"court" translation into Hungarian

EN

"court" in Hungarian

EN court
volume_up
{noun}

1. general

court (also: run, yard)
volume_up
udvar {noun}
If this is a Court, a true Court, why have I no benefit of human defense?
Ha ez itt egy udvar, igazi udvar, akkor miért nem látok emberi védelmet?
The court of Elenia is reputed to be exquisitely courteous and totally depraved.
Az eléniai udvar állítólag nagyon kifinomult, és ugyanakkor a velejéig romlott.
As inevitably happens, the king's court at Cimmura was filled with intrigues.
Ahogy az lenni szokott, a cimmurai királyi udvar sem volt mentes az intrikáktól.
court
court (also: grounds)
court (also: courtship, lovemaking)

2. law

Where will the Strasbourg Court stand in relation to the Luxembourg Court?
Mi lesz a strasbourgi Bíróság státusa a luxembourgi Bírósághoz képest?
If not in a Russian court, then in the European Court.
Ha nem egy orosz bíróság, akkor az Európai Bíróság előtt.
The European Court of Justice that replaces the ECSC Court of Justice, is set up in Luxembourg.
Luxembourgban megalakul az Európai Bíróság, az ESZAK Bíróságának jogutódja.
It is utterly wrong and incomprehensible for a court to pronounce such a sentence.
Érthetetlen, hogy egy törvényszék miként hozhat ilyen alapvetően téves ítéletet.
But how can a court of law find against a recorded contract?
De milyen ítéletet hozhat a törvényszék egy rögzített szerződés ellenében?
The admissibility of its existence in court had caused a small war.
Azon, hogy a törvényszék tudomást vehet-e létezéséről, kisebbfajta háború robbant ki.

Context sentences for "court" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirst judgement delivered by a single judge at European Court of first instance.
Az Európai Unió Elsőfokú Bíróságának első, egyesbíró által kihirdetett ítélete.
EnglishVinicius went out by the stage-door and found Cassius and The Tiger in the court.
Vinicius kiment a színészbejárón, és az udvarban találta Cassiust és a Tigrist.
EnglishYet he looked otherworldly as though his court had been a place of superhumans.
Valahogy mégis túlviláginak tűnt, mintha emberfeletti lények uralkodója lenne.
EnglishBut if you do not punish this murder, then I beg leave to depart from your court.
De ha nem bünteted meg ezt a gyilkost, akkor engedelmeddel elhagyom az udvart.
EnglishAlong one side, he glimpsed the edge of a tennis court, hearing the pock of balls.
Egyik oldalon egy teniszpálya szélét vette észre, hallotta a labdák pattogását.
EnglishI'm gonna be headin' down court for the full-court lob pass just like this, right?
Én az ellenség térfele felé veszem az irányt,...hogy onnan passzoljak így, oké?
EnglishThe next item is the presentation of the Court of Auditors' Annual Report for 2007.
A következő napirendi pont a Számvevőszék 2007-es éves jelentésének ismertetése.
EnglishTomorrow, I'm scheduled to be in court for my first meeting with my creditors.
Holnap kell megjelennem a bíróságon, hogy első ízben találkozzam a hitelezőimmel.
EnglishSecondly, the jurisdiction of the European Court of Human Rights is supranational.
Másodsorban az Emberi Jogok Európai Bíróságának a joghatósága nemzetek feletti.
EnglishWe will finally have the possibility of a full review by the Court of Justice.
Végül is mi lehetőséget akarunk adni a Bíróságnak teljes körű felülvizsgálatra.
EnglishThe Court of Auditors' criticism mainly concerned overly complicated procedures.
A Számvevőszék bírálata főleg a túlságosan bonyolult eljárásokra vonatkozott.
EnglishSuch approach was also confirmed by the European Court of First Instance [24].
Ezt a megközelítést az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága is megerősítette [24].
EnglishWhy not put your questions to King Aillas at the court if you are truly interested?
- De ha ennyire érdekli a dolog, miért nem fordul magához Aillas királyhoz velük?
EnglishThis is my son Agravaine, who reigns here while Gawaine is away at Arthur's court.
Ez itt a fiam, Agravaine, aki itt uralkodik, amíg Gawaine Arthur udvarában időzik.
EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Éppen ellenkezőleg, ezek a különbségek gyakran a "bíróságra rohanáshoz” vezetnek.
EnglishI am happy to hear you say so, since I hope to find a place in the new court.
- Örülök, hogy ezt mondod, mivel remélem, hogy találok egy helyet az új udvarban.
EnglishWhy did Teager run away and why did Phillips live on Court Street under a phony name?
Miért szökött meg Teager, és miért lakott Phillips a Court Streeten álnév alatt?
EnglishPlatinum Blonde in Court? etc., looked reassuring and just a little stupid.
Bátorító, és valljuk meg enyhén bárgyú pillantást vetett Grosvenor kisasszonyra.
EnglishIn the afternoon the queen holds court and we will all attend her, as is proper.
- Délután pedig a királyné fogadást tart, amin mi is részt veszünk, ahogy az illendő.
EnglishAdam whistled cheerfully as he tacked up the wire netting round the tennis court.
Adam jókedvűen fütyörészett, miközben a teniszpálya drótkerítését igazgatta.