"courteous" translation into Hungarian

EN

"courteous" in Hungarian

EN courteous
volume_up
{adjective}

courteous (also: affable, bland, civil, complacent)
They were courteous, curious, even enthusiastic about the stories of a reborn U.S.
Csupa udvarias, kíváncsi és lelkendező sor az újjászületett Egyesült Államokról.
Nevertheless, the attitude of the gatekeeper seemed different, more than courteous.
Mégis, a kapuőr viselkedése megváltozott, több volt, mint udvarias.
That clearing from his eyes, he becomes courteous and of an affable heart.
Amint a köd eloszlik szeme elől, udvarias lesz, s nyájasszívű.
For Elliott had been unfailingly courteous to him over the years.
Mert Elliott ennyi éven át is rendületlenül előzékeny maradt vele szemben.
But you did fail, he reminded Marty, with courteous brutality.
De mégis veszítettél emlékeztette Martyt előzékeny kegyetlenséggel.
Such a carefully modulated voice; it was trying to dispel all fear; civilized, courteous.
Milyen gondosan modulált hang; megpróbálta szétoszlatni a félelmeit; civilizált, előzékeny.

Synonyms (English) for "courteous":

courteous

Context sentences for "courteous" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe court of Elenia is reputed to be exquisitely courteous and totally depraved.
Az eléniai udvar állítólag nagyon kifinomult, és ugyanakkor a velejéig romlott.
EnglishThen suddenly with clear voices they spoke a courteous greeting in their own tongue.
Akkor váratlanul, csengő hangon és udvariasan köszöntötték a maguk nyelvén.
EnglishI do not know thy life, but thy face is the face of the honourable and courteous.
Életedet nem ismerem, de az arcod a becsületesek és nyájasak ábrázata.
EnglishDaneel responded, I have a Second Law injunction to be courteous, Hari.
A Második Törvény értelmében udvariasan kell viselkednem, Hari felelte Daneel.
EnglishEven Alpha Bureaucrats showed respect forand at times fear ofthe courtly, courteous man.
Még az Alfa Hivatalnokok is tisztelték időnként félték is ezt a tökéletes modorú férfit.
EnglishI try to be courteous and professional with everyone I encounter.
Én komolyan veszem a dolgom, és igyekszem professzionális munkát végezni.
EnglishThe Priest of the Images in the Wonder House in Lahore was more courteous than the thin one here.
A képek papja a Lahorei Csodaházban nyájasabb volt, mint ez a soványabbik.
English'Yes, that's my name,' Howard said in a hollow, courteous voice.
- Igen, úgy hívnak - válaszolt Howard udvariasan, üresen kongó hangon.
English'Thanks, Wilmington,' Dees said in his most courteous voice.
- Köszönöm, Wilmington - válaszolta Dees, lehető legudvariasabb hangján.
EnglishIn Oriental fashion he had appreciated Hercule Poirot's courteous refusal to rush him in any way.
Igen nagyra becsülte Hercule Poirot udvariasságát, azt, hogy nem akarta semmiképpen sürgetni.
EnglishIf the local people noticed anything, they were courteous enough to make no mention of it.
Ha a helybéliek észrevettek is valamit, elég diszkrétek voltak ahhoz, hogy ne tegyenek róla említést.
EnglishIt is all family, Vanye said, a touch of insolence, that Liell had not been courteous with Morgaine.
Anyám révén én is a Chya klánhoz tartozom mondta Vanye meghajolva.
EnglishHe spoke in formal, courteous wise, but could not hide his exultation.
Karikás szeme, megnyúlt arca fáradtságról tanúskodott.
EnglishI could never ... misdoubt ... so courteous a knight.
Nem soha nem tartanék becstelennek egy ilyen ilyen kedves lovagot!
EnglishI am not just being courteous: it is sincere recognition of Parliament's hard work.
Ezt nem csupán az udvariasság mondatja velem: őszinte elismeréssel adózom a Parlament által végzett kemény munka előtt.
EnglishYes, and he was letting me know it in an almost courteous way.
Igen, és ezt tudtomra is adta, mondhatni, gavallérosan.
EnglishFears were a thing of the past in his courteous presence.
Az Európai előzékenysége elsöpörte a múlt félelmeit.
EnglishAfter a brief exchange, the minister gave the queen a courteous bow; she returned it with a grateful nod of the head.
Rövid tárgyalás után a miniszter udvariasan meghajolt, a királynő pedig válaszul hálásan bólintott.
EnglishHe is, isn't he, agreed Morgaine, her tone so courteous that only Morgause, who knew her well, knew that she was angry.
- Valóban - mondta Morgaine olyan udvariasan, hogy csak az őt jól ismerő Morgause sejtette, hogy dühös.
EnglishWell, though his companions had not had the politeness to answer me, perhaps he would be more courteous.
Ha társaiban nem volt annyi udvariasság, hogy válaszoljanak nekem, ő talán megtisztel azzal, hogy felel a kérdéseimre.