"courtier" translation into Hungarian

EN

"courtier" in Hungarian

EN courtier
volume_up
{noun}

courtier (also: equerry)
'Better an honest cut-throat than a dishonest courtier,' Ehlana said.
Jobb egy becsületes gyilkos, mint egy becstelen udvaronc jelentette ki Ehlana.
- kérdezte egy oktalan udvaronc.
A courtier hesitated, and then followed, drawing his own belt knife.
Egy udvaronc némi habozás után lépett és kihúzta tőrét az övéből.

Context sentences for "courtier" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut I vow to you, he spoke as courtier to his queen, not as lover to lover.
De esküszöm neked, hogy udvaroncként beszélt a királynéval, nem mint szerelmes a szerelmessel.
English'No one could ever mistake me for a courtier,' he objected.
Engem senki sem fog összetéveszteni egy udvaronccal csóválta a fejét Sparhawk.
EnglishHe nodded briefly to Gurgeh and then looked to a courtier, waiting impatiently to one side.
Röviden Gurgeh felé bólintott, aztán az egyik udvaroncra nézett, aki türelmetlenül várakozott.
EnglishThe old courtier produced the key from an inside pocket and unlocked the door to the throne-room.
Az idős nemes előszedte a kulcsot az egyik zsebéből, és kinyitotta vele a trónterem ajtaját.
EnglishI told die lad then that he was a good fighter and would make a good knight, but he was certainly no courtier!
- Akkor mondtam a kölyöknek, hogy jó harcos, jó lovag lesz, de udvaroncnak pocsék!
EnglishThat I had been a constant courtier before the Dark Blood was a fact.
Tény, hogy állandó udvaronca voltam a Sötét Vér előtt.
EnglishIt was only two steps to the nearest courtier.
Csak két lépésnyire volt a legközelebbi udvaronctól.
EnglishWould you have him always the courtier?
Azt kívánnád, hogy állandóan játssza az udvaroncot?
EnglishHe looked at the old courtier's lined face.
Szemügyre vette az idős nemes ráncos arcát.
EnglishRoger Frey raised his eyes to meet those of the Elysee Palace courtier and demonstrated why he was a minister.
Roger Frey fölemelte tekintetét, és belefúrva az Elysée Palota udvaroncának szemébe, megmutatta, hogy nemhiába lett belőle miniszter.
EnglishThe legend of Damocles had to do with a courtier in the circle of King Dionysius of Sicily, who had waxed eloquent on the good fortune of his king.
Damoklész legendája egyébként a szicíliai Dionüszosz király udvaroncáról szól, aki ékesszólóan felmagasztalta királya jó szerencséjét.
EnglishKoris the courtier!
Englishthem; each courtier strove to outdo his or her partner, and each couple attempted to outshine rival couples with the intricacy of their footwork.
Tündepárok suhogtak a nyomukban; minden egyes táncos felül akarta múlni a párját, és minden egyes páros megpróbálta lepipálni a rivális párosokat finom lábmunkájával.
EnglishAt least there was no obvious bootlicking anymore, every communist courtier jousting with each other to curry favor with the Marxist emperor.
Az öreg állapota miatt már a talpnyalás is elvesztette értelmét, a kommunista udvarnokok már nem törtek lándzsát egymás páncélján, hogy elnyerjék a marxista császár kegyét.
EnglishI can make you look almost like a good honest squire, and once we dress Kalten in a satin doublet and curl that long blond hair of his, he can pass for a courtier.'
El tudom intézni, hogy majdnem úgy nézz ki, mint egy becsületes szolga, ha pedig Kaltenre szatén zekét adunk és bebodorítjuk azt a szép, hosszú, szőke haját, bármikor elmegy udvaroncnak.