"to copy" translation into Hungarian

EN

"to copy" in Hungarian

EN to copy
volume_up
[copied|copied] {verb}

Copies the headings and a number of subsequent paragraphs in the active document to a new AutoAbstract text document.
Az aktív dokumentum címsorait és néhány azt követő bekezdést egy új szöveges, automatikus összefoglaló dokumentumba másol.
to copy

Context sentences for "to copy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI personally handed him a copy of this three hours ago, and swore him to secrecy.
Én magam adtam a kezébe az anyag egy példányát, és megeskettem a titoktartásra.
EnglishAfter he copied it, he folded his copy of the memo and placed it in a desk drawer.
Miután lemásolta a levelet, a másolatot összehajtotta, és betette a fiókjába.
EnglishCiaran buried himself in his own copy of the Army Quar-terly and Defence Review.
Ciaran elővett egy Army Quarterly and Defence Review-t, és belefeledkezett.
EnglishIf someone offers to sell you one, believe me, it's a fake, it's a pirate copy.
Ha valaki megvételre kínál egyet, higgyetek nekem, az hamis, kalóz, másolat.
EnglishI managed to see a copy of the previous day's issue of one of the London dailies.
Március 7-én 1946. március 7-e volt sikerült egy előző napi londoni lapot szereznem.
EnglishHe reports favorably on them-and thank you, by the way, for the copy of their report.
Nagyon kedvezően nyilatkozott róluk, mellesleg köszönöm a jelentésük másolatát.
EnglishShe placed the copy in the stack on the coffee table, and patted him on the leg.
Reggie a dohányzóasztalra tette a papírlapot, és megpaskolta Mark combját.
EnglishThe Commission shall send Member States a copy of any complaint it receives.
A Bizottság a tagállamok számára megküldi minden átvett panasz egy másolatát.
EnglishThe first is a copy of a short article in a Chicago newspaper about the verdict.
Az első egy chicagói újságban megjelent rövid cikk másolata az ítéletről.
EnglishI, too, have my copy of The Little Red Book, but I've never tried to eat it.
Én is rendszeresen olvasom a Kis vörös könyvet, de megenni még nem próbáltam.
EnglishYou file the lawsuit this afternoon, then take a copy of it to the Blacks.
Ma délután benyújtod a keresetet, aztán elviszel egy másolatot a Black családnak.
EnglishGenerates a copy when you drag-and-drop an object from the Navigator into a document.
Másolatot hoz létre, amikor egy objektumot a Navigátorból a dokumentumba húz.
EnglishThen contact the hall of records for a copy of Robert Keegan's death certificate.
Utána kapcsolatba lép a nyilvántartó hivatallal Robert Keegan halotti bizonyítványáért.
EnglishPerhaps the EU and its Member States could copy Iceland's sensible approach.
Talán az EU és tagállamai is egy az egyben átvehetnék Izland ésszerű megközelítését.
English' 'Well, yeah, I have our tapes-a copy, anyway,'' Gant corrected himself.
Igen, azok a szalagok megvannak Pontosabban egy másolat igazította ki magát Gant.
EnglishHe's sending me a copy of Sir Matthew's will and also of Lady Tressilian's.
Elküld nekem egy-egy példányt Sir Matthew és Lady Tressilian végrendeletéből.
EnglishCopy, Dick, the Atlantis' mission commander, Admiral Ben Woods, replied.
- Vettem, Dick - válaszolta az Atlantis földi parancsnoka, Ben Woods admirális.
EnglishThere is only one copy of each dossier, so you will have to exchange them.'
A dossziékból csak egy-egy példány van, úgyhogy felváltva kell majd olvasnotok őket.
EnglishThis is the very same copy... that you and mom used to read to me when I was sick.
Ez pont ugyanaz a kiadás... mint amit te és mami olvastatok nekem, amikor beteg voltam.
English...to include it on The List of Avignon, of which, by the way, we hold a copy.
...hogy az avignoni listára tegye, amelyről nekünk is van egy másolatunk.