plantations to other varieties of clementines,
- klementinültetvények más klementin fajtákra történő átalakítása,
EnglishSo we come to what Freud used to call the 'conversion' form of hysteria.
Így elérkeztünk a hisztériának ahhoz a formájához, amit Freud konverziós hisztériának nevezett.
English(raw) output values above 127 without conversion to entities
(raw) A 127-nél nagyobb értékű karakterek ne legyenek entitássá konvertálva
EnglishThis will complete the conversion of Kosovo to a Euro-NATO protectorate.
Ezzel lesz teljes Koszovó Euro-NATO protektorátussá alakítása.
English'My overwhelming concern with the conversion of the heathen fills all my waking thoughts.
Minden gondolatom a megtérítésre váró hitetlenek körül forog.
EnglishWe must also prevent the illegal conversion of land into building sites.
Ezen felül meg kell akadályoznunk ezen földterületek illegális építési területté történő átalakítását.
EnglishI did this to you right at the happiest moment of your conversion.
Méghozzá megtérésed legboldogabb pillanatában tettem ezt veled.
EnglishYou're like a man who's experienced religious conversion, said Aaron.
Maga úgy viselkedik, akár egy megvilágosodott mondta Aaron.
EnglishI could see the entire galvanization of his form with belief, with conversion.
Láttam, miként villanyozza fel a hit, a megtérés.
EnglishPlussix buys it for nothing, saves it from conversion and cycling.
Plussix aprópénzért vásárolta fel az egészet, a holmik többségét az újrafeldolgozástól mentette meg.
EnglishAnyway, he's not getting you off alone for some one-on-one conversion, Alacrity broke in hurriedly.
Akkor sem fog elvinni téged semmiféle négyszemközti beszélgetésre vágott közbe sietve Alacrity.

Synonyms (English) for "conversion":

conversion
conversational
English
converse