"courtesy" translation into Hungarian

EN

"courtesy" in Hungarian

EN

courtesy {noun}

volume_up
But I liked her words: A place where serenity and courtesy connect.
Ám az tetszett, ahogy mondta: a pont, ahol az érettség és az udvariasság ölelkezik.
Kindness, courtesy, good works, that sort of thing.
- Kedvesség, udvariasság, jó cselekedetek, ehhez hasonlók.
The words are his: Love may fail, but courtesy will prevail.
Ha a szerelem kilobban, az udvariasság még mindig ott van."
I believe that was not a point of order, but a matter of courtesy.
Úgy gondolom, hogy ez nem ügyrendi kérdés volt, csupán előzékenység.
If these areas are to be transferred largely or wholly to Brussels, we ought at least to have the courtesy to consult our constituents first.
Ha ezeket a területeket nagyrészt vagy egészében átadjuk Brüsszelnek, legalább legyen bennünk annyi előzékenység, hogy előbb konzultáljunk választóinkkal.
He stood politely and moved to get the door for her, showing Bogdanova the courtesy she'd come to expect from men.
A nyugatiak esetében testi adottságai miatt járt ki neki a kiemelt figyelem, a honfitársai pedig elegáns ruháitól illetődtek meg.
courtesy (also: bow, bowing, crouch, curtsey)
But there was something about the simple courtesy of the gesture that completely won Candy over.
Nem volt valami mély meghajlás, mégis, a mozdulat mesterkéletlen udvariassága levette a lábáról Cukit.
courtesy
He felt certain the Borderman's question had been asked as a matter of courtesy and not to offer a choice.
A kovács bizonyosra vette, hogy a határvidéki kérése nem választást kínál, csupán udvarias gesztus.

Synonyms (English) for "courtesy":

courtesy

Context sentences for "courtesy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are talking about transparency and there is also a need for common courtesy.
Az átláthatóságról van szó, de azért az általános udvariasságra is szükség van.
EnglishOut of courtesy, the warden dialed the number of Mr. Trevor Carson in Neptune Beach.
Az igazgató pusztán udvariasságból hívta fel Mr. Trevor Carsont a Neptune Beachen.
English'My Lord,' he said with exaggerated courtesy, inclining his head to Vanion.
Nagyuram szólalt meg megjátszott udvariassággal, és fejet hajtott Vanion felé.
EnglishOut of courtesy and because she was nearest, he lay with an older woman first.
Udvariasságból, és mert ő volt legközelebb, először egy öregebb asszonnyal feküdt le.
EnglishBut with great courtesy the old gentleman declined being General Arlington.
Az idősebb úriember nagyon udvariasan közölte, hogy ő nem Arlington tábornok.
English'The urgency of this present situation has made me remiss in matters of courtesy.
A beszámolójuk miatti izgalom következtében elfeledkeztem a legalapvetőbb udvariasságról is.
EnglishI thought King Aillas and Prince Dhrun had come to pay a courtesy call.
Azt hittem, Aillas király és Dhrun herceg csupán egy udvariassági látogatáson jártak nálunk.
EnglishNo thanks, Lori yelled back, not certain if the question was small town courtesy or a come-on.
Valószínűleg az utóbbi, döntötte el, ahogy a sofőr gyorsított és a kocsi elment.
EnglishThe text ' she had read on formal courtesy suggested that such behavior was appropriate.
Korábban olvasott az udvari etikáról, és úgy gondolta, ez most az illendő.
EnglishThey retained their weapons, and all was courtesy, men yielding back for them in haste.
Ott ők is leszálltak lovaikról, majd Taomen vezetésével bementek a kapun.
EnglishWell, you've told me who you are-I think you're entitled to the same courtesy.
Nos, te elmondtad, ki vagy, és azt hiszem, joggal várod el, hogy viszonozzam udvariasságodat.
EnglishI must say that your courtesy and forbearance are virtually superhuman.
Meg kell mondanom, hogy a türelmed és az udvariasságod csodálatra méltó.
EnglishI'm hungry, he said, all semblance of courtesy lost, hungry for you, for everything.
Éhes vagyok felelte a férfi, ledobva magáról a nemes udvarló mázát.
English`With all courtesy I shave your ill-formed eyebrows,' Y'ang-Yeovil said.
Engedje meg, hogy leborotváljam a rút szemöldökét mondta Y'ang-Yeovil.
EnglishMichael rose out of courtesy, and Rowan remained in her chair, thoughtful, remote.
Ramszesz fia, a közel 60 éves Meneptah halhatatlanná akar válni.
EnglishI apologise for the noise, but it was not a lack of courtesy towards you.
Elnézést a zajért, de ez nem az Ön iránti tiszteletlenség miatt volt.
EnglishShe extended us no such courtesy when giving Rhauligan his order.
- Velünk persze nem volt ilyen tisztelettudó, amikor kiadta a parancsot Rhauligannak.
EnglishShow some courtesy to our guest here in the European Parliament.
Mutassanak némi tiszteletet a vendégünk iránt, itt, az Európai Parlamentben.
EnglishWe may not get another chance, my dear James, Ottaway replied, his courtesy contemptuous.
Lehet, hogy nem lesz rá több alkalmunk, drága James felelte Ottaway, lenéző szívélyességgel.
EnglishRan said to the monks, Would you do me the courtesy of waiting outside?
Megtennék azt a szívességet, hogy néhány percig odakint várakoznak?