EN

coolly {adverb}

volume_up
coolly (also: coldly, stiffly)
Lady Niniane, she said coolly, I think that the women will withdraw now.
- Niniane úrnő - mondta hűvösen -, a hölgyek most visszavonulnak.
And then, with my arms around her, she told me quite coolly that it was no good!
Aztán, amikor már átöleltem, hűvösen kijelentette, hogy semmi értelme a dolognak!
Coulter didn't flinch; she looked at him coolly and turned back to Will.
Coulter nem ijedt meg, hűvösen végigmérte a férfit, aztán Willre nézett ismét.
Kenneth Marshall said coolly: On the contrary.
- Ellenkezőleg - mondta Kenneth Marshall hidegen.
Let them see what they came for, she said coolly under her breath.
Hadd lássák, amiért jöttek felelte Pandora halkan és hidegen.
Félelmetes hatalom mondta hidegen.
Sparhawk jumped back, coolly watching for an opening.
Sparhawk hátraugrott, és nyugodtan várta a következő lehetőséget.
Colonel Weston said: Takes her death coolly enough.
- A halálát elég nyugodtan fogadta - állapította meg Weston ezredes.
The two black-armoured knights were sitting on their horses coolly between the attackers and the knoll.
A két fekete páncélos lovag nyugodtan várakozott a támadók és a szikla között.
'Lead, Four: I have tanks on the ground at one,' Zadin reported coolly.
- Négyes a vezérnek: tankokat látok egy óránál - jelentette higgadtan Zadin.
Zuhanyozz le gyorsan rendelkezett Abby higgadtan.
They just couldn't believe that a man could lose his wife and talk and act so coolly about it.
Csak éppen képtelenek voltak elhinni azt, hogy ha valaki elveszti a feleségét, akkor ilyen higgadtan tud beszélni és cselekedni.
It must be, then, that the sick visitor who had made a pretext to go down to the house, had coolly ransacked through his belongings.
Akkor a beteg látogató kellett legyen, aki azzal a kifogással, hogy bemegy a házba, arcátlanul kikutatta holmijait.

Context sentences for "coolly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd then, with my arms around her, she told me quite coolly that it was no good!
Aztán, amikor már átöleltem, hűvösen kijelentette, hogy semmi értelme a dolognak!
EnglishCoulter didn't flinch; she looked at him coolly and turned back to Will.
Mrs. Coulter nem ijedt meg, hűvösen végigmérte a férfit, aztán Willre nézett ismét.
EnglishWe know about Ricky; Teddy said, very coolly, with his eyes penetrating Lake's.
Tudunk Rickyről közölte ridegen Teddy, és farkasszemet nézett Lake-kel.
Englishshe asked, coolly, yet with a slight touch of concern.
Miért nem telefonáltál? kérdezte a lány hűvösen, hangjában azonban némi aggodalom érződött
EnglishSkin was coolly transparent, like ice a soft, downlike bandage for the soul.
Hűvös és áttetsző, akár a jég, lágy, mint a tollpihe - gyönyörűséges edénye a léleknek...
English'Lead, Four: I have tanks on the ground at one,' Zadin reported coolly.
- Négyes a vezérnek: tankokat látok egy óránál - jelentette higgadtan Zadin.
English'The situation has greatly changed, Princess,' Sparhawk informed her coolly.
A helyzet egy kicsit megváltozott, hercegnő mondta hűvösen a pandion.
EnglishThey're talking about precipitous consequences, Scott Adler ob­served coolly.
Drasztikus következményekről beszéltek állapította meg Scott Adler.
EnglishSo at last we get to the heart of the matter, Elliott thought coolly.
Végre elérkeztünk hát minden dolgok gyökeréhez, gondolta hűvösen Elliott.
EnglishOkay, he responded as coolly as the acid in his stomach allowed.
Értem mondta olyan higgadt hangon, amennyire csak engedte a gyomrában kavargó sav.
EnglishI was not aware that Garp was regarded by the department, one way or another, Helen said coolly.
- Azt sem tudtam, hogy a tanszék az ügyben véleményt táplál - mondta hűvösen.
EnglishMy tongue clove to the roof of my mouth, but I unstuck it and asked him coolly enough to elucidate.
E szavak hallatán teljesen kiszáradt a szám, a nyelvem feltapadt a szájpadlásomra.
Englishhe asked coolly.
Ezt úgy értik, hogy egyszerűen felállt és kisétált innen? kérdezte hűvösen.
EnglishSo glad you two got acquainted, a voice off to one side said coolly.
Örülök, hogy maguk ketten már megismerkedtek szólalt meg ekkor hűvösen egy hang oldalról.
EnglishA gust of wind ruffled his hair and coolly caressed his face.
Haját összeborzolta, arcát pedig megérintette hűvös leheletével egy szélroham.
Englishhe said coolly.
Miért ne... ha úgy gondolja, hogy mondanivalója van számomra vetette oda hűvösen.
EnglishI know exactly how things work, Hoppy replied as coolly as possible.
Ismerem a dörgést vágta rá Hoppy a tőle telhető legközönyösebb hangon.
EnglishPoirot said coolly, There remains the possibility of Amyas Crale having been killed by somebody else.
- Annak a lehetősége, hogy Amyas Crale-t más ölte meg - felelte csöndesen Poirot.
EnglishI was about to ask you if we might have some provisions to take with us, Wil informed him coolly.
Azt akartam csak kérdezni, hogy tudsz-e adni némi élelmet közölte a völgylakó hidegen.
EnglishLady Niniane, she said coolly, I think that the women will withdraw now.
- Niniane úrnő - mondta hűvösen -, a hölgyek most visszavonulnak.

Synonyms (English) for "coolly":

coolly