"coy" translation into Hungarian

EN

"coy" in Hungarian

volume_up
coy {adj.}

EN coy
volume_up
{adjective}

It is an entity of itself, at once coy and pervasive.
A homok maga is entitás, egyszerre félénk és átható.
kérdezte félénk mosollyal.
Laverty félénk hangon válaszolt.
coy (also: bashful, prim, shamefaced, shy)
You're the queen, not some coy chambermaid trying to get her own way.
Te királynő vagy, nem holmi szemérmes szobalány, aki megpróbálja elérni a célját.
It was not smug nor coy: it was just serene.
Nem volt sem fölényes, sem szemérmes, csak tartózkodó.
- Ne légy Ilyen szemérmes - mondta.

Synonyms (English) for "coy":

coy

Context sentences for "coy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAll she would have to do would be to stand on the corner for five minutes and look coy.
Csak annyit kell tennie, hogy például öt percig áll az utcasarkon, és félénken néz.
EnglishWilliam McCoy around the world.
Kellőképp elnyűtt útlevél benyomását keltette, mellyel Mr. William McCoy beutazta a fél világot.
EnglishWhat I'm saying is that this is a very bad time for you to be coy, Thad.
Szóval nagyon rossz időpontban kezd el titkolózni velem, Thad.
EnglishIt's not so goddamned often I get a chance to be coy with a city copper.
Nem valami sűrű eset, hogy alkalmam nyílik választékos kifejezésekkel élni egy városi zsaru előtt.
EnglishHe has been very coy about that, but I thought you should know.
Tartózkodó volt ebben a tekintetben, de úgy vélem, tudniuk kell erről.
EnglishShe thrust herself upon his attention, tempting him with first one coy trick, then another.
Minden figyelmét Tamurellóra fordította, először ilyen, aztán olyan rafinált fortélyt alkalmazva.
EnglishSally waggled her fingers right back, feeling her own coy-and totally bogus-smile stretch her lips.
Sally is megbillegtette a mutatóujját válaszul, és érezte, hogy hamis mosolya elönti fülig.
EnglishIn asking about Rumfoord's wife, he was being coy.
Csak köntörfalazás volt, hogy Rumfoord feleségéről kérdezősködött.
EnglishIf I did, she would suck her thumb and look coy.
Ha megtennem, a szájába venné az ujját, és félénken nézne rám.
EnglishWere you being coy, or is that some sick Alaskan mind game?
Beijedtél, vagy ez valami agyament alaszkai játék?
EnglishShe was still smiling and trying to be coy.
A lány továbbra is mosolygott, és erőltette a játékos hangnemet.
EnglishThe time is well past for keeping coy secrets.
Az az idő már régen elmúlt, amikor még titkokat tartottunk.
EnglishYou don't have to be so goddamned coy about it.
Nem muszáj olyan fene választékos kifejezésekkel élnie.
EnglishAll those fucking coy questions, all that bullshit.
Minden nyavalyás, kerülgetős kérdés, süket szöveg.
EnglishI don't have to be so goddamned coy about it.
Nem muszáj olyan fene választékos kifejezésekkel élnem.
EnglishShe's very coy, but she insists it's important.
Nagyon óvatos, de állítólag fontos dologról van szó.
EnglishAnd she was very coy with her young man afterwards.
És utána nagyon ridegen bánt az udvarlójával.
English'Don't be coy, Harparin,' Krager told him.
Ne legyen ilyen szűkszavú, báró nógatta Krager.
EnglishDon't play coy with me, Princess.
EnglishBremen, don't be coy.