"court of justice" translation into Hungarian

EN

"court of justice" in Hungarian

EN court of justice
volume_up
{noun}

1. law

court of justice (also: court, court of law, courthouse)
Decision of the European Parliament on the proposal for a member of the panel for the selection of Judges and Advocates-General of the Court of Justice and the General Court (vote)
Az Európai Parlament határozata a Bíróság és a Törvényszék bíráit és főtanácsnokait kiválasztó testület tagjára irányuló javaslatról (szavazás)

Synonyms (English) for "court of justice":

court of justice

Similar translations for "court of justice" in Hungarian

court noun
to court verb
justice noun

Context sentences for "court of justice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe will finally have the possibility of a full review by the Court of Justice.
Végül is mi lehetőséget akarunk adni a Bíróságnak teljes körű felülvizsgálatra.
EnglishThe European Court of Justice (ECJ) has put us in a very difficult position here.
Ezzel kapcsolatban az Európai Bíróság (EB) nagyon nehéz helyzetbe hozott bennünket.
EnglishIf we do not like the decisions of the European Court of Justice, we change the law.
Ha nem tetszenek az Európai Bíróság határozatai, megváltoztatjuk a jogszabályt.
EnglishThe procedure regarding MasterCard is being appealed before the Court of Justice.
A MasterCard-dal szemben indított eljárás éppen fellebbezés alatt áll a Bíróság előtt.
EnglishIt seeks to implement what the European Court of Justice has laid down in many rulings.
Annak végrehajtására törekszik, amit az Európai Bíróság számos döntésben előírt.
EnglishIf you disagree with his decision, you may take the matter to the Court of Justice.
Amennyiben Ön nem ért egyet döntésével, a Bírósághoz fordulhat az üggyel.
EnglishWe shall challenge this decision, if it is discussed again, before the Court of Justice.
Ha ismét megvitatásra kerül, meg fogjuk támadni ezt a határozatot a Bíróságon.
EnglishWe cannot solely rely on prosecutors and the Court of Justice to apply it.
Nem hagyatkozhatunk kizárólag a Bíróság ügyészeire a politika alkalmazását illetően.
EnglishWill it initiate proceedings against Greece before the Court of Justice?
Kezdeményez-e a Bizottság eljárást Görögország ellen az Európai Bíróság előtt?
EnglishThe European Court of Justice has confirmed our interpretation of the law.
A jogszabály általunk történő értelmezését az Európai Unió Bírósága is megerősítette.
EnglishThe Court of Justice will ensure that the Charter is applied correctly.
A chartában megfogalmazott rendelkezések megfelelő alkalmazását a Bíróság felügyeli.
EnglishThe amendment brings EU regulations into line with the findings of the Court of Justice.
A módosítás összehangolja az uniós előírásokat a Bíróság megállapításaival.
EnglishThe reactions to recent rulings by the European Court of Justice are proof of that.
Az Európai Bíróság közelmúltban hozott döntései által kiváltott reakció is ezt bizonyítja.
EnglishSubject: Action to combat international crime and the EU Court of Justice
Tárgy: A nemzetközi terrorizmus leküzdésére hozott intézkedések, és az Európai Bíróság
EnglishThe Commission and the European Court of Justice would do well to keep their hands off it.
A Bizottság és az Európai Bíróság jól tennék, ha távol tartanák magukat tőle.
EnglishThe European Court of Justice has frequently reiterated that it is not being enforced.
Az Európai Bíróság több alkalommal is megismételte, hogy nem hajtják végre ezt a jogot.
EnglishAs we wait for that, the European Court of Justice's verdicts continue to roll out.
Mialatt várakozunk, az Európai Bíróság egyre több ítéletet fog hozni.
EnglishI would advise you to look at the rules governing access to the European Court of Justice.
Azt is javaslom, hogy tekintsék át az Európai Bírósághoz való hozzáférés szabályait.
EnglishThis possibility was recognised by the European Court of Justice under certain conditions.
Az Európai Bíróság bizonyos feltételek mellett elismerte ezt a lehetőséget.
EnglishFreedom of expression should not be decided by the European Court of Justice.
A véleménynyilvánítási szabadságról nem dönthet az Európai Bíróság.