EN cow
volume_up
{noun}

1. zoology

cow
But if the cow was purple -- isn't that a great special effect?
De ha a tehén mondjuk lila - csodás effekt, nem igaz?
After all, when he ate a steak, he did not wonder what the cow had looked like.
Mindenesetre, ha evett egy steaket, nem tűnődött, milyen volt a tehén.
The local farmers spend all their time talking about a cow that died six months ago.'
A helyi parasztok fő beszédtémája még mindig egy fél éve megdöglött tehén.
cow
volume_up
tehén {noun}
But if the cow was purple -- isn't that a great special effect?
De ha a tehén mondjuk lila - csodás effekt, nem igaz?
After all, when he ate a steak, he did not wonder what the cow had looked like.
Mindenesetre, ha evett egy steaket, nem tűnődött, milyen volt a tehén.
The local farmers spend all their time talking about a cow that died six months ago.'
A helyi parasztok fő beszédtémája még mindig egy fél éve megdöglött tehén.

2. "kine"

cow
volume_up
tehén {noun}
But if the cow was purple -- isn't that a great special effect?
De ha a tehén mondjuk lila - csodás effekt, nem igaz?
After all, when he ate a steak, he did not wonder what the cow had looked like.
Mindenesetre, ha evett egy steaket, nem tűnődött, milyen volt a tehén.
The local farmers spend all their time talking about a cow that died six months ago.'
A helyi parasztok fő beszédtémája még mindig egy fél éve megdöglött tehén.

Synonyms (English) for "cow":

cow

Context sentences for "cow" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA thick-bodied peasant sat on a stool in an open-sided shed, milking a brown cow.
Az egyik nyitott oldalú pajtában egy testes paraszt sámlin ülve fejte a tehenét.
EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Az opt-out bármi áron való megszüntetéséhez való ragaszkodás szent tehénné vált.
English'But thou and thy husband hoped to get the cow cured for a handful of thanks.'
- De te, meg az urad azt remélitek, hogy a tehenet egy sor hálálkodásért kigyógyítják.
EnglishMy grandmother always said, Why buy the cow when you get the sex for free?
Nagyanyó mindig mondta, "mér' kéne megvenni a tehenet, ha szex ingyé' is van?"
English'Kurik,' Talen said with some shock, 'that ceiling's bigger than a cow pasture.
Kurik, az a felület nagyobb, mint egy legelő! nézett rá döbbenten Talen.
EnglishEmbassy communications people in Mos- cow, doubtless on orders of a sort from the RVS.
Közvetlenül a moszkvai követségről érkezett, kétségkívül az RVS utasítására.
EnglishIf I do like you, I give you one cow and many other things and we become friends.
Ha kedvellek, adok neked tehenet és sok más dolgot és barátok leszünk.
EnglishNothing is worse than being alone on the evening of the day when one's cow has exploded.
Mindennél rosszabb olyankor egyedül lenni, mikor felrobbant az ember tehene.
EnglishThe enamel on human teeth is a lot thinner than what you find on a cow.
Az emberi fogon levő zománc viszont jóval vékonyabb, mint mondjuk egy tehéné.
EnglishHe sends the gray fellow a picture of a big brown cow with a sign around its neck.
Elküld a szürke fickónak egy képet egy nagy, barna tehénről, amelynek tábla lóg a nyakában.
EnglishNow to us, beef might be a big deal but to a cow, it's just another day.
Nos nekünk a marha nagy üzlet, de a marhának nem, neki csak egy újabb nap.
EnglishCow's milk is so bland, and we Styrics prefer something a bit more robust.'
A tehéntej túl könnyű; mi, styrek, jobban szeretjük a sűrűbb italokat.
EnglishGunshots in the Alps were as ordinary as the tinkle of cow bells No one would pay attention.
A lövöldözés ezért az Alpokban éppen olyan megszokott dolog, mint a tehénkolomp hangja.
EnglishHow many of you saw a cow crossing in India while you were coming from Bangalore to Mysore?
Hányan láttatok itt Indiában tehenet átmenni az utcán, Bangalore és Mysore között utazva?
EnglishThis ice cream truck is merely a catalyst... a way to teach the wisdom of the Sacred Cow.
Ez a jégkrémes kocsi csupán egy tárgy... az uton tanultam egy bölcsességet a szent tehénről.
EnglishI could milk the cow, and on most mornings that chore belonged to me.
Fejni már régebben megtanultam anyámtól, így ez a munka minden reggel az én feladatom volt.
EnglishKim was sitting on the edge of a cow's manger, telling stories to a village smith's children.
Kim éppen egy tehénjászol szélén ült és a kovács gyermekeinek mesélt.
EnglishYou don't want to see some guy slit a pig's throat, toss it on top of a dead cow -- no.
Nem akarod látni, amint valami csávó átvágja a disznó torkát...
EnglishWe have to make our cow-eyed farmers mad enough to fight!
Fel kell bőszítenünk a mi jámbor farmerjainkat, hogy hajlandóak legyenek harcolni!
EnglishA dozen among the politicals have been granted an amnesty; there is someone called Yeltsin in Mos-cow now.
Tizenkét politikai elítélt amnesztiát kapott, Moszkvában most van valami Jelcin.