EN counterfeit
volume_up
{noun}

For instance, they even changed the legislation concerning combating counterfeiting.
Például már megváltoztatták a hamisítás elleni küzdelemre vonatkozó jogszabályt is.
Our products are often the victims of counterfeiting and misleading markings.
A termékeink gyakran esnek hamisítás és félrevezető jelzés áldozatául.
You have been negotiating the ACTA Agreement against piracy and counterfeiting since 2008.
2008 óta tárgyalnak a kalózkodás és hamisítás elleni ACTA-megállapodásról.
counterfeit (also: fake, forgery, imitation, knockoff)
If this was a counterfeit, it was a beaut.
- Ha ez hamisítvány, akkor remek munka.
Nevertheless the appliance was not safe, probably because it was counterfeit.
Ám a készülék ennek ellenére nem volt biztonságos - valószínűleg azért, mert hamisítvány volt.
Meglehet, hogy az is hamisítvány.
counterfeit (also: assumption, feint, make-believe, pose)
counterfeit (also: assumption, pretence, sham, simulation)
counterfeit (also: pretence, simulation)
counterfeit (also: dummy, fake, imitation, sham)
counterfeit (also: imitation, mimic, mockery, impersonation)
(EL) Madam President, ladies and gentlemen, the phenomenon of counterfeiting, of imitation, is a legal problem with obvious financial repercussions.
(EL) Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a hamisítás, az utánzás jelensége egy jogi probléma, amelynek nyilvánvaló pénzügyi utóhatása van.
counterfeit
volume_up
pénzhamisítás {noun}
In the United States, to counterfeit the currency is a serious crime.
Az Egyesült Államokban komoly bűncselekmény a pénzhamisítás.
Protection of the euro against counterfeiting (
Az euró pénzhamisítás elleni védelme (
The penalty for counterfeiting in those days, he said, was a public hanging in that same marketplace.
Abban az időben a pénzhamisítás büntetése mondta nyilvános akasztás volt ugyanazon a piactéren.

Synonyms (English) for "counterfeit":

counterfeit

Context sentences for "counterfeit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe had never meant for him to actually spend his counterfeit in the marketplace.
Soha nem kívánta volna, hogy valóban elköltsék a hamisítványt a piacon.
EnglishWhen he completed his third counterfeit, however, he put it in his pocket.
Mindazonáltal amikor készen lett a harmadik hamisítvánnyal, a zsebébe tette.
EnglishThis is why dishonest people, devoid of moral principles, counterfeit medicinal products.
Minden erkölcsöt nélkülöző, becstelen emberek ezért hamisítják a gyógyszereket.
EnglishA shapeshifting, counterfeit creature who devoured the real Elminster long ago?
Hogy egy alakváltó szörnyeteg vagyok, aki már réges-régen felemésztette a valódi Elminstert?
EnglishNext time one might bite his real head and not a hasty counterfeit.
Legközelebb már talán valóban az ő fejét találja el, és nem csak a csalibábut.
EnglishNobody could counterfeit images in dusty mirrors like Dan Gregory.
Senki úgy nem tudta visszaadni a poros tükrökben látszó képeket, mint Dan Gregory.
EnglishNobody could counterfeit more accents from stage, screen and radio than Dan Gregory.
Senki úgy nem tudott színpadi, filmbéli vagy rádiós akcentusokat visszaadni, mint Dan Gregory.
EnglishNobody could counterfeit rust and rust-stained oak like Dan Gregory.
Senki úgy nem tudta visszaadni a rozsdát és a rozsdafoltos tölgyfát, mint Dan Gregory.
EnglishNobody could counterfeit plant diseases like Dan Gregory.
Senki úgy nem tudta visszaadni a növényi betegségeket, mint Dan Gregory.
English(f) be made as difficult as possible to copy or counterfeit.
f) a lehető legnehezebben másolhatók vagy hamisíthatók legyenek.
EnglishHis counterfeit was never detected, or at any rate was not traced to him or Beskudnikov.
A hamisításokat sohasem derítették fel, legalábbis soha nem jutott el a nyomozás hozzá vagy Beszkudnyikovhoz.
EnglishCounterfeit medicines are produced for reasons of pure greed.
Gyógyszereket kizárólag a tiszta kapzsiság okán hamisítanak.
EnglishMore and more innovative and life-saving drugs are counterfeit.
Egyre több innovatív és életmentő gyógyszert hamisítanak.
EnglishI of course handed him my perfect counterfeit.
Erre én természetesen átadtam neki a saját tökéletes hamisítványomat.
EnglishNobody could counterfeit verdigris like Dan Gregory.
Senki úgy nem tudta visszaadni a rézrozsdát, mint Dan Gregory.
EnglishI should like to say a final word about ingredients, where the issue is not only with counterfeit medicines.
Végül szeretnék néhány szót szólni a hatóanyagokról, ahol nem csak a gyógyszerek hamisításáról van szó.
EnglishTherefore, we have no option but to deal with the issue of counterfeit medicine in a global manner.
Ezért nincs más lehetőség, mint hogy globális megközelítést alkalmazzunk a gyógyszerhamisítás problémájának kezelésében.
EnglishHe managed a reasonable counterfeit of serenity.
Sikerült komoly érvet felhoznia önmaga védelmében.
EnglishThe pressure Parliament is exerting in the matter of the fight against counterfeit medicines is helpful and important.
A Parlament részéről, a gyógyszerek hamisítása elleni küzdelem kapcsán kifejtett nyomás hasznos és fontos.
EnglishTheir quarters were filled with counterfeit sleep.
Csak színlelték az alvást mindhárman.