EN corral
volume_up
{noun}

corral (also: wattle enclosure)
Owen was looking toward the corral, which had once held horses and now held men.
Owen a cserény felé nézett, amelyben valaha lovakat, most pedig embereket tartottak.
corral (also: fold, pen, pound, cruive)
volume_up
karám {noun}

Synonyms (English) for "corral":

corral

Context sentences for "corral" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey don't even attempt to corral the oil where it is most concentrated.
Még csak meg sem próbálják ott körülfogni az olajat, ahol az a legkoncentráltabb.
EnglishBoth Buttermilk and Jeremiah were in the corral, neither of them saddled or bridled.
Mind Aludttej, mind Jeremiah a karámban volt, egyikükön sem volt sem nyereg, sem kantár.
EnglishSometimes we had to cook and eat the barnacles growing beneath our corral rafts.
Ezek a rendeletek kiszorították az üzletből a mi kereskedőinket.
EnglishThey were passing the paddock and corral to one side of Gosselin's barn, now.
Most haladtak el Gosselin félszere, a lovaspálya és a csűr mellett.
EnglishBecause those poor schmucks out there in the barn and the paddock and the corral .
Mert ezek a szegény bolondok odakint a csűrben, a félszerben és a lovaspályán... ők amerikaiak.
EnglishThat was a clucking sound, and the stallion moved out into the corral alongside Popov and Buttermilk.
Egy csettintés hallatszott, és a csődör elindult Popov és Aludttej mellett.
EnglishCome on, Jeremiah, Hunnicutt said, as the other two entered the corral, and with that he led them off.
- Gyere, Jeremiah - mondta Hunnicutt, amikor másik két társuk is megjelent, és előreindult.
EnglishBeyond the shed, curtains of snow rippled across the empty corral, building up huge drifts against the side of the barn.
A szín mögött hófüggönyök fodrozódtak, jókora torlaszokat építve a csűr fala mentén.
EnglishThe barn, the adjacent stable (dilapidated but still standing), and the corral had been designated Blue Holding.
A bolt lett a Kék-Támaszpont, a csűr, a szomszédos istálló (romos, de még áll) és a félszer a Kék Tároló.
EnglishMeet me around six-thirty at the corral.
Találkozunk fél hétkor az istállónál.
EnglishSoon they would be in the barn (or the corral, if they craved fresh air), where their Visa cards would not be honored.
Hamarosan a csűrben lesznek (vagy a félszerben, amennyiben előnyben részesítik a friss levegőt), ahol a Visa-kártyájuk szart sem ér.
EnglishHigh above, in the theater, a mortal audience, herded like sheep into a corral, thundered on the wooden staircases, the wooden floors.
Magasan fent, a színházban, a halandó közönség karámba terelt birka-nyája dübörgött a deszkalépcsőn és a deszkapadlón.
EnglishHe had learned to saddle his own horse, which he now did quickly, leading Buttermilk outside to join the others and mounting up in the corral.
Popov megtanulta maga felnyergelni a lovát, gyorsan meg is tette, majd kivezette és csatlakozott a többiekhez.
EnglishThis formed the central section of a sort of open corral, shaped like an hourglass and open to the forest at both ends.
Ez alkotta a központi részét egy karámszerűségnek, mely mindkét oldalán nyitott volt az erdő felé, és úgy nézett ki, mint egy homokóra.
EnglishThe greatest number of pole lights is going up around the barn and what used to be a horse corral and paddock behind the barn.
A legtöbb oszlopos fényszóró a csűrt veszi körül, meg a mögötte levő területet, amelyet karámnak és pályának használtak a lovas időkben.
EnglishThere were only two windows in the shed, one facing in toward the corral, the other facing out toward the perimeter fence and the woods beyond.
A színnek csak két ablaka volt, az egyik a fészerre nyílt, a másik a tábort körülvevő kerítésre és a mögötte levő erdőre.
EnglishIn the center of the hall, the party guests (dressed) were assembled in a rough corral, milling like a herd of terrified steers at a slaughter house.
Úgy álltak körben egymás mellett, mint kiálló korallzátony a tengerben, s olyan ijedtek voltak, akár a vágóhídra hajtott állatok.
EnglishHe waitedoutside in the corral for another fifteen minutes, wondering if his friends would show up, but they didn't, and he and Kirk Maclean rode off west for their morning tour of the countryside.
Még negyed órát várt odakint a karámban, remélve, hogy barátai felbukkannak, amikor mégse, Kirk Maclean társaságában ellovagolt nyugat felé reggeli kirándulásukra.
EnglishAlthough the satellite was weightless, Seedeck was careful not to forget that the thing still had two thousand pounds' worth of mass to corral-it was hard to get it to stop moving once it got going.
Annak ellenére hogy a súlytalanság állapotában voltak, Seedeck nem felejtette el, hogy egy tonnányi súlyt kell terelnie, és ha ez egyszer mozgásba lendül, nem lehet megállítani.