"courage" translation into Hungarian

EN

"courage" in Hungarian

EN courage
volume_up
{noun}

Let there be courage, not cowardice; let there be arrogance aplenty.
Legyen bátorság, ne gyávaság; legyen sok önhittség, magabiztosság, ne kétely.
And it had needed all her courage to beard the managing director in his den.
Nagy bátorság kellett hozzá, hogy saját barlangjában támadjon az oroszlánra.
Due to the lack of this courage, the European Union is looking for replacement solutions.
E bátorság hiánya miatt az Európai Unió helyettesítő megoldásokat keres.

Synonyms (English) for "courage":

courage

Context sentences for "courage" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShall you ever have courage to announce to Lady Catherine what is to befall her?
- Kíváncsi vagyok, lesz-e bátorsága közölni Lady Catherine-nel, hogy mi vár őreá.
EnglishThat is why I am calling on my fellow Socialist Members to show the same courage.
Ezért kérem szocialista képviselőtársaimat, hogy mutassák ugyanezt a bátorságot.
EnglishAnyone who has the courage to climb that ladder, will be granted anywish theywant.
Bárkinek, akinek van bátorságafelmászni hozzá, annak teljesíti minden kívánságát.
EnglishIf she didn't ask him now, she did not know if she would ever get up the courage.
Ha most nem kérdezi meg, ki tudja, képes lesz-e újra összeszedni a bátorságát.
EnglishYou'd have a reason for bearing things patiently, for doing things with courage.
Lenne okuk arra, hogy a dolgokat türelmesen viseljék el, hogy bátran cselekedjenek.
EnglishIt is simple actually, and we should have had the courage to put it into words.
Egészen egyszerű dolog ez, és lehetett volna bátorságunk, hogy ki is mondjuk.
EnglishWe must have the courage to take advantage of our strong negotiating position.
Bátorságot kell mutatnunk ahhoz, hogy kihasználjuk az erős tárgyalási pozíciónkat.
EnglishBesides, I've got more courage than imagination, that's always been the case.
Mellesleg több bennem a kurázsi, mint a fantázia, mindig ez volt velem az ábra.
EnglishIt had, after all, taken him over twenty-four hours to work his courage up to this.
Hisz huszonnégy órára volt szüksége ahhoz is, hogy erőt és bátorságot gyűjtsön.
EnglishHe paused, to gather his courage and to make his voice steady as he went on.
Szünetet tartott, hogy összeszedje a bátorságát, és leküzdje hangjának remegősét.
EnglishOr are you trying to get up enough courage to sell Willie into captivity, too?
Vagy csak ahhoz gyűjtögeted a bátorságot, hogy jó pénzért Willie-t is fogságba add?
EnglishThe prizes go to the bold and Europe must have the courage of its convictions.
Bátraké a szerencse, és Európának meggyőződéseiből kell bátorságot merítenie.
EnglishHe had courage—the business with the terrorists almost five years before.
Bátor ember majdnem öt év telt el már azóta, hogy sor került arra a terrorista ügyre.
EnglishThey are often 'ordinary' people who show exceptional courage and dedication.
Olyan "mindennapi” emberek ők, akiknek bátorsága és odaadó magatartása egyedülálló.
EnglishNormally, I'm really shy, takes me ages to get the courage up, so thank you.
Általában, halál félénk vagyok, rengeteg időbe telik összeszedni a bátorságom.
EnglishWe have to have the courage at this point to appraise our own investment policies.
Kell, hogy mersz legyen bennünk saját beruházási politikáink értékeléséhez.
EnglishThis is my friend Sky Walker, a man of unconventional wisdom and courage.
Ez a barátom Sky Walker, egy ember nem megszokott bölcsességgel és bátorsággal.
EnglishI also believe that we must bring more courage and ambition to this matter.
Az is meggyőződésem, hogy bátrabban és ambiciózusabban kell e kérdésben fellépnünk.
EnglishThere are potential savings here and we must have the courage to implement them.
Vannak még itt megtakarítási lehetőségek, kellő bátorsággal ki is kell őket használnunk.
EnglishTwo forces came together which bore down on Marius, straining all his courage.
Két erő egyesült és csapott le Mariusra, nagyon igénybe véve a bátorságát.