"courthouse" translation into Hungarian

EN

"courthouse" in Hungarian

EN courthouse
volume_up
{noun}

1. law

courthouse (also: court, court of law, bench)
We spoke to Sheriff Bannerman outside the courthouse.
Beszéltünk George Bannerman seriffel a megyei bíróság elött.
We talk on the way to the hotel, a Holiday Inn downtown, six blocks from the courthouse.
Az egyik belvárosi Holiday Inn felé tartunk, ami hatutcányira van a bíróság épületétől.
The halls of the courthouse echoed with the cheers and applause of a devoted crowd.
A bíróság előcsarnoka visszhangzott a hűséges rajongók üdvrivalgásától és tapsától.
Easter 90 was on foot, probably headed in the general direction of the courthouse.
Easter elindult, feltehetően a törvényszék irányába.
We came together accidentally in a courthouse corridor, where we were facing separate arraignments.
A törvényszék folyosóján találkoztunk véletlenül, mindegyikünk külön-külön a vádemelésre várt.
A törvényszék épülete üres.

Context sentences for "courthouse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA sizzling, undulating cloud of gooey vapor formed near the courthouse ceiling.
Sistergő, kavargó, ragadós párafelhő gyülekezett a tárgyalóterem mennyezete alatt.
EnglishFitch argued with him until almost nine o'clock, then walked briskly back to the courthouse.
Fitch csaknem kilenc óráig huzakodott vele, aztán fürgén átsétált a törvényszékre.
EnglishTo his right a hundred-year-old courthouse raised crumbling Gothic spires.
Az út jobb oldalán gótikus tornyos, százesztendős udvarház omladozott.
EnglishThen why was the goon following him on a routine walk to the courthouse?
Akkor miért követte őt egy pasas, amikor a megszokott útvonalon visszatért a bíróságról?
EnglishSon, I don't ever want to catch you having dinner on the court-house flagpole.
- Ha van még kedvetek ezek után, beugorhatnátok hozzánk.
EnglishAnd you, Ammos Fiodorovich, had better look to the courthouse.
De önnek is tanácsolom, Ammosz Fjodorovics, fordítson több gondot a bírósági helyiségekre.
EnglishJUDGE HARKIN lived in Gulfport, fifteen minutes from the courthouse.
Harkin bíró Gulfportban lakott, negyedórára a törvényszéktől.
EnglishThe idea of beating the Lake firm to the courthouse appeals to him.
Nagyon tetszik neki az ötlet, hogy üthet egyet a Lake cégen.
EnglishOut in the courthouse corridor afterwards, Slazinger asked her: Whatever happened to Barbara?
Később, kint a bírósági folyosón Slazinger megkérdezte a feleségétől: Mi a csuda történt Barbarával?
English'Joise,' he says in a flat, uninflected voice utterly unlike his usual confident courthouse boom.
- Josie - mondja színtelen, merev hangon, amely annyira elüt szokásos magabiztos bírósági zengésétől.
EnglishAnd he'd seen him on the sidewalk outside the courthouse in Broken Arrow, Oklahoma, during the Glavine trial.
És látta az utcán is, az oklahomai Broken Arrow törvényszéke előtt, a Glavine-per idején.
EnglishIn desperation, he ran to the city and went straight to the courthouse to report the robbery to the magistrate.
Akkor aztán elfogta a kétségbeesés; visszaszaladt a városba, rohant egyenest a bíróságra.
EnglishI need you to fax me a copy of the papers take the originals down to the courthouse and get your butt back here.
Faxold el nekem a papírok másolatát, vidd az eredetieket a bíróságra és gyere vissza ide.
EnglishAs the two left the courthouse, they toyed with the idea of inviting a few of their colleagues.
Amikor indulófélben voltak a bíróságról, eljátszottak a gondolattal, hogy néhány esküdttársukat is meghívják.
EnglishMaybe he'll be willing to slip into the courthouse long enough on Friday to review my exhumation request and rule on it.
össze néhány perc az egész, aztán szombaton hajnalban remélhetőleg fel tudjuk nyitni a sírt.
English'I can get the birth certificate at the courthouse.
Születési bizonyítványt szerezhetek neki a városházán.
EnglishThe courthouse regulars were back in droves.
A bírósági törzslátogatók csapatostul sereglettek vissza.
EnglishDeck leaves and drives downtown to the courthouse.
Deck autóba ül, és a belvárosba hajt, a bíróságra.
EnglishI say good-bye to Deck in front of the courthouse, tell him I'm dead, promise to get together later.
A bírósági épület bejáratánál elbúcsúzom Decktől, megmondom neki, hogy hulla vagyok, és megígérem: holnap majd összejövünk.
EnglishThen there's some footage of our former boss, skulking around a courthouse corridor during an old trial.
Aztán láthatunk néhány képet egykori főnökünkről: a bírósági épület folyosóján bóklászik, még egy régi tárgyalás közben.