"couple" translation into Hungarian

EN

"couple" in Hungarian

HU

EN couple
volume_up
{noun}

couple (also: pair)
volume_up
pár {noun}
Once they made me jump, another couple of them, a couple of years ago.
Pár évvel ezeltt egyszer alaposan rám ijesztett két ilyen gép.
I suppose the girls we partied with a couple weeks ago downtown were a couple of carp?
És a lányok, akikkel pár héttel ezelőtt buliztunk, azok is pontyok voltak?
In the meantime, you guys have a couple days off... to prepare for your midterm.
Eközben, van pár napotok... hogy felkészüljetek a félévi vizsgára.

Context sentences for "couple" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishListen, why don't you mix us a couple of drinks while I change out of this suit.
De miért nem kever két koktélt, amíg én kibújok ebből a kényelmetlen öltönyből?
EnglishBut they were regarded in the regiment as the very model of a middle-aged couple.
Mindent összevéve, őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak.
EnglishSomething new happened, and that took a couple of million years just to stabilize.
Valami új történt, és néhány millió évbe került, hogy stabilizálódjon a helyzet.
EnglishI have a few prospects, a couple of tax professors, and I might try them tomorrow.
Van néhány ötletem, egy-két adójogi tanárral majd esetleg megpróbálkozom holnap.
EnglishI'm really worried that the Empire has been so quiet in the last couple of years.
Aggodalommal tölt el, hogy a Birodalom túlságosan csendes az utóbbi néhány évben.
EnglishA couple tried to advance, but the heat reddened their faces and kept them away.
Néhányan megpróbáltak megindulni az autó felé, de a hőség távol tartotta őket.
EnglishHe hefted them a couple of times, one in each hand, then tossed one to Sparhawk.
Mindkét kezével megbecsülte a súlyukat, aztán az egyiket odadobta Sparhawknak.
EnglishLook, we don't want a salad basket [police van] we want a couple of ambulances.
Nem, szecskavágó (rabszállító autó) nem kell, hanem küldjön egypár mentőautót.
EnglishThe ship, just a couple of hundred kilometres above our heads, could not help.
És persze a sikló pilótája, aki éppen errefelé száguldott, hogy felvegyen minket.
EnglishSheila Webb need not have dreaded her ordeal, it was over in a couple of minutes.
Sheila Webbnek fölösleges volt félnie, néhány perc alatt túlesett az egészen.
English(Laughter) On the middle, this guy nested a couple of weeks after the release.
(Nevetés) Középen ő itt már néhány héttel a szabadon engedése után fészket rakott.
EnglishWhatever this will buy me, Sorak said, laying down a couple of silver pieces.
- Bármilyet, ami ebből telik - felelte Sorak, néhány ezüstérmét téve az asztalra.
EnglishDrop in a couple of coppers to make it look as if you've already got something.'
Dobj bele néhány rezet, mintha már sikerült volna összekoldulnod némi pénzt.
EnglishEvery time youshade the pen moves a couple inches asecond... that's gotta add up.
Mikor árnyékolsz, a toll néhány centit mozog másodpercenként... ezt kéne összeadni.
EnglishOrvie Garrett's wife got blood poisoning in her foot and lost a couple of toes.
Orvie Garrett felesége vérmérgezést kapott, és le kellett vágni két lábujját.
EnglishI had put a couple of feet of sand and dirt over each, but it was still possible.
Mindkettőre borítottam egy-egy kupac földet és homokot, de minden lehetséges.
EnglishBet my ass there's a couple plastic gnomes somewhere around here, Michael said.
Lefogadom, hogy néhány műanyag kerti törpe is rejtőzik valahol... - mondta Michael.
EnglishA couple of weeks ago I visited one of the largest consumers in my constituency.
Néhány héttel ezelőtt ellátogattam választókörzetem egyik legnagyobb fogyasztójához.
EnglishSeems he'd already asked for a couple of days off on account of the funeral.
Úgy tudjuk, hogy néhány napi szabadságot vett ki a temetésre való hivatkozással.
EnglishI have an interest now in that couple of kindly people, with two nice children.
Most már fölkeltette az érdeklődésemét ez a házaspár, a két rokonszenves gyerekkel.