"courageous" translation into Hungarian

EN

"courageous" in Hungarian

HU

EN courageous
volume_up
{adjective}

courageous (also: bold, brave, fearless, gallant)
volume_up
bátor {adj.}
We need courageous provisions that are conscientiously applied.
Bátor rendelkezésekre van szükségünk, melyeket lelkiismeretesen alkalmaznak.
A demanding and courageous approach should be an ambition of the European Parliament.
Az Európai Parlamentnek igényes és bátor megközelítésre kell törekednie.
It has a duty to explore coherent and courageous courses of action.
Kötelessége, hogy megvizsgálja, milyen koherens és bátor lépéseket lehet tenni.

Synonyms (English) for "courageous":

courageous
English

Context sentences for "courageous" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(DE) Madam President, Baroness Ashton, I would ask you to be more courageous.
(DE) Elnök asszony, Ashton bárónő! Arra szeretném kérni Önt, hogy legyen bátrabb.
EnglishMedics on the battlefield are often as courageous as those who carry the guns.
A szanitéceknek ugyanolyan lélekjelenlétre van szükségük, mint a harcosoknak.
EnglishGordon began to writhe in courageous fury, scratching again at Ash's fingers.
A vénember vonaglott a dühtől, és megint karmolni kezdte Ash ujjait.
EnglishBesides, he could watch and see if the man was as courageous as he seemed.
De azt mégsem hagyhatta, hogy az amerikai azt higgye, fél a bombától.
EnglishYeah, the Afghans are courageous, but not overly civilized, Jack agreed.
Igen, az afgánok bátrak, de nem valami civilizáltak értett egyet Jack.
EnglishBut unlike all but a small and courageous few, he'd spoken out about the system's short­comings.
És mint oly kevesen, ki mert állni, hogy szóvá tegye a rendszer hiányosságait.
EnglishIf we are courageous, that will give even more courage to the World Bank.
Ha mi bátrak vagyunk, az még nagyobb bátorságot ad a Világbanknak is.
EnglishMove forwards, be a little more courageous and also be a bit louder.
Emelje fel a szavát. Lépjen előre, legyen egy kicsivel bátrabb és egy kicsivel hangosabb.
EnglishIt is also essential for us going forward to take courageous decisions to encourage development.
Rendkívül fontos, hogy a fejlődést elősegítő, merész döntéseket hozzunk a jövőben is.
EnglishWe would call on the governments and the Council to be more realistic and more courageous.
Arra kell felszólítanunk kormányainkat és a Tanácsot, hogy realistábbak és bátrabbak legyen.
EnglishBecause, you understand, the work I would now like to show you takes a courageous stand against Crowley.
Tudniillik olyan művet kínálok én fel önöknek, amely bátran szembefordul Crowley-val.
EnglishHe couldn't find enough thoughtful china rabbits and courageous big-eared mice.
A mesék nagy része bugyuta és tanulság nélküli volt.
EnglishOn the credit side she was generous, warm hearted and courageous.
Jó oldala volt a nemeslelkűség, a meleg szív és a bátorság.
EnglishHe is well regarded in Moscow as an intellect and as a courageous battlefield commander from Afghanistan.
Moszkvában igen nagyra becsülik esze és az afganisztáni háborúban tanúsított bátorsága miatt.
EnglishI hope that the developments in North Africa will cause the EU to take a more courageous approach.
Bízom abban, hogy az észak-afrikai fejlemények bátrabb megközelítésre ösztönzik majd az Európai Uniót.
EnglishIt was a courageous thing for his operations officer to say.
De jobb lenne, ha minimális károkat okoznának néhány napig.
EnglishBy his own assessment, he was not a courageous man, not born to travel battlefields or to police mean streets.
Azért folytatja a küldetést, mert ösztönösen erezi, hogy nem volna bölcs dolog visszavonulni.
EnglishWe need to be bolder, more courageous, more European.
Merészebbnek, bátrabbnak, még inkább európainak kell lennünk!
EnglishAnd so new spiritual desires arise which are infinitely more courageous than the missionary goals of the past.
Éppen ezért a lélek sokkal bátrabban tervezget, mint valaha, az első missziós célkitűzések idején.
EnglishHe had to show this man that he was courageous.
Meg kellett mutatnia ennek a pasasnak, hogy van vér a pucájában.