"courtesan" translation into Hungarian

EN

"courtesan" in Hungarian

EN courtesan
volume_up
{noun}

courtesan
The beholder shrieked like a terrified courtesan and hurled itself away from the sorceress.
A belolder felsikoltott, mint egy rémült kurtizán és elugrott a varázslónőtől.
A kurtizán csodálattal teli kiáltást hallatott:
Why would the courtesan go for the penniless writer?
Miért választaná a kurtizán a pénztelen írót?
courtesan (also: common prostitute)
courtesan
volume_up
kokott {noun}
courtesan

Synonyms (English) for "courtesan":

courtesan

Context sentences for "courtesan" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnce the sitarplayer has satisfied his lust, he will leave the courtesan with nothing.
Ahogy a gitáros fiú kielégítette a vágyát, otthagyja a kurtizánt semmi nélkül.
EnglishIt had no relation with the poised, intently used smile of the courtesan or the politician.
Semmi köze a könnyűvérű nők vagy politikusok kimért, céltudatos mosolyához.
EnglishI told her, as one can do with a courtesan, all about the brothels to which I'd been.
Mindent elmeséltem neki, úgy, ahogy csak egy kurtizánnak lehet, a bordélyokról, ahol voltam.
EnglishAccept it... as a gift from this maharajah... to his courtesan.
Fogadd el... ezt az ajándékot a maharadzsától... az ő kurtizánjának.
EnglishWell, the penniless sitar player and the courtesan, they have to hide their love from the evil maharajah.
Nos a pénztelen gitárosnak és a kurtizánnak... el kell rejtenie a szerelmét a maharadzsa elől...
EnglishHad she been a second-hand clothes dealer, a frequenter of the backstairs of great houses, or had she been merely a courtesan?
Talán sokat szeretkezett valaha, netán a mások testével üzérkedett, vagy csak a magáéval?
EnglishI thought on her, a courtesan, receiving those chaste yet lascivious paintings as if she were a saint.
Biancán tűnődtem, a kurtizánon, akihez úgy járulnak ezekkel a buja, és mégis szűzies festményekkel, mint egy szenthez.
EnglishWhy shouldn't the courtesan choose the maharajah?
Miért ne választhatná a maharadzsát?
EnglishMad with jealousy, the evil maharajah forces the courtesan... to make the penniless sitarplayer believe she doesn't love him.
Lángolva a féltékenységtől, a gonosz maharadzsa arra kényszeríti a kurtizánt, hogy hitesse el a szegény gitáros fiúval, hogy már nem szereti.
EnglishMost venerable, it was thou who convertedst to God the courtesan, Thais, and who, raised upon a high column, was carried away by the seraphs.
Igen tiszteletreméltó férfiú, hiszen te térítetted meg Istenhez Thaiszt, a kurtizánt, és amikor egy magas oszlopon éltél, téged ragadtak el a szeráfok.
EnglishIn one of the dreams, Oncle Julien had said, dancing to the record on the Victrola: The waltz is from La Traviata, my child, good music for a courtesan.
Az egyik álomban azt mondta Julien bácsi, miközben a gramofon zenéjére táncolt: Ez a keringő a Traviatá-ból való, gyermekem, jó zene egy kurtizánnak.
EnglishOnly now do I pray it was she, my Bianca, and that someone, and you can guess very well who that might be, someone might tell me whether or not it was my darling courtesan.
Csak most imádkozom, hogy az én Biancám lett légyen az, és hogy valaki, nyilván tudod, kicsoda, megmondhassa, hogy valóban az én édes kurtizánomat láttam?