EN count
volume_up
{noun}

1. general

count (also: earl)
volume_up
gróf {noun}
'He was staying here as Count Stanislaus,' replied Anthony evasively.
- Itt Stanislaus gróf neve alatt tartózkodott - felelte Anthony kitérően.
'So was plotting the murder of Count Radun, your Grace.
Akárcsak Radun gróf meggyilkolásának kitervelése, kegyelmes uram.
But what possible reason could you have for murdering an unknown foreign count?'
De ugyan mi érdeke lehetne magának, ami egy külföldi gróf meggyilkolására rábírhatná.
count (also: reckoning)
Számolás a darabszámmal.
This option is only available if you selected Per Document in the Counting box.
Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a "Dokumentumonként" beállítást választotta a Számolás mezőben.
Counting games were a perfect cure for insomnia.
A számolás használ álmatlanság ellen.
count
At last count, a hundred and twenty lawyers called it home.
A legutolsó számlálás szerint százhúsz ügyvéd nevezte otthonának.
The president of the Chamber of Deputies, one of the Romanian parliament's two chambers, counted the 80 MPs who were in the chamber and announced that the result of the count was 170.
A román parlament két képviselőháza egyikének elnöke megszámolta a Parlamentben lévő 80 képviselőt, majd bejelentette, hogy a számlálás eredménye 170 fő volt.
count

2. law

count

Context sentences for "count" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
Amikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
EnglishWe'll count together, and you'll set the rhythm for me, like rowers in a galley.
Együtt fogunk számolni, és te adod majd nekem a ritmust, mint a gályaraboknak.
EnglishI count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.
Ha az egyik szerves anomália megjelenésétől a másik megjelenéséig számolok...
EnglishBy God, the colonel's mysterious visitor, Count Rakosky....No, enough of this.
A mindenit, hát persze, az ezredes titokzatos látogatójának, Rakosky grófnak...
EnglishThen Sparhawk straightened and introduced Count Radun and Vanion to each other.
Aztán Sparhawk kihúzta magát, és bemutatta egymásnak Radun grófot és Vaniont.
EnglishOn the count of three... we rush these fucks and beat the shit out of 'em...
Háromra lerohanjuk a geciket, és lezúzzuk őket, mert szétverve nem forgathatnak.
EnglishI hope this, too, augurs well for the support that the President can count on.
Reményeim szerint ez is erősíti majd a támogatást, amelyre az elnök számíthat.
EnglishWhat happens is that bacteria are able to count how many of me and how many of you.
Így a baktériumok meg tudják számolni, hogy mennyi van belőlem, és mennyi belőled.
EnglishBlade count looks like twenty knots and coming up on the Grisha, sir, Jones said.
Húsz csomónak látszik, és igencsak felzárkózik a Grisára, uram mondta Jones.
EnglishHe pulled a roll of ca>^ from his left pants pocket and stood ready to count.
Nadrágja bal zsebéből előhúzott egy köteg bankót, készen arra, hogy elkezdje számolni.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Végül is senki sem akarja számolgatni a teheneket és elkülöníteni a mezőket, satöbbi.
EnglishI know that we can count on the full cooperation of our German colleagues.
Biztos vagyok benne, hogy számíthatunk a német kollégák teljes együttműködésére.
EnglishIn both cases, the Commission needs to count on cooperation by Member States.
Mindkét esetben a Bizottságnak a tagállamok együttműködésére kell számítania.
EnglishMy brethren, count it all joy, when you shall fall into divers temptations:
Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket.
EnglishElminster had long since lost count of the things that he thought most clever.
Elminster már nem volt képes számon tartani, hogy hányféle dologra gondolt.
EnglishThis has happened more times than Id care to count, Withal said, sighing.
Ez többször lezajlott, semmint számolni tudnám mondta Withal, majd felsóhajtott.
EnglishWe must count on our own strength and, to do so, we need the European level.
Csak magunkra számíthatunk, ezért európai-szintű együttműködésre van szükség.
EnglishUnless you care to count the coin Jabba would pay, or others, including Darth Vader.
Hacsak abban a pénzben nem, amit Jabba, vagy mások fizetnének mondjuk, Darth Vader.
EnglishMr President, I have only one question: can minorities count on support from Europe?
Elnök úr, egyetlen kérdésem van: számíthat-e a kisebbség Európa támogatására?
EnglishHe'd just have to count on their not scrying for a lone boy on foot in the snows.
Arra számolt, hogy talán nem ölnek meg azonnal egy a havason magányosan gyalogló fiút.