Context sentences for "corroboration" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe only difference is that this time I can't just trot out a bunch of corroboration.
Az egyetlen különbség, hogy ezúttal nincs egy sor olyan dolog, ami megerősíthetné a szavamat.
EnglishI think my report might have more impact if I have corroboration.
Azt hiszem, sokkal meggyőzőbb lesz a jelentésem, ha más is hitelesíti.
EnglishRook's case was built on hearsay, speculation, and the corroboration of Picasso, a notorious liar.
Rook hallomásra, feltételezésekre és a megrögzötten hazudozó Picasso közreműködésére alapozta az ügyét.
EnglishI accepted his statement without corroboration.
Állítását bizonyítatlanul is hitelesnek fogadtam el.
EnglishI would be grateful to hear if Comrade Vishnayev has any corroboration for that confident declaration.
Hálás lennék Visnyajev elvtársnak, ha elárulná, van-e valami biztosítéka, amivel alá tudja támasztani e magabiztos állítást.
EnglishThere's no corroboration of it.
EnglishNice piece of corroboration.

Synonyms (English) for "corroboration":

corroboration