"course of events" translation into Hungarian

EN

"course of events" in Hungarian

EN course of events
volume_up
{noun}

course of events

Similar translations for "course of events" in Hungarian

course noun
to course verb
event noun

Context sentences for "course of events" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe course of events in Japan highlights the need for this partnership.
A Japánban bekövetkezett események aláhúzzák az ilyen partnerség szükségességét.
EnglishPerhaps you would kindly give me a sketch of the course of events from memory.
Nem lenne jobb, ha mégis inkább emlékezetből vázolná fel az eseményeket? vetettem közbe.
EnglishNow, let me just run over the course of events, and you will contradict me if I go wrong.
És ha hozzám szól, legyen szíves, tegye hozzá mindig, hogy uram", és legyen udvarias.
EnglishThe Presidency will also closely follow the course of events relating to the implementation plan.
Az elnökség szorosan követni fogja a végrehajtási tervhez kapcsolódó eseményeket is.
EnglishIn the case of Europe, I believe that this is the moment for it to make its mark on the course of events.
Úgy gondolom, itt az idő, hogy Európa befolyást gyakoroljon az események menetére.
EnglishThese resolutions are particularly important given the recent course of events in the southern region.
Ezek az állásfoglalások a déli régióban a közelmúltban zajlott események fényében különösen fontosak.
EnglishOf course, current events in Tunisia show that these regions, too, require our attention.
Természetesen a jelenlegi tunéziai események azt mutatják, hogy ezeknek a régióknak is szükségük van a figyelmünkre.
EnglishThe course of events she described was entirely natural.
A levélben leírt események teljesen természetesnek tűntek.
EnglishIt was really quite interesting, you know, tracing out the course of events, seeing exactly how the plan had worked out.
Valóban nagyon érdekes volt kibogozni az eseményeket, pontosan rájönni arra, hogyan épült fel a terv.
English(DE) Madam President, Commissioner, has the Commission investigated or reconstructed the course of events leading to the accident?
(DE) Elnök asszony, biztos asszony! A Bizottság kivizsgálta vagy rekonstruálta a balesethez vezető események folyamatát?
EnglishNatural course of events in war time.
EnglishTo just a trifling degree, of course, with events very much under her control, but still he had ignored her.
Persze csak egyszerű próbálkozásról volt szó, és nem hagyta volna, hogy az irányítás kicsússzon a kezéből, de ettől függetlenül Aillas rá sem hederített.
EnglishI shall have to run through the course of events to explain why I permit myself this comparison, as I realise it is rather crude.
Fel kell idéznem az eseményeket, hogy rávilágítsak, miért engedem meg magamnak ezt a hasonlatot, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy meglehetősen durva.
EnglishThe European institutions' slowness to react is not in step with the extremely rapid course of events in the countries of North Africa.
Ahhoz képest, hogy az észak-afrikai országokban milyen rendkívüli gyorsasággal bontakoznak ki az események, az európai intézmények lassan reagálnak.
EnglishSo far as the case of the hound goes, however, I will give you the course of events as nearly as I can, and you will suggest anything which I may have forgotten.
Ami a sátán kutyájának históriáját illeti, most mégis megkísérlem, hogy utoljára leltárt csináljak, de szóljon, ha valamit kifelejtek.
EnglishThe course of events at the end of last year has shown us that it is essential for national governments to play a more active part in the economic process.
A múlt év végén az események menete rámutatott számunkra, hogy lényeges, hogy a nemzeti kormányok aktívabb szerepet játsszanak a gazdasági folyamatban.
EnglishFor the moment, geopolitically speaking, the course of events takes Belarus away from Europe, and Europe is in retreat as it is in Ukraine.
Jelenleg, geopolitikai értelemben, az események alakulása eltávolítja Fehéroroszországot Európától, Európa pedig, ugyanúgy ahogy Ukrajnában, itt is visszaszorulóban van.
EnglishForeign policy is about acts that change the course of events, not about words, series of meetings, fruitless persuasion and floods of statements.
A külpolitika tettekről szól, amelyek változtatnak az események folyásán, nem szavakról, találkozók sorozatáról, eredménytelen győzködésről és nyilatkozatok özönéről.
EnglishOn 4 November, two days previously, the Heads of Mission in Islamabad and the High Representative, Javier Solana, had expressed their concern at the course of events.
November 4-én, két nappal korábban, az iszlámábádi misszió vezetői és Javier Solana főképviselő kifejezték az események alakulása miatti aggodalmukat.
EnglishAt the same time, the course of events in south-eastern Europe reminds us of our immediate responsibility to promote stability and democracy on the European continent.
Ugyanakkor a délkelet-európai események arra emlékeztetnek, hogy közvetlen felelősséggel tartozunk az európai kontinens stabilitásáért és demokráciájáért.